TERMENI ŞI CONDIŢII WWW.ZIARDECLUJ.RO

 

1. PREZENTARE ȘI DEFINIŢII

 

1.1. Site-ul WWW.ZIARDECLUJ.RO este deținut și operat de către Societatea PAGINA CIUDATULUI S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Cluj Napoca, Str. Caisului, nr. 36, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul registrului Comerțului pe de lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/2205/2014, CUI RO 33399073, scrie@ziardecluj.ro, denumită în cele ce urmează deținătorul site-ului.

1.2. Prin intermediul site-ului WWW.ZIARULDECLUJ.RO, deținătorul pune la dispoziția utilizatorialor posibilitatea de a se abona și de a avea acces în calitate de abonați la conținut editorial, respectiv acces la articolele publicate pe site, articole informative de investigații [DG1]  și de a interacționa cu ați abonați înregistrați pe site. Totodată, prin intermediul site-ului se asigură posibilitatea de abonare în vedere primirii de informări periodice (news-letter).

1.3. Următorii termeni vor fi definiţi după cum urmează:

Ø  Utilizator – orice persoană care acceseaza site-ul sau care se va putea înregistra la un moment  pe site, fiind interesată de conținutul site-ului, se abonează în vederea primirii de informări periodice (news-letter) sau se înscrie pentru a beneficia de produsele/serviciile furnizate pe site și care se obligă implicit să respectate prezentul set de reguli, fiind raspunzator pentru acțiunile sale pe site;

Ø  Utilizator abonat – orice persoană fizică majoră (având vârsta de 18 ani împlinită)/juridică care se înregistrează la un moment dat pe site ca utilizator cu drepturi depline, primind dreptul de a accesa conut editorial publicat pe site.

Ø  Serviciu – furnizarea către utilizator a accesului la conținutul site-ului, la produsele comercializate prin intermediul Site-ului conform optiunilor Utilizatorului și la platforma  prin intermediul careia se poate abona în vedere primirii de informări periodice (news-letter). Accesul la formatul integral al produselor (conținut editorial) are loc contra cost, fiind conditionat de furnizarea tuturor informatiilor pentru efectuarea platii online cu cardul bancar sau prin trimiterea unui SMS prin intermediul telefonului mobil. Pentru accesul la Serviciu si efectuarea platii utilizatorul va furniza toate datele solicitate de integratorul de plati care proceseaza plata online, precum si datele necesare emiterii facturii fiscale de catre deținătorul site-ului.

Ø  Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între deținătorul site-ului și utilizator prin intermediul Site-ului, prin care utilizatorul transmite deținătorului site-ului intentia sa de accesa produsele/serviciile puse la dispozitie pe site.

 

2. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

 

2.1. Pentru accesarea site-ului, respectiv secțiunile de prezentare, nu este necesară înregistrarea utilizatorilor.

2.2. Înregistrarea utilizatorului este obligatorie numai în cazul în care acesta se înscrie pentru primirea periodică a unui news-letter sau pentru accesa conținutul editorrial sau serviciile furnizate pe site, caz în care se va înscrie cu nume și prenume sau un pseudonim și o adresă de email pentru identificare și autentificare în site/pentru transmiterea newsletter-ului săptămânal.

2.3. Pentru accesarea serviciilor furnizate pe site (pentru identificare și autentificare în site) trebuie să furnizați următoarele date dupa caz: nume și prenume sau denumire societate, adresă de email; datele privind persoana de contact și numărul de telefon vor fi furnizate numai daca este cazul  pentru persoane juridice.

2.4. În cazul în care doriți să beneficiați de acces la conținutul editorial complet sau serviciile oferite pe site-ul www.ziardecluj.ro, vă obligaţi şi garantaţi următoarele:

1) furnizaţi date reale, exacte şi complete despre utilizator, astfel cum se solicită prin formularul de înregistrare al site-ului;

2) menţineţi sau actualizaţi datele de înregistrare care au suferit modificări (ex. nume, prenume, adresă de email; datele privind persoana de contact și numărul de telefon vor fi furnizate numai daca este cazul  pentru persoane juridice) pentru ca acestea să fie conforme realităţii, exacte şi complete.

