Și ”Dosarul de cadre” al lui Ioan Aurel Pop vede ”lumina” Internetului prin intermediul bunăvoinței subprefectului Clujului, Zoltán Györke

”Uniunea Tineretului Comunist a fost cea mai importantă pepinieră de cadre a Partidului Comunist Român. Primul secretar general al U.T.C. de după 23 august 1944 a fost Nicolae Ceauşescu. Uniunea Tineretului Comunