În timp ce salariul mediu net din ianuarie a fost cu 5,5% mai mic față de cel primit în decembrie, inflația a urcat la 4.7% în februarie

Salariul mediu net din ianuarie 2018 a fost de 2.484 lei, în scădere față de luna decembrie cu 145 lei (-5,5%), a transmis marți Institutul Național de Statistică. Scaderea salariilor poate fi explicată, spun oficialii, și prin faptul că în decembrie majoritatea companiilor oferă prime și bonusuri care cresc nivelul salariilor primite din respectiva lună. Dar aceste prime și bonusuri nu explică modul în care au crescut prețurile în februarie.

În februarie am asistat la o creștere a prețurilor mărfurilor nealimentare (gaze și energie electrică) cu peste 6.2%. Prețurile alimentelor au urcat cu 3.7% iar cel al serviciilor a crescut cu 2.9%. Potrivit raportului periodic privind inflația publicat de BNR, prețurile alimentelor ar putea creste cu 5,3% la finele acestui an, iar cele ale combustibililor cu 4%.

Revenind la salarii, cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 51,5% în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, respectiv cu 36,8% în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului;
  • între 22,0% și 31,0% în activități de servicii anexe extracției, extracția cărbunelui superior și inferior, alte activități extractive, intermedieri financiare (cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii);
  • între 15,0% și 18,5% în depozitare și activități auxiliare pentru transport, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, industria metalurgică, silvicultură și exploatare forestieră (inclusiv pescuit și acvacultură), tranzacții imobiliare, fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, fabricarea altor mijloace de transport;
  • între 10,5% și 14,5% în tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie, fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, cercetare-dezvoltare, fabricarea produselor din tutun, fabricarea substanțelor și a produselor chimice, activități auxiliare intermedierilor financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii.

Adauga comentariu