TUPEU INCREDIBIL – Transylvania College, cea mai mare școală privată din Ardeal, solicită 640.000 euro de la Primărie pentru salarii, după ce a primit, aproape gratis, terenul pe care a construit un adevărat imperiu

Proprietarii Transylvania College fie au ajuns la fundul sacului cu bani fie sunt atât de ahtiați după bani încât au ajuns să ceară rectificarea bugetului local al municipiului Cluj-Napoca pentru a primi finanțare pentru salariile profesorilor și pentru bunuri și servicii. Suma solicitată este de peste 3 milioane lei (640.000 euro). Totul este legal, legea le permite acest lucru. Este doar surprinzătoare solicitarea lor, ținând cont de faptul că încasează în fiecare an aproape 10.000 euro taxe de școlarizare pentru fiecare elev. Mai mult, au primit de la Primărie, aproape gratis, terenul de 16.000 mp pe care au construit campusul, o piscină și o sală de evenimente, unde în fiecare weekend sunt organizate nunți.

Reprezentanții Transylvania College au înaintat o plângere prealabilă prin care solicită rectificarea bugetului local astfel încât să beneficieze de bani de la stat. Legea Învățământului nr.1/2011 prevede că atât școlile publice cât și cele private pot solicita finanțare de la bugetul de stat.

„Statul asigură finanțarea de bază pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul de stat, pentru antepreșcolarii și preșcolarii din învățământul particular și cel confesional, acreditate, precum și pentru elevii din învățământul general obligatoriu particular și cel confesional acreditate”, scrie în Legea Învățământului.

Potrivit aceleiași legi, finanțarea învățământului preuniversitar de stat, particular și confesional se asigură din fonduri publice sau din alte surse, potrivit legii.

Transylvania College solicită, prin plângerea prealabilă, „revocarea parțială a HCL 137/2019 privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019, în ceea ce privesc sumele alocate instituției noastre de învățământ particular cu titlu de finanțare de bază – cheltuieli de personal pentru preșcolari și elevii din învățământul obligatoriu particular acreditat și cu titlu de finanțare de bază – bunuri și servicii și alte transferuri pentru preșcolarii și elevii din învățământul obligatoriu particular acreditat, în sensul alocării către noi a sumelor corect stabilite în baza HG nr. 168/2019, a HG nr. 169/2019, a Legii nr. 1/2011 și a HG nr. 136/2016, respectiv a următoarelor sume: 2.831.840 lei – cheltuieli de personal și 258.060 lei – bunuri și servicii”.

În plângere, conducerea Transylvania College notează faptul că valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 5.384 lei/elev.

„Conform cifrelor de școlarizare comunicate de instituția noastră pentru anul 2019 și raportat la valoarea costului standard per elev rezultă faptul că alocarea bugetară cuvenită subscrisei este de 2.831.840 lei – cheltuieli de personal și 258.060 lei – bunuri și servicii. Prin bugetul municipiului Cluj-Napoca aprobat cu HCL 137/2019, alocările stabilite către instituția noastră sunt inferioare valoric, celor la care conform legii avem îndreptățire, sens în care actul administrativ normativ contestat s-a emis cu încălcarea unor prevederi legale ierarhic superioare producându-ne totodată, în mod evident, o vătămare a drepturilor recunoscute legal”, scrie în plângere.

Conducerea Primăriei a precizat că sursa de finanţare pentru aceste sume este reprezentată de cotele defalcate din TVA, care trebuiau alocate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru primării, iar acestea să dea mai departe banii către școlile private și confesionale.

Anul acesta, Direcția Finanțelor Publice a alocat sume mai mici, adică 70% faţă de costul standard pe elev pentru salarii, respectiv 84% pentru bunuri şi servicii. Din acest motiv, sumele alocate tuturor şcolilor private şi confesionale din oraş au fost reduse.

Taxa de școlarizare la Transylvania College este de 42.300 lei pe an (9.400 euro) pentru clasele I-IV, 43.000 lei (9.550 euro) pe an pentru gimnaziu, iar pentru liceu 49.000 lei (10.800 euro) pe an. În cazul claselor în care se studiază după curricula românească taxele sunt de 25.800 lei (5.700 euro) pe an.

„Imperiul” Transylvania College a fost construit pe un teren de 16.000 de metri pătrați, oferit aproape gratuit de Primăria Cluj-Napoca. Pentru terenul de 1,6 hectare,Transylvania College plătește 170.000 de euro pentru 49 de ani. Dacă l-ar fi cumpărat, ar fi costat cel pușin 4 milioane euro.

Concesionarea a fost realizată în două etape. În 2004, Consiliul Local a aprobat concesionarea a 10.000 metri pătrați de teren pe Aleea Detunata, în imediata apropiere a unuia dintre cele mai mari parcuri din oraș. Prețul de concesiune a fost stabilit la 5 euro/metru pătrat, pentru 49 de ani.

În 2006, același Consiliu Local a făcut o suplimentare de teren, de 6.000 metri pătrați. Conform referatului de atunci, terenul era necesar pentru construirea unei baze sportive și a unei piscine. Asta, cu toate că exact aceste obiective existau și în proiectul inițial. Pentru această suprafață, de 6.000 de metri pătrați, s-a stabilit că redevența este de 20 euro pe metru pătrat, deși în referat se propunea un preț cuprins între 75 și 110 euro metrul pătrat. Practic, Transylvania College trebuie să plătească, în următorii 49 de ani, 170.000 de euro pentru suprafață de 16.000 de metri pătrați.

Adauga comentariu