Un nou bloc cu 6 etaje pe Brâncuși. Odată cu realizarea acestei investiții, valoarea calitativă a zonei va crește, arată proiectanții

Pe strada Constantin Brâncuși din cartierul Gheorgheni va fi realizat un nou imobil mixt cu funcțiuni terțiare la parter și etajul 1, plus spații de locuire la restul etajelor. Clădirea va avea un regim de înălțime de S+P+5E+ER.

În prezent, pe terenul studiat se regăsesc curți/construcții, o casă de cărămidă și o hală de depozitare. 

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru „Elaborare PUD și documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire imobil mixt, organizare de șantier; împrejmuire, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilități” pentru strada Constantin Brâncuși nr 134 se află în analiza comisiei de urbanism pentru următoarea ședință CTATU.

Proiectant general: SC. Cube Design Art SRL
Beneficiarul lucrării: Lorincz Istvan, Lorincz Piroska

Imobilul propus va avea un regim de inaltime de S+P+5E+1R. 

La parterul și etajul 1 al clădirii se va organiza un spațiu cu funcțiune de interes pentru public (Funcțiuni tertiare - Servicii profesionale – Cabinet medical), accesul la etajele superioare, spațiul tehnic și punctul gospodaresc. 

Etajele vor fi exclusiv ocupate de locuințe. 

La subsolul clădirii se vor organiza locuri de parcare, adăpostul de protecție civilă și accesul la etajele superioare. 

Pe teren se va amenaja parcaje, acces în subsol în fâșia de teren adiacent aliniamentului destinate amplasării construcțiilor (40m). În afara fâșiei se va organiza spațiu verde cu vegetație joasă și 
un loc de joacă pentru copii rezidențiali. Punctul gospodăresc pentru colectare selectivă a deșeurilor va fi amplasat la parterul imobilului. Spațiile verzi amenajate pe solul natural vor ocupa minimum 5% din suprafața terenului.

Zona este echipată cu toate rețelele tehnico-edilitare necesare. Pentru stabilirea exactă a capacității rețelelor existente și pentru determinarea necesităților clădirii propuse vor fi efectuate studii ulterioare. În cazul în care va rezulta necesitatea suplimentării sau redimensionării rețelelor, se vor întocmi proiectele de specialitate necesare efectuării respectivelor lucrări, se arată în documentația ce urmează să fie analizată în ședința de urbanism din această săptămână. 

Se propune construirea în regim închis, fără deschideri în frontul străzii, astfel clădirea se va alipi limitelor laterale. Arhitectura clădirii va fi de factură modernă.

Se vor realiza două accese pietonale separate pentru cele două funcțiuni. Accesul pietonal pentru funcțiuni terțiare se va realiza direct prin stadă, iar accesul pentru locatari se va realiza prin gangul clădirii care va fi separat de intrarea auto printr-o rampă. Accesul auto pe teren se va realiza prin gang propus, iar accesul auto în subsol se va realiza în incinta imobilului printr-o rampă.  

Functiuni terțiare - Servicii profesionale - Cabinet medical - 5 cabinete   

- 1 loc de parcare la 35 mp au destinația accesului public 174 mp 5 locuri

- 1 loc de parcare la 15 persoane (pentru personal) 10 pers 1 loc

Locuințe – locuințe colective

- 1 loc de parcare/apartament, pentru ap cu AU <100MP   18 apart.  18 locuri 
Total          24 LOCURI   

Numari locuri de parcare proiectată parter: 8 locuri

Număr locuri de parcare proiectată subsol: 16 locuri

Total locuri de parcare pe imobil 24 locuri

1 Bicicletă pentru fiecare apartament 18 apart. 18 biciclete

„Funcțiunea propusă - imobil mixt – servicii profesionale și locuire– nu va avea un impact negativ asupra calității și caracteristicilor zonei, dimpotrivă, prin faptul că se dorește realizarea unei construcții ridicate din punct de vedere calitativ, se va crește și valoarea calitativă a zonei”, arată proiectanții. 

Materialele utilizate pentru executarea lucrărilor vor fi ecologice și nu vor polua mediul.

De asemenea, tema propune amenajarea incintei cu circulații pietonale, punct gospodăresc integrat în parterul clădirii și spatii verzi. 

Terenul neutilizat pentru circulații va fi intreținut ca spații verzi plantate cu vegetație de înălțime mică și mijlocie, pentru un ambient plăcut și în intenția de a prezerva calitățile mediului.

 

 

Adauga comentariu