2.5. Administratorii site-ului îşi rezervă dreptul (nu şi obligaţia) de a verifica autenticitatea datelor de înregistrare ale utilizatorilor referitoare la existenţa acestora, iar in cazul firmelor numele firmei, sediul, cod unic de înregistrare, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului, precum şi starea actuala a societăţii, dacă acesta este în funcţiune, este dizolvată sau radiată. Prin acceptarea termenilor şi condiţiilor, utilizatorul îşi exprimă acordul pentru eventualele verificări ce vor fi efectuate de administratorii site-ului ca măsură de siguranţă pentru realitatea şi exactitatea datelor furnizate.

2.6. În cazul în care se constată că informaţiile puse la dispoziţie de utilizator sunt inexacte sau neconforme celor furnizate de organele în drept, administratorii site-ului îşi rezervă dreptul de a suspenda sau a şterge contul utilizatorului în cauză şi de a refuza încercările curente sau viitoare de folosire a site-ului.

2.7. Prin accesarea Site-ului si a Serviciilor puse la dispozitie, Utilizatorul garanteaza ca ofera detinatorului Site-ului date corecte fiind unicul responsabil pentru informatiile furnizate.

2.8. Avand in vedere faptul ca prin intermediul site-ului detinatorul acestuia furnizeaza Utilizatorului continut digital care nu este livrat pe suport material, iar furnizarea incepe la solicitarea prealabila a utilizatorului exprimata prin inscrierea datelor acestuia in Site, utilizatorul va pierde dreptul la retragere dupa ce a accesat serviciie furnizate prin intermediul aplicatiei si a acceptat termenii acesteia. [DG2] 

3. OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

3.1. Utilizarea site-ului WWW.ZIARDECLUJ.RO este permisă cu respectarea principiilor bunei – credințe, pentru informare și pentru furnizarea produselor și serviciilor menționate la art. 1 de mai sus.

3.2. Reprezentările stilizate, creația grafică, logo-urile şi simbolurile asociate şi combinaţii ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, fotografiile, suportul de curs, materialele audio – video, conținutul folosite pe acest site, sunt proprietatea exclusivă a deținătorului site-ului sau acesta a dobândit dreptul de a le utiliza. Fac exceptie informatiile şi elementele grafice inregistrate de utilizatori, precum și semnele grafice apartinând altor entitati.

3.3. Utilizatorii nu pot prelua conținutul site-ului, nu pot interveni, modifica sau șterge conținutul acestuia (textul, imaginile, logourile etc.). Orice încălcare a acestei reguli reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, de marcă sau orice alt drept de proprietate intelectuală.

3.4. Nu sunt permise copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau pastrarea, prin orice mijloace, efectuate în scopuri comerciale a materialelor existente pe site.

3.5. În cazul în care în cadrul site-ului exista sectiuni in care utilizatorii pot insera comentarii și pot exprima opinii personale, imagini sau alte elemente susceptibile a fi protejate de drepturi de proprietate intelectuală, raspunderea privind continutul acestora le revine in exclusivitate utilizatorilor în cauză.

3.6. Prin accesarea site-ului şi folosirea serviciilor puse la dispoziţie, Utilizatorul acceptă ca toate informaţiile, datele, textul, mesajele, fisierele etc. pe care le încarcă pe site (numite in continuare "conţinut"), indiferent dacă au fost afişate/transmise în mod public sau individual, sunt responsabilitatea sa. Drept urmare, Utilizatorul este singur responsabil pentru informaţiile, textele, materialele postate/incarcate/transmise prin contul de acces creat și totodată este singur responsabil pentru respectarea drepturilor de autor cu privire la conținut, astfel cum este dreptul de autor definit și protejat prin lege. Deținătorii site-ului nu efectuează un control si astfel, nu garantează realitatea, integritatea şi calitatea conţinutului sau protejarea drepturilor de autor.

3.7. Utilizatorul se obligă să nu folosească în cadrul site-ului un conţinut ofensator sau indecent.

3.8. Utilizatorul este de acord sa nu folosească spaţiul şi serviciile puse la dispoziţie pe site pentru:

            3.8.1. a transmite orice conţinut ilegal, defăimător, ofensator, ameninţător, abuziv, obscen, care afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ură rasială, etnică sau este în alt mod ofensator.

            3.8.2. a falsifica datele de identificare în scopul de induce în eroare pe deținătorii site-ului.

