Un nou bloc cu funcțiuni de interes public la parter și locuințe colective la etaj, la intersecția străzilor Donath și Tăietura Turcului

Realizarea unui nou bloc cu funcțiuni de interes public la parter și locuințe colective la etaj - proiect ce presupune și realizarea unui loc de joacă pentru copii –, la intersecția străzilor Donath-Tăietura Turcului va intra în atenția Comisiei de Urbanism din cadrul Primăriei Cluj-Napoca. 

În cadrul următoarei ședințe a Comisiei de Urbanism (CTATU) urmează să fie analizat Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) Construire imobil cu funcțiune mixtă – locuințe colective și funcțiuni de interes public. Proiectul este prezentat în două variante de lucru. 

Amplasament: str. Taietura Turcului, nr. 1, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

BENEFICIAR: Asociația pentru Tranporturi Rutiere Internaționale, cu sediul în București. 

PROIECTANT: S.C. SQM Architecture S.R.L. Cluj Napoca.

Beneficiarul proiectului solicită elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru realizarea unui imobil cu funcțiuni mixte pe un teren intravilan proprietate privată, cu suprafața de 715 mp.

Terenul dispune de acces pietonal si auto din strada Tăietura Turcului, situat in partea estică a acesteia.

Parcela fiind de colț, situată la intersecția dintre strada Donath și strada Tăietura Turcului, inălțimea maximă la cornisă va fi de 16 m, respectiv maxim 20 m, cu regim de înălțime de S+P+Mez+3+1R.

Proiectantul propune construirea unei imobil cu funcțiuni mixte, cu functiuni de interes public la parter si locuinte colective la etaj, avand un regim de înălţime propus de S+P+Mez+3+R. In partea posterioara a parcelei este propus un loc de joaca pentru copii. Accesul auto și pietonal este propus să se relizeze de pe strada Tăietura Turcului.

Regimul de înălțime propus este S+P+Mez+3E+R, avand înălțime max = 20m, înălțime cornișă max = 16m.

Suprafața desfășurată a construcției propuse este 1287.00 mp. (În cazul celei de-a doua variante a proiectului, suprafața desfășurată a construcției este de 1170.10 mp).

De asemenea, proiectul presupune epurarea și preepurarea apelor uzate, care se va face prin canale colectoare, dren, urmând să fie evacuate.

Depozitarea deșeurilor va fi controlată cu acces facil pentru rețelele specializate de colectare a acestora.

Refacere peisagistică și reabilitare urbană: terenurile afectate în urma șantierului vor fi refăcute, se va planta vegetație joasă și înaltă.

Iluminatul stradal va fi realizat conform normelor, căile de circulatie auto afectate vor fi refăcute.

Eliminarea eventualelor disfuncționalități din domeniul căilor de comunicație și rețelelor edilitare majore este necesară pentru a crea o zonă urbana favorabilă funcțiunii, cea de locuire, se arată în detaliile proiectului. 

Accesul auto și cel pietonal se vor realiza din strada Taietura Turcului din partea estică a parcelei.

Accesul pentru spațiul public aflat la nivelul parterului se poate realiza dinspre strada Tăietura Turcului. 

Locurile de parcare vor fi organizate subteran, cu un total de 16 locuri de parcare auto, 7 pentru apartamente și 9 pentru spațiile comerciale, dispuse câte două în sistem de parklift-uri.

Același număr de locuri de parcare (7+9/16) este prevăzut și pentru biciclete. 

In interiorul amplasamentului studiat, spatiile ramase neconstruite sau neamenajate pentru circulatii pietonale si auto, se vor amenaja ca spatii verzi. 

Suprafata totala a spatiilor verzi propuse este de 143.00 mp.

Proiectul noului imobil de la intersecția străzilor Tăietura Turcului – Donath prevede amplasarea unui punct gospodăresc de colectare selectivă a deșeurilor. 

Planul Urbanistic de Detaliu va intra în dezbatere în următoarea ședință a Comisiei de Urbanism, programată pentru data de 13 iulie 2021.  

 

 

 

 

sursa foto: captură primariaclujnapoca.ro/urbanism

Adauga comentariu