Strada Frunzișului se umple de blocuri. Două imobile de 4 și 5 etaje au primit undă verde de la Primărie

Două blocuri de locuințe cu spații comerciale la parter au primit autorizație de construcție de la Primărie. Imobilele au următorul regim de înălțime: Corp A – subsol + demisol+ parter + 4 etaje (S+D+P+4E), Corp B – subsol + demisol + parter + 5 etaje (S+D+P+5E). Cele două clădiri vor avea 94 de apartamente plus amenajări exterioare. Proiectul imobiliar îi are ca beneficiari pe Fărcaș Alin, Fărcaș Gligor, Fărcaș Maria, Săvuială Dan-Radu, Săvuială Oana-Bianca și Trifu Maria. Investiția este de peste 8,7 milioane lei.

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) a fost aprobat în 2019. Conform Hotărârii de Consiliu Local din 2019, „prin PUD se propune restructurarea parcelei de pe strada Frunzișului nr. 23-25, desființarea fondului construit existent și construirea unui ansamblu cu funcțiuni mixte în regim de construire deschis, format din două corpuri de clădire, cu regim de înălțime de S+D+P+4E - corp A și S+D+P+5E - corp B, precum și amenajarea terenului: spații verzi (plantații înalte medii și joase), spațiu de circulație (7 m carosabil, 1,5 m trotuar), locuri de parcare pentru autovehicule și biciclete, amenajări pentru joacă și odihnă, mobilier urban, platformă subterană de colectare selectivă a deșeurilor pe patru fracții”.

Accesul auto și cel pietonal se fac din strada Frunzișului și din strada Govora. Staționarea vehiculelor se face în interiorul parcelei, locuri de parcare auto amenajate la sol și în spații specializate dispuse la subsol și demisol și locuri de staționare pentru biciclete amenajate la sol.

Aleea propusă (carosabil 7 m + un trotuar de 1.5 m). ce face legătura între strada Govora și strada Frunzișului, va avea acces public nelimitat.

Recepția ansamblului mixt este condiționată de realizarea la strat de uzură și echiparea edilitară a aleii interioare propuse, a spațiilor verzi din interiorul ansamblului mixt, sistemului de alei și platforme pentru circulații auto și pietonale, platforme de colectare selectivă a deșeurilor pe patru fracții, a amenajărilor pentru joacă și odihnă, realizate pe baza unui proiect de specialitate.

Adauga comentariu