            3.8.3. a posta, difuza sau transmite un conținut cu încălcarea unei mărci înregistrate, drept de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale unui terţ.

            3.8.4. a încălca cu intenţie sau nu orice lege sau alt act normativ în vigoare.

În cazul în care un utilizator încalcă prevederile legale în vigoare sau reglementările aplicabile raporturilor juridice născute prin accesarea conținutului sau facilităților site-ului, acesta poate răspunde conform legii.

Totodată, în cazul în care un utilizator încalcă prevederile prezentelor clauze ale Termenilor și condițiilor site-ului în special interdicțiile menționate în art. 3.8, deținătorul site-ului poate retrage dreptul de acces pe site. În acest sens, deținătorul site-ului va transmite o informare pe email utilizatorului cu privire la măsura luată.

 

4. COMANDĂ ABONAMENT

 

4.1. Utilizatorul poate opta pentru un abonament pe Site-ul WWW.ZIARDECLUJ.RO, prin optiunea bifata privind accesarea Serviciilor dorite, urmand a finaliza Comanda efectuand plata prin una dintre modalitatile indicate expres (plata online cu cardul). Odata exprimata optiunea pentru un abonament, produs sau serviciu, acesta este disponibil pentru achiziție in masura in care sunt respectate termenii si termenele prezentate in site. Optiunea pentru un anumit abonament, produs/serviciu[DG3] , in lipsa finalizarii Comenzii, nu atrage dupa sine inregistrarea unei comenzi, implicit nici acordarea dreptului de acces la produs/serviciu.

4.2. Deținătorul site-ului poate anula o comandă plasată de catre Utilizator, in urma unei notificari prealabile adresate Utilizatorului, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

1. neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Utilizatorului, a tranzactiei, in cazul platii online;
2. invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de către deținătorul site-ului, in cazul platii online;

3. datele furnizate de catre Utilizator, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;

4. pentru erori accidentale apărute pe site privind prezentarea produselor/serviciilor sau cu privire la prețul acestora.

 

5. FACTURARE – PLATA

 

5.1. Preturile abonamentelor, a produselor și serviciilor sunt specificate in prezentarea fiecăruia în parte și în Comanda. Deținătorul site-uluiva emite catre Utilizator o factura pentru Serviciile livrate, obligatia Utilizatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

5.2. Deținătorul site-ului va transmite Utilizatorului factura aferenta exclusiv in format electronic, prin adaugarea facturii in Contul Utilizatorului sau prin posta electronica, la adresa de e-mail mentionata de Utilizator in Contul sau (în cazul opțiunii Utilizatorului în acest sens).

5.3. Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Utilizatorului ii revin obligatiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau si de a accesa informatiile si documentele aferente fiecarei Comenzi, existente in Cont.

5.4. Prin aceasta modalitate de comunicare Utilizatorul, accesand Contul sau, va detine o evidenta a facturilor emise de către deținătorul site-ului, putandu-le salva si arhiva la randul sau in orice moment si in orice modalitate pe care o doreste.

5.5. Prin trimiterea Comenzii, Utilizatorul isi exprima acordul sa primeasca facturile in format electronic prin adaugarea acestora în Cont sau prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail mentionata la crearea contului.

5.6. Datele cardului de plata al Utilizatorului nu vor fi accesibile pentru deținătorul site-ului si nici nu vor fi stocate de catre de acesta.

5.7. In anumite cazuri, pentru mentinerea securitatii Tranzactiilor, la inregistrarea Comenzii, Utilizatorului i se va solicita sa autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului.

5.8. Pentru motive de securitate a Tranzactiilor, Utilizatorul este sfatuit sa nu ramana logat pe Site si sa nu seteze optiunea de logare automata pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces in cont nu este permisa.

 

6. MODIFICARILE SITE-ULUI

 

6.1. Deținătorul acestui site îşi rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent funcționarea acestuia și sau furnizarea serviciilor/produselor, în totalitate sau numai în parte. În acest caz, deținătorul nu este răspunzător pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a accesului la site și la informațiile sau produsele disponibile la un moment dat prin intermediul acestuia.

6.2. Modificările astfel efectuate sunt considerate acceptate de către utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul şi să acceseze contul său după introducerea acestora pe site.

 

7. RĂSPUNDERE

7.1. Site-ul va opera utilizand infrastructură și proceduri moderne pentru optimizarea serviciilor oferite din punct de vedere calitativ si al securitatii.

