TIȘE contestă raportul Curții de Conturi și aruncă vina pe „entitățile subordonate”

În urma raportului Curții de Conturi, devenit public recent, la Consiliul Județean Cluj au fost constatate abateri financiar-contabile considerabile, atât în ceea ce privește activitatea proprie a instituției (8.847.000 lei), cât și la subordonatele forului județean, mai ales la unitățile de învățământ preuniversitar cu caracter special. În acest sens, suma totală a neregulilor constatate se ridică la o valoare de 28.073.000 lei. 

Ziar de Cluj semnala aceste aspecte în data de 18 martie 2019:

CITEȘTE ȘI: RAPORT CURTEA DE CONTURI: Consiliul Județean Cluj s-a „specializat” în tunuri financiare la unitățile de învățământ cu regim special și în plata nelegală a lucrărilor de modernizare a drumurilor județene

După ce aceste date au devenit publice - în urma auditului efectuat de reprezentanții Curții de Conturi în perioada mai-iulie 2018 și care se referă la activitatea din 2017 a acestei instituții - președintele CJ Cluj, Alin Păunel Tișe, a reacționat. Consiliul Județean Cluj încropit un text – un drept la replică – intitulat „Adevărul despre presupusele prejudicii constatate de Curtea de Conturi la Consiliul Județean”.

„Pentru o corectă informare a publicului referitor la presupusele „prejudicii” constatate de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Cluj în urma misiunii de audit financiar pe anul 2017, în contextul în care Consiliul Județean Cluj a fost în permanență deschis în relația cu mass-media și dispus a furniza clarificări, forul administrativ județean formulează următoarele precizări:

Raportul de audit financiar și procesul verbal conținând constatările și concluziile auditului financiar vizează preponderent erori de evidențiere în contabilitate și alte aspecte procedurale, chestiuni radical diferite de eventuale prejudicii și care, evident, nu trebuie să fie confundate!

Mai mult decât atât, presupusele nereguli nu vizează doar activitatea Consiliului Județean, ca instituție, marea majoritate a acestora aparținând unora din cele peste 40 de entități publice subordonate forului administrativ județean”, se arată în comunicatul Biroului de Presă al CJ Cluj. 

Referitor la cele de mai sus, iată ce arată, de fapt, Curtea de Conturi:

Prejudiciul constatat în activitatea proprie a CJ Cluj  - 1.152.000 lei.

Abateri financiar-contabile – 8.847.000 lei.

Iar suma totală a prejudiciului, unde trebuie incluse și cele 4 instituții de învățământ, este în valoare de 1.157.000 lei. 

Abateri financiar contabile – total – 28.073.000 lei.

Dacă este vorba despre simple „erori”, așa cum specifică CJ Cluj în dreptul la replica publicat, acest aspect ține de instanțele competente, care sunt în măsură să se pronunțe. Una dintre aceste instituții este Curtea de Conturi. De altfel, nici suma nu este neglijabilă, indiferent că discutăm despre „prejudiciu” sau „abateri financiar-contabile”.

Iar dacă este vorba despre o eroare în valoare de 8.847.000 lei, atunci ne putem întreba: Cât de competenți sunt funcționarii din această instituție? Cum este posibil să faci asemena „erori de calcul”? Alte întrebări pot fi formulate în aceeași cheie. 

Dincolo de orice imaginație, relevant este modul în care Consiliul Județean Cluj găsește cu cale să se spele pe mâini într-un mod absolut românesc: responsabilitatea, vezi bine, revine entităților aflate în subordinea forului județean. 

O singură obiecție: banii sunt PUBLICI. 

Cu atât mai mult, cu cât aceste unități de învățământ cu caracter special își desfășoară activitatea în favoarea copiilor cu diverse grade de dizabilitate, cu deficiențe de auz sau de vedere.

Să înțelegem că neregulile (pe care Consiliul Județean doar le „presupune”, iar Curtea de Conturi le „constată” în urma unui audit de peste două luni) din aceste școli nu trebuie verificate și sancționate ca atare? Cu LEGEA ce facem?

Să citim, în continuare, din replica lui Alin Tișe:

„În același timp, un aspect extrem de important îl constituie faptul că o mare parte a acestor abateri constatate de Camera de Conturi fuseseră deja soluționate la data misiunii de audit financiar sau în timpul misiunii de audit, așa cum rezultă din chiar procesul verbal de constatare!”, se mai adaugă în actul citat.

Sincer, nici nu înțelegem de ce s-au mai obosit inspectorii Curții de Conturi să noteze în raportul întocmit o sumedenie de nereguli pe care Consiliul Județean Cluj, practic, le soluționase?!

Sub o formă sau alta, CJ Cluj funcționează perfect. Probabil din cauza unor „erori”, Curtea de Conturi a notat niște cifre aberante într-un raport cât se poate de explicit. La o adică, la ce mai sunt bune și rapoartele astea? 

Conform datelor publicate de Curtea de Conturi, unele dintre cele mai mari tunuri financiare, în care pare să se fi „specializat” CJ Cluj, se referă la unitățile de învățământ cu caracter special.

Principalele nereguli constatate de către Curtea de Conturi în ceea ce privește activitatea financiară a Consiliului Județean pe parcursul anului 2017, se referă la „nerespectarea întocmai a normelor metodologice privind întocmirea și completarea situațiilor financiare” încheiate la 31.12.2017.

Terenurile care aparțin domeniului public al Județului Cluj, aflate în administrarea Consiliului Județean Cluj, prin Consiliul de administrație al unităților de învățământ special nu sunt înregistrate în contabilitate la valoarea justă – 8.059 mii lei este suma estimată a abaterii.

Neevidențierea în contabilitate și neurmărirea recuperării c/valorii sumelor achitate necuvenit, pentru programele (lapte,corn, măr) derulate în instituțiile de învățământ, constatate urmare verificărilor efectuate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – 24.000 lei.

Liceul Tehnologic Special ,,Samus” Cluj-Napoca a efectuat plăți reprezentând „bursa profesionala” și “bani de liceu“ în mod eronat din bugetul județului în condițiile în care potrivit legii finanțarea acestor drepturi se asigura din bugetul Ministerului Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Cluj – 16.000 lei.

Liceul Tehnologic Special ,,Samus” Cluj-Napoca nu a evidențiat în contabilitate drepturile cuvenite copiilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în unitățile de învățământ special – 234.000 lei. 

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca nu a evidențiat în contabilitate drepturile cuvenite copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar – 94.000 lei.

Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de auz„Kozmutza Flora” a efectuat înregistrări eronate în evidența contabilă prin reflectarea direct pe cheltuieli a valorii documentației tehnice reprezentând proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire pentru modificare, modernizare și împrejmuire teren si accese – 19.000 lei.

Calitatea gestiunii economico-financiare:

În perioada iulie 2017 – februarie 2018 au fost plătite nejustificat din bugetul județului, drepturi de personal, reprezentând muncă suplimentară prestată peste programul normal de lucru, plăți care exced cadrului legal aplicabil – 288.000 lei.

Plată nelegală reprezentând chirie achitată dublu pentru luna decembrie 2014 și dobânzi și penalități calculate eronat pentru chiria aferentă perioadei februarie 2013- decembrie
2017 – 418.000 lei.

Au fost efectuate plăți nelegale reprezentând lucrări decontate și neexecutate – 41.000 lei.

O atenție sporită merită acordată și drumurilor județene, subiect ce a stârnit nemulțumirea clujenilor în repetate rânduri. Iată poate de ce, cârpirile și plombările sunt executate la aceleași drumuri județene. 

Iată ce notează Curtea de Conturi în Raport și la acest capitol:

Angajarea lichidarea ordonanțarea și plată nelegală pentru lucrări din programul de modernizare și reabilitare a drumurilor județene, urmare neaplicării pentru actualizarea valorii situațiilor de lucrări a ratei inflației, conform prevederilor din acordul cadru, pentru care s-au calculat dobânzi și penalități de întârziere – 346.000 lei.

Garanția de bună execuție constituită în cadrul contractelor subsecvente pentru realizarea lucrărilor de modernizare drumuri județene nu a fost evidențiată în conturi extrabilanțiere – 755.000 lei.

În urma verificărilor efectuate, Curtea de Conturi a făcut și o serie de recomandări către Consiliul Județean Cluj în vederea transparentizării și eficientizării situației financiar-contabile.

Contrar acestor recomandări, care vizează transparentizarea operațiunilor financiare, întrucât este vorba despre bani PUBLICI, Consiliul Județean Cluj a compus un drept la replica, ce seamănă mai degrabă cu o justificare incoerentă, nefiind dispus să-și modifice practicile. 

Adauga comentariu