Tarife mai mari pentru gunoi din cauza „colectării selective”

Tarifele pentru gunoi vor fi majorate atât pentru persoanele fizice, cât și pentru agenții economici sau instituțiile publice. Majorarea prețurilor pentru deșeuri este motivată de către administrația locală printr-o creștere a costurilor pentru combustibil, a cheltuielilor sporite cu munca vie, precum și din cauza implementării colectării pe 4 fracții, ceea ce va duce la o creștere a frecvenței de colectare. 

Tarifele supuse aprobării au fost deja avizate de către Comisia de prețuri și tarife din cadrul Primăriei, în data de 18 Aprilie 2019.

Tatriful de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale reziduale sortate este calculat pentru populație și în lei/mc datorită necesității implementării instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”, bazat pe cel puțin unul dintre elementele: volum, frecvență de colectare, greutate, saci de colectare personalizați.

„Creșterea tarifelor propuse, de la 7,18 lei/pers cu TVA, (tarif  aprobat prin HCL 1026/2017), la 9,88 lei/pers cu TVA, respectiv de la 45,11 lei/mc la 61,82 lei/mc la agenții economic se datorează:

Creșterii consumului de combustibil, respectiv a celui de lubrefianți și piese de schimb, datorită creșterii frecvenței de colectare cauzată de necesitatea introducerii colectării pe 4 fracții. În prezent sunt în medie 2 containere de 1,1 mc detinate colectării fracției umede. Prin implementarea colectării pe 4 fracții, punctele de colectare vor trebui să fie dotate cu 4 containere, 3 pentru reciclabil și unul pentru fracția umedă. Lipsa spațiului nu permite menținerea a 2 containere pentru fracția umedă, ceea ce duce la necesitatea măririi frecvenței de colectare.

Creșterii cheltuielilor materiale datorită necesității dotării punctelor gospodărești cu pubele/containere.

Creșterii cheltuielilor cu munca vie datorită modificărilor legislative care prevăd salariul minim pe economie și a necesarului de personal cauzat de mărirea frecvenței de colectare. 

Includerii taxei pe economia circulară impusă de OUG 74/2018”, se arată în referatul care stă la baza hotărârii de Consiliu local ce urmează a fi aprobată prin vot în data de 23 aprilie 2019.

Referatul a fost aprobat de către edilul clujean, Emil Boc.

Pentru colectarea deșeurilor amestecate de la populație, respectiv de la agenți economici/instituții publice se aplică procentul de 25% la tarifele stabilite privind colectarea deșeurilor municipale reziduale și biodeșeurilor pentru populație, respectiv pentru agenți economici/instituții publice, după cum este prevăzut în contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare menajeră.

click foto pentru imagine completă

„Pentru a încuraja populația să colecteze slectiv deșeurile, luând în considerare suma obligatorie care trebuie achitată pentru economia circulară este de 30 de lei/tonă de deșeu destinată depozitării, propunem menținerea unui pachet de 25% la tariful de gestionare a deșeurilor menajere reziduale, astfel încât să se poată acoperi cheltuielile de gestionare a deșeurilor în cazul în care populația nu respectă condițiile de colectare a deșeurilor pe patru fracții. Acest procent se aplică și în prezent, conform prevederilor contractuale în vigoare”, se precizează în referatul semnat de city managerul Gheorghe Șurubaru.

 

 

Adauga comentariu