Un nou ansamblu de locuințe în cartierul Iris

Un nou ansamblu de locuințe unifamiliale urmează să fie ridicat în cartierul Iris, după aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru latura vestică a străzii Pomet. 

Prin PUZ se propune parcelarea unui teren în suprafață de 7.099 mp în vederea realizării a 14 locuințe unifamiliale și spații verzi (plantații de aliniament) de-a lungul străzii Pomet și a căii de acces ce se desprinde din aceasta. 

Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal pentru parcelarea și construcția locuințelor unifamiliale sunt Gocan Eugenia, SC Assa Steel Structures SRL și municipiul Cluj-Napoca. 

Prin PUZ se propune parcelarea a 23 de loturi a unui teren în suprafață de 7.099 mp. 

Proiectul propus prevede o serie de locuințe unifamiliale cuplate pentru parcelele cu front la strada Pomet și la aleea de deservire locală propusă. Înălțimea maximă admisă este de 3 nivele supraterane, respectiv (S)+P+E+M/R, D+P+M/R, D+P+E. 

Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m. 
Indici urbanistici: POT max = 35%, CUT max – 0,9%.

Subzonă verde: spații verzi, plantații înalte, medii și joase, mobilier urban. 

Potrivit planșei PUZ Obiective de utilitate publică suprafața de teren adiacentă străzii Pomet și suprafața de 121,3 mp, dezmembrate vor trece în domeniul public cu titlu gratuit, anterior emiterii autorizațiilor de construire parcele. 

Aleea de deservire locală cu ampriză de 4,5 m, ce se desprinde din strafa Pomet, va fi echipată edilitar/inclusiv iluminat stradal, și realizată la nivel de piatră spartă cilindrată de către municipiul Cluj-Napoca anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcelele cu acces direct din aceasta, iar până la recepția construcțiilor propuse va fi adusă la strad de uzură. 

Suprafața totală a terenului reglementat prin PUZ este de 7.099 mp și vizează:

552 mp – municipiul Cluj-Napoca
1000 mp – municipiul Cluj-Napoca
580 mp – SC Assa Steel Structures Srl
4.967 – Gocan Eugenia

În vederea realizării pentru municipiul Cluj-Napoca a celor 4 parcele cu suprafață de aprox 300 mp fiecare, se propune cedarea unei suprafețe de 121,3 mp din proprietate privată a doamnei Gocan Eugenia, în proprietate publică. 

Totdată, se propune cedarea către domeniul public și a zonei adiacente străzii Pomet, în suprafață totală de 412,14 mp (366,82 mp zonă verde/plantații de aliniament și 42,32 mp teren necesar regularizării străzii Pomet). 

Documentația a fost întocmită de SC Image Art SRL, la comanda beneficiarilor, pe un teren aflat în proprietate privată și în proprietatea municipiului.

Din punct de vedere al evoluției urbanistice terenul a fost încadrat conform PUG 1999 în subzona locuințelor situate pe versanti slab construiti cu regim de construire izolat, având înălțimea max P+mansardă și parțial în extravilan. 

Potrivit PUG 2014, zona este prepoderent zonă de urbanizare – locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban și parțial în locuințe cu regim redus de înălțime cu caracter rural. 

În urma Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, ședința din iulie 2019, având în vedere că se reglementează și parcelele municipiului, s-a hotărât să se renunțe la subzona de servicii de interes public, care nu se pretează pe amplasamentul studiat, iar categoriile funcționale propuse să cuprindă zonă de locuințe și subzonă verde. 

Valabilitatea studiului de urbanism este propusă pentru o perioadă de 5 ani. 

În urma consultării publicului și a proprietarilor din zonă, din iulie-august 2019, în urma sesizării depuse de către un cetățean privind dimensionarea rețelelor și lățirea drumului de acces (prin intermediul unui litigiu demarat pe rolul instanțelor de judecată pentru recunoașterea dreptului de servitute), autoritățile au decis să țină cont de dreptul de servitute prin realizarea unui acces cu lățimea de 4 m care face legătura între str Pomet și parcela respectivă. 

Assa Steel Structures SRL – înființată în 2013, cu sediul în Florești, Cluj, administrată de Lonca Adrian Eusebiu (5%) și Buga Cristina Floarea (95% în calitate de asociat), înregistra în 2019 un număr de 23 de angajați. 

Obiectul de activitate al firmei vizează fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice. 

În 2019, firma înregistra o cifră de afaceri de 9 496 239 eur, cu un profit net de - 459 600 eur. 
În 2018, la o cifră de afaceri de 7 250 782 eur, profitul net a fost în valoare de 307 145 eur. 

Planul Urbanistic zonal pentru parcelare și construire locuințe unifamiliale str Pomet latura vestică se află în dezbatere publică până în 12 martie 2021. 

 

Adauga comentariu