Un jurământ neonest al onestității pentru studenții Universității Tehnice din Cluj: „El se jură că nu fură și l-am prins cu resursa online în gură!”

În condițiile accesului nestingherit la resursele online, studenții Universității Tehnice din Cluj sunt nevoiți să depună „jurământul” onestității. Chiar dacă instituțile de învățământ superior nu vor fi nevoite să reia activitatea didactică prin intermediul cursurilor față în față, după data de 15 mai, provocarea se menține pentru examenele ce urmează să se desfășoare în această periodă. În contextul în care studenții nu mai pot fi verificați în privința surselor de inspirație pe care le folosesc pentru redactarea lucrărilor și proiectelor, având acces nelimitat la o vastă paletă de resurse online, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pare să revizuiască sistemul învățământului superior de valori prin recursul la moralitate și „jurământul” de onestitate pe care sunt obligați să-l depună, desigur, tot în format electronic, studenții. 

Astfel, studenţii Universităţii Tehnice Cluj Napoca, care susţin examenele online pentru semestrul al ll-lea, trebuie să semneze o „declaraţie de onestitate” prin care îşi asumă că nu vor folosi alte resurse decât cele permise şi că se va baza pe propriile cunoştinţe şi aptitudini.

„În calitate de student al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca mă angajez să susţin acest examen în deplină onestitate, bazându-mă pe propriile cunoştinţe şi abilităţi.

Nu voi folosi alte resurse decât cele permise de către profesor şi nu mă voi consulta cu alte persoane în timpul examenului.

Mă angajez să respect „Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca”, se arată în cuprinsul Declaraţiei de onestitate pentru evaluări online care trebuie asumată de studenţi.

Conform deciziei din 28 aprilie a Consiliului de Administraţie al Universităţii, susținerea examenului presupune completarea Declaraţiei de onestitate pentru evaluări online de către studenţi, care va fi trimisă titularului de curs.

 

Adauga comentariu