Urbanismul sălbatic din Florești afectează grav sănătatea clujenilor

Despre cât de nocive pot fi rezultatele haosului urbanistic din comuna Florești, dar și cum afectează acesta în mod direct starea de sănătate a locuitorilor municipiului Cluj-Napoca, ne scrie Ioachim Pop, cel care semnalează că de-a lungul Magistralei de apă potabilă Tarnița-Cluj-Dej, care traversează subteran localitatea Florești pe direcția Vest-Est, construcțiile ridicate la întâmplare pun în pericol starea de sănătate a clujenilor. După cum susține Ioachim Pop, pânza freatică de pe raza comunei Florești este contaminată şi infestată cu bacteria e-coli, nitraţi, nitriţi etc.

Redăm mai jos aspectele îngrijorătoare reflectate de către Pop Ioachim și destinate publicității, conform celor susținute de acesta:

„Bună ziua,

Mă numesc Pop Ioachim, născut în localitatea Floreşti şi proprietar al unui imobil în această localitate.

Doresc prin această sesizare, să vă aduc la cunoştinţă, o situaţie deosebit de gravă şi periculoasă pentru sănătatea populaţiei municipiului Cluj-Napoca şi alte zeci de localităţi ale judeţului Cluj, cauzată de haosul urbanistic din localitatea Floreşti. 

Desigur, la prima vedere vă veţi întreba ce legătură are haosul urbanistic din această unitate administrativ teritorială şi starea de sănătate a sute de mii de locuitori?

 Da, există o strânsă legătură, întrucât Magistrala de apă potabilă Tarniţa-Cluj-Dej traversează subteran pe axa Vest-Est, localitatea Floreşti. Menţionez că apa brută provenită din lacul Tarniţa, este purificată, tratată chimic, analizată din punct de vedere al potabilităţii, în staţia de la Gilău, (aflată în amonte de Floreşti), după care apa potabilă este pompată prin conducte de mare capacitate (formate din tuburi de azbociment) şi ajunge direct la robinetele consumatorilor din Cluj-Napoca şi alte zeci de localităţi ale judeţului Cluj. 

Potrivit Legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, precum şi Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire, în zonele în care se află amplasate reţele tehnico-edilitare de importanţă deosebită aşa cum este magistrala de apă potabilă, legiutorul a instituit o serie de interdicţii, restricţii şi condiţionări de construire pentru protecţia sanitară (20 m. lăţime de-a lungul magistralei), în care este interzis autorizarea oricărui fel de construcţii. Cu toate acestea, administraţia locală a comunei Floreşti a emis în ultimii ani nenumărate autorizaţii de construire, cu încălcarea celor mai elementare reguli privind urbanismul şi autorizarea executării lucrărilor de construire în zona de protecţie sanitară a acestui edificiu.

Astfel, la o simplă parcurgere a traseului acestei magistrale pe teritoriul UAT Floreşti, întâlnim situaţii incredibile cu consecinţe imprevizibile pentru sănătatea populaţiei, imposibil de cuantificat şi anume: construcţii de toate felurile, blocuri de locuit, case familiale, anexe gospodăreşti, construcţii cu caracter industrial-poluante, haznale, cămine colectoare ale reţelei de canalizare amplasate pe magistrala de apă sau în zona de protecţie sanitară sau reţele de canalizare ce traversează pe deasupra magistrala, la care se adaugă deversările frecvente prin refularea reţelei de canalizare a localitătti (datorate subdimensionării acesteia), pe zona de protecţie sanitară a magistralei, etc. punând în pericol în acest fel viaţa şi sănătatea a sute de mii de locuitori, utilizatori ai apei potabile provenite din această sursă. Precizez că din aceste motive, pânza freatică de pe raza localităţii este contaminată şi infestată cu bacteria e-coli, nitraţi, nitriţi etc.

De asemenea, precizez că toate aceste autorizări ilegale au fost făcute cu complicitatea unor funcţionari corupţi, incompatibili, din administraţia locală şi cu concursul altor funcţionari din unele instituţii ale statului, responsabile de emiterea avizelor necesare pentru autorizarea acestor construcţii: Direcţia pentru Sănătatea Populaţiei Cluj, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj şi nu în ultimul rând, administratorul magistralei. De asemenea, pot spune cu certitudine că nu sunt „uşă de biserică” nici reprezentanţii instituţiilor care potrivit legislaţiei în domeniu au rol de verificare, îndrumare şi control în domeniul autorizării şi executării construcţiilor: ISC, Consiliul Judeţean, Prefectură.

Îmi argumentez această afirmaţie prin faptul că am sesizat toate aceste institiţii, cu exemple concrete despre gravitatea situaţiei, toate rămase fără răspuns sau cu un răspuns în bătaie de joc, în sensul că eu sesizam ceva, iar ei în răspunsul dat, făceau referire la cu totul altceva.

Este de neconceput cum unii funcţionari din instituţiile statului, responsabili prin fişa postului de acest domeniu, îşi bat joc pur şi simplu de viaţa şi sănatatea populaţiei judeţului Cluj şi nu în ultimul rând de pericolul poluării a celei mai importante resurse de viaţă.

Această situaţie, în opinia mea, este mult mai gravă şi mult mai periculoasă pentru sănătatea populaţiei, decât neconformitatea dezinfectanţilor folosiţi în unităţile spitaliceşti, având în vedere numărul mare al utilizatorilor apei potabile, folosită pentru băut, prepararea hranei, igiena personală, inclusiv pentru igienizarea spaţiilor de locuit.

Menţionez că am reuşit „performanţa” să identific aproape toate metodele folosite de aceşti funcţionari pentru autorizarea unor construcţii ilegale, datorită numeroaselor procese avute cu primăria Floreşti (toate câştigate în instanţă) ultimul se află pe rolul Tribunalului Cluj, cu termen de judecată în această lună, pe care cu siguranţă îl voi câştiga.

Precizez că singura motivaţie pentru care m-am adresat dumneavoastră este de a face cunoscut, prin presă, practicile ilegale ale unor funcţionari din instituţiile statului, incompetenţi, şmecheri şi corupţi şi pentru că am obosit să mă lupt de unul singur cu atâţia nemernici.

M-am convins că soluţia cu instanţa de judecată nu este o rezolvare a autorizărilor ilegale, aceasta rezolvă doar cazuri punctuale, dar fenomenul rămâne şi continuă cu o şi mai mare frecvenţă”, notează Pop Ioachim.

                                                                      
     
 

Adauga comentariu