USAMV construiește un centru de transfer tehnologic pe Calea Florești

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a solicitat Consiliului Local aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea construirii unui imobil, centru de transfer tehnologic pe Calea Florești 64. 

USAMV deține o parcelă de 6646 mp unde există deja trei corpuri de clădire, unul dintre ele fiind propus spre demolare pentru a face lor centrului de transfer. Proiectul este realizat din fonduri europene și presupune realizarea unei clădiri (D+P+3E) specifică unui centru de transfer tehnologic, cu spații administrative, laboratoare, săli de demonstrație, săli de extracție și prototipare, săli de conferințe și alte spații adiacente (ex. depozitare).

Obiectivul general al proiectului este oferirea de facilități și servicii informaționale și tehnologice către întreprinderile din sectorul suplimentelor alimentare (ex.extracte din plante, probiotice incapsulate, jeleuri fortifiate) prin asigurarea unui spațiu corespunzător pentru un centru de transfer tehnologic, care să asigure o relație cât mai directă și rapidă între mediul economic și cel universitar de cercetare.

Valoarea totală a proiectului este de 23.861.385,62 lei

În acest moment, CTT – BIOTECH, centrul de transfer tehnologic, își desfășoară activitatea la sediul central al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în cadrul Institutului de Stiintele Vietii “Regele Mihai I al Romaniei”, strada Calea Mănăştur, nr. 3-5, Cluj-Napoca, si o parte din activitatile de transfer se desfasoara la ICAR,  str. Calea Floresti nr. 64, Cluj-Napoca.

Misiunea CTT – BIOTECH al USAMV Cluj-Napoca este de a asigura valorificarea în mediul economic a rezultatelor activității de cercetare desfășurată în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, precum şi a expertizei comunităţii academice din Universitate, prin facilitarea dezvoltării, diseminării, protecţiei drepturilor de proprietate industrială, transferului şi comercializării tehnologiilor, a invenţiilor şi a creaţiilor cercetătorilor, cadrelor didactice, doctoranzilor şi studenţilor din USAMV Cluj-Napoca.

În scopul realizării misiunii sale, CTT – BIOTECH al USAMV Cluj-Napoca are următoarele atribuţii:

       In domeniul transferului tehnologic:

  • desfăşoară activităţi de informare, documentare şi de intermediere dintre comunitatea academică și de cercetare din Universitate și mediul socio-economic și de afaceri;
  • organizează acţiuni specifice de promovare, diseminare şi cunoaştere a rezultatelor cercetării și facilitează contactul dintre cercetători şi mediul socio-economic și de afaceri, în vederea stimulării transferului tehnologic, valorificării invenţiilor şi ideilor inovative;
  • organizează acţiuni de informare cu privire la programele şi sursele de finanţare care sprijină și stimulează transferul tehnologic, în vederea consolidării capacităţii de inovare şi transfer tehnologic a Universităţii;
  • asigură asistenţă metodologică pentru derularea proiectelor şi contractelor care au ca obiect transferul tehnologic;
  • organizează şi gestionează baze de date specializate, privitoare la oferta de produse și tehnologii a Universităţii, destinată mediului socio-economic și de afaceri;
  • asigură consilierea personalului academic și de cercetare din Universitate, cu privire la demersurile legale necesare înfiinţării de spin-off-uri și start-up-uri, şi sprijină dezvoltarea acestora;     

   In domeniul instruirii de specialitate:

  • organizează sesiuni de instruire pe teme specifice procesului de transfer tehnologic, cu prezentarea unor studii de caz şi exemple de bune practici;
  • asigură editarea şi difuzarea de documentaţii suport, cum sunt: ghiduri, metodologii, pliante etc., cu privire la transferul tehnologic, drepturile de proprietate industrială, finanţări şi alte teme specifice activităţii sale;
  • asigură instruirea privind utilizarea bazelor de date naţionale şi internaţionale de brevete înregistrate, precum şi a altor surse de informare specifice.

Vă reamintim că în spațiul public a avut loc în întreagă discuție după ce UBB a solicitat Comisie de Urbanism a Municipiului avizul pentru ridicarea unui nou sediu pentru Facultatea de Matematică Informatică, însă cererea lor a fost respinsă de autorități. Boc, care a lipsit la respectiva ședință de urbanism s-a arătat foarte nemulțumiți de decizia arhitecților, amintind faptul că municipalitatea susține fără echivoc universitățile clujene. 

 

Adauga comentariu