7.2. Utilizatorul declară în mod expres că acceptă următoarele condiţii:

7.2.2.      Accesul la conținutul pue la dispoziţie pe site se face pe propria sa răspundere. Deținătorul site-ului este absolvit în mod expres de orice răspundere, inclusiv, dar nu limitat la garanţiile indirecte de vânzare sau de conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop.

7.2.3.      Deținătorul site-ului nu oferă nici o garanţie că:

-          Conținutul îndeplinește toate cerinţele utilizatorilor;

-          Accesul la conținut va fi neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori;

-          Erorile de program vor fi corectate.

 

8. LIMITELE RĂSPUNDERII

8.1. Utilizatorul acceptă în mod expres că deținătorul site-ului nu este răspunzător pentru daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din:

- accesarea sau imposibilitatea accesării site-ului;

-  acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;

- declaraţii sau acţiuni ale unei terţe părţi asupra site-ului;

- orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

8.2. În orice caz în care s-ar ajunge la atragerea răspunderii deținătorului site-ului, utilizatorul acceptă în mod expres că aceasta va fi limitată la valoarea abonamentului anual achitat de către utilizator.

 

9. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. Numele și adresa operatorului:

PAGINA CIUDATULUI S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Cluj Napoca, Str. Caisului, nr. 36, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul registrului Comerțului pe de lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/2205/2014, CUI RO 33399073, scrie@ziardecluj.ro

9.2 Cookies

Site-ul www.ziardecluj.ro folosește Cookies. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un computer prin intermediul browserului de internet. Multe site-uri și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod numit cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele internet pot fi atribuite browserului de internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web si serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al datelor de la alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut si identificat folosind un cod de cookie unic. Prin utilizarea cookie-urilor, www.ziardecluj.ro poate furniza userilor site-ului mai multe servicii usor de utilizat care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor. Cu ajutorul unui cookie, informatiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate având în vedere utilizatorul. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. Utilizatorului site-ului web care utilizează module cookie, cu titlu de exemplu menționăm, nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtuale prin intermediul unui modul cookie. În timpul utilizării este posibil să colectăm automat informații cum ar fi adresele IP de la care accesați site-ul și browserul pe care îl folosiți, iar dumneavoastră sunteți de acord cu stocarea anumitor informații pe computerul dumneavoastră ("module cookie"), toate în scopul de a vă asigura un acces optim la site și operarea acestuia de către dumneavoastră. Avem o pagină detaliată cu cookie-urile folosite la link[TG4] 

9.3. Înscrierea la newsletter-ele noastre

Pe website-ul www.ziardecluj.ro utilizatorilor li se oferă oportunitatea de a se înscrie la newsletter. PAGINA CIUDATULUI SRL își informează clienții și partenerii de afaceri în mod regulat prin intermediul unui newsletter despre diversele noutăți. Newsletter-ul poate fi primit de către persoana vizată doar dacă (1) persoana vizată are o adresă de email validă și (2) dacă persoana vizată se înregistrează pentru a primi newsletter-ul. Un email de confirmare va fi trimis către adresa de email înregistrată de către persoana vizată pentru prima dată în vederea trimiterii newsletter-ului, pentru motive legale, prin procedura double opt-in. Acest email de confirmare este utilizat pentru a dovedi dacă deținătorul adresei de email este autorizat să primească newsletter-ul. Pe parcursul înregistrării la newsletter, stocăm adresa de IP a sistemului computer-ului atribuit de către furnizorul de servicii de internet (ISP) și folosit de către persoana vizată în momentul înregistrării, la fel ca și data și timpul înregistrării. Colectarea acestor date e necesară pentru a înțelege posibilele întrebuințări neadecvate a adresei de email a unei persoane vizate la o dată mai târzie, și de aceea servește scopului de protecție legală. Datele personale colectate ca parte din înregistrarea pentru un newsletter vor fi folosite doar pentru a trimite newsletter-ul. În plus, cei care se înscriu la newsletter vor fi informați prin email, atât timp cât acest lucru e necesar pentru serviciul de newsletter sau pentru o înregistrare în chestiune, căci acesta ar putea fi cazul în eventualitatea unor modificări la oferta de newsletter, sau în eventualitatea unei schimbări ale circumstanțelor tehnice. Înregistrările la newsletter-ul nostru pot fi reziliate de către persoana vizată în orice moment. Consimțământul de a stoca date personale, dat de către persoana vizată pentru primirea newsletter-ului, poate fi revocat oricând. Există un link în fiecare newsletter pentru dezabonare. Pentru mai multe detalii verificați pagina noastră link[TG5] 

9.4. Posibilitatea contactului prin website

Website-ul www.ziardecluj.ro conține informații care permit un scurt contact electronic cu compania noastră, precum și comunicarea directă cu noi, prin includerea unei adrese de email generale. Dacă o persoană vizată ne contactează prin email sau prin formularul de contact, datele personale transmise de către aceasta in mod voluntar sunt stocate automat. Astfel de date personale, transmise în mod voluntar de către o persoană vizată către operator, sunt stocate pentru scopul prelucrarii și contactării persoanei vizate.

9.5. Ștergere de rutină și blocarea datelor personale

PAGINA CIUDATULUI SRL va prelucra și stoca date personale ale persoanei vizate numai pe perioada necesară pentru a-și îndeplini scopul de stocare, sau pe perioada care este prevăzută de către legiuitorul european sau de către alte legi aplicabile. Dacă scopul stocării nu este aplicabil, sau dacă perioada de stocare prevăzută de legislația aplicabilă în vigoare expiră, datele personale sunt șterse, în concordanță cu cererințele legale. Pentru mai multe detalii verificați pagina noastră link[TG6] 

9.6. Drepturile persoanei vizate

a)         Dreptul de acces al persoanei vizate. In vederea exercitarii dreptului de acces persoana vizata poate oricând să contacteze PAGINA CIUDATULUI SRL cu o solicitare in acest sens prin care sa obtina un raport al datelor cu caracter personal;

b)         Dreptul de rectificare. Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal atunci cand acestea sunt incorecte sau au suferit anumite modificari sau necesita a fi completate.

c)         Dreptul la ștergere. Fiecare persoană vizată are dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal dupa cum urmeaza: i) atunci cand datele nu mai sunt necesare in scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate, ii) persoana vizată iși retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, iii) persoana vizată obiectează la prelucrare în conformitate cu articolul 21(1) din Regulament și nu există temeiuri legale pentru prelucrare, sau persoana vizată obiectează la prelucrare în conformitate cu articolul 21(2) din Regulament, iv) datele cu caracter personal au fost procesate in mod illegal sau o dispozitie legala in vigoare impune stergerea acestora.

d)         Dreptul la restrictionarea prelucrarii. Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține restrictionarea prelucrarii, acolo unde unul dintre următoarele cazuri se aplică: i) acuratețea datelor personale este contestată de persoana vizată, ii) prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor personale, dar cere în loc restrictionarea utilizării lor, iii) PAGINA CIUDATULUI SRL nu mai are nevoie de datele personale cu scopul de a le prelucra, dar ele sunt cerute de persoana vizată pentru unitate, în vederea exercitării unor drepturi, iv) persoana vizată s-a opus prelucrarii în conformitate cu articolul 21(1) din Regulament până la verificarea dacă temeiurile legitime ale PAGINA CIUDATULUI SRL prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

e)         Dreptul la portabilitatea datelor. Fiecare persoană vizată are dreptul sa solicite transferarea datelor cu caracter personal catre o terta persoana sau catre insasi persoana vizata.

f)         Dreptul la opozitie. Fiecare persoană vizată are dreptul de a se opune oricand, din motive care au legătură cu situația sa particulară, la prelucrarea datelor personale care îl/o vizează, fapt care se bazează pe punctele (e) și (f) din Articolul 6(1) din Regulament. Aceasta se aplică și crearii de profiluri. PAGINA CIUDATULUI SRL nu va mai prelucra date personale în eventualitatea unei opozitii, decât dacă putem demonstra temeiuri convingătoare și legitime pentru prelucrare, care suprascriu interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate, sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale. Dacă PAGINA CIUDATULUI SRL prelucreaza date personale pentru scopuri de marketing direct, acolo unde exista un consimtamant prealabil, persoana vizată va avea dreptul să se opuna oricând la prelucrarea datelor sale personale pentru un astfel de marketing. Aceasta se aplică crearii de profiluri până în punctul în care este în relație cu un astfel de marketing direct. Dacă persoana vizată obiectează la prelucrarea realizată de PAGINA CIUDATULUI SRL pentru scopuri de direct marketing, atunci PAGINA CIUDATULUI SRL nu va mai procesa datele sale personale în aceste scopuri. În plus, persoana vizată are dreptul, pe temeiuri legate de situația sa particulară, să obiecteze la prelucrarea datelor sale personale de către PAGINA CIUDATULUI SRL pentru scopuri de cercetare științifică sau de cercetare istorică, sau pentru scopuri statistice, în conformitate cu Articolul 89(1) din Regulament, decât dacă prelucrarea e necesară pentru realizarea unei sarcini îndeplinite în interes public.

g)         Luarea deciziilor individuale, inclusiv crearea de profiluri. Fiecare persoană vizată are dreptul să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice cu privire la aceasta sau în mod similar o afectează în mod semnificativ, atât timp cât decizia nu se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate. PAGINA CIUDATULUI SRL va implementa măsuri de susținere adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea PAGINA CIUDATULUI SRL, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

h)         Dreptul de a retrage consimțământul. Fiecare persoană vizată are dreptul să-și retragă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment.

i)          Dreptul de a formula o plângere autorității de supraveghere – in cazul in care persoana vizata apreciază ca drepturile sale legitime in legătura cu operațiunile de prelucrare a datelor personale au fost încălcate, aceasta se poate adresa cu o plângere in acest sens Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania.

Daca doriți sa va exercitați drepturile sau sa ne transmiteți o notificare / cerere va rugam sa ne contactați la datele de contact indicate. PAGINA CIUDATULUI SRL va răspunde în cel mai scurt timp posibil dar nu mai târziu de 30 de zile. Pentru orice întârzieri va vom anunța si va vom oferi motivele justificate ale întârzierii.

9.7. Temeiul juridic pentru prelucrare

Art. 6(1) lit. a Regulamentului servește ca bază juridică pentru prelucrarea operațiunilor pentru care obținem consimțământul pentru un anumit scop de prelucrare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea este pe baza articolului 6 alineatul (1) lit. b din

Regulament. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Compania noastră este supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c Regulament. In cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, în cazul în care un vizitator a fost rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte părți terțe. Apoi, prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) lit. d din Regulament. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f din Regulament. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecție a datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47 din propoziția 2 din Regulament).

9.8. Interesele legitime urmărite de operator sau de o terță parte

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera f Regulament, interesul nostru legitim va fi clar menționat în notificarea de confidențialitate disponibilă la link[TG7] .

9.9. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi păstrate doar pentru perioada necesara scopului pentru care au fost colectate. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse. Vor fi păstrate doar acele date cu caracter personal care fac parte din acte / documente pentru care legea prevede un termen de arhivare iar la expirarea termenului legal de arhivare acestea vor fi distruse. Pentru mai multe detalii verificați pagina noastră link[TG8] 

9.10. Furnizarea de date cu caracter personal ca cerință legală sau contractuală; Cerința necesară pentru a încheia un contract; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; consecințele posibile ale neîndeplinirii acestor date

Clarificam faptul că furnizarea de date cu caracter personal este cerută parțial de lege (de ex. reglementări fiscale) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu el sau ea.

9.12. Excepții și derogări

PAGINA CIUDATULUI SRL este o societate specializată în jurnalism, respectiv în activitatea de a strânge, a analiza, a verifica și a prezenta informații referitoare la evenimentele curente, incluzând tendințe, rezultate și persoane. Conform dispozițiilor din dreptul intern ale Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), prin Capitolul III ”Derogări”, arată că: art. 7: Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri jurnalistice sau în scopul exprimării academice, artistice sau literare: ”În vederea asigurării unui echilibru între dreptul la protecția datelor cu caracter personal, libertatea de exprimare şi dreptul la informație, prelucrarea în scopuri jurnalistice sau în scopul exprimării academice, artistice sau literare poate fi efectuată, dacă aceasta privește date cu caracter personal care au fost făcute publice în mod manifest de către persoana vizată sau care sunt strâns legate de calitatea de persoană publică a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor în care este implicată, prin derogare de la următoarele capitole din Regulamentul general privind protecția datelor: a)capitolul II - Principii; b)capitolul III - Drepturile persoanei vizate; c)capitolul IV - Operatorul şi persoana împuternicită de operator; d)capitolul V - Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale; e)capitolul VI - Autorități de supraveghere independente; f)capitolul VII - Cooperare şi coerență; g)capitolul IX - Dispoziții referitoare la situații specifice de prelucrare.”

9.11. Protejarea datelor cu caracter personal

PAGINA CIUDATULUI SRL aplica un cadru intern de politici si standarde minime privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste politici si standarde sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementarilor si evoluției pieței. In conformitate cu dispozițiile legale in vigoare luam masuri tehnice si organizatorice adecvate (politici, proceduri, securitate etc.) tocmai pentru a asigura confidențialitatea si integritatea datelor cu caracter personal precum si pentru a asigura cadrul necesar prelucrării acestora.

 

10. NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI

10.1. Notificările/comunicările adresate utilizatorilor vor fi făcute pe cale electronică, prin e-mail, la adresa indicată de utilizator la crearea contului.

10.2. Deținătorul site-ului poate transmite notificări/informări privind schimbarea Termenilor de Utilizare sau alte chestiuni prin afişarea de înştiinţări către utilizatori în mod general, pe site.

 

11. FORŢA MAJORĂ

11.1. Deținătorul site-ului WWW.ZIARDECLUJ.RO nu este obligat a se conforma obligaţiilor prevăzute în Termenii de Utilizare, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, alte acţiuni sau inacţiuni de care administratorii site-ului nu sunt responsabili.

 

12. LEGEA APLICABILĂ

12.1. Prin accesarea acestui site web, Utilizatorul acceptă ca acest contract şi orice dispută legată de el sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti române competente.

12.2. Deținătorul site-ului WWW.ZIARDECLUJ.RO nu oferă garanţia că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări in afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor ţării în care se află.

12.3. În cazul în care un utilizator încalcă prevederile legale în vigoare sau reglementările aplicabile raporturilor juridice născute prin accesarea serviciilor sau facilităților site-ului, acesta poate răspunde conform legii.

12.4. Totodată, în cazul în care un utilizator încalcă prevederile prezentelor clauze ale Termenilor și condițiilor site-ului, deținătorul site-ului poate retrage dreptul deacces la conținutul site-ului și de utilizare a facilităților și serviciilor puse la dispoziție pe site. În acest sens, deținătorul site-ului va transmite o informare pe email utilizatorului cu privire la măsura luată.

 

13. CLAUZE FINALE

13.1. Termenii de față reglementează accesul utilizatorilor pe site, reprezintă acordul părţilor şi reglementează folosirea de către Utilizator a serviciilor WWW.ZIARDECLUJ.RO, înlocuind orice acord precedent dintre utilizator şi administratorii site-ului.

13.2. În cazul în care, ulterior lansării site-ului și publicării acestor termeni, vor fi implementate funcții sau servicii suplimentare puse la dispoziţie pe site, acestea vor fi supuse aceloraşi reguli şi condiţii cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiţii distincte de prezentele.

 

Prin accesarea acestui site acceptaţi condiţiile de mai sus şi sunteţi de acord că acesta are valoare unui contract, acceptat in mod tacit, intre utilizator si deținătorul site-ului. În cazul în care nu doriţi să respectaţi regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu optați pentru un abonament, să nu folosiţi și să nu accesați informațiile sau serviciile puse la dispoziţie pe acest site.

 

           


 [DG1]Se poate completa cu descrierea ziarului.

 [DG2]Este o clauza importanta. Fiind vorba despre acces la articole, beneficiind de un ”produs” susceptibil a fi consumat imediat (am acces, am citit), nu se aplica dreptul de retragere/returnare prevazut de legislatia privind protecția consumatorului.

A nu se confunda cu renuntarea clientului la reabonare.

 [DG3]Poate se vinde de ex si altceva legat de specific... calendare anuale... agende... cani.... o carte.... un almanah.... de aceea am propus si aceasta formulare sa fie extensiva.

 

 [TG4]De inserat link-ul la cookie policy

 [TG5]De inserat link-ul la privacy notice web

 [TG6]De inserat link-ul la privacy notice web

 [TG7]Se va pune link-ul către privacy notice web

 [TG8]De inserat link-ul la privacy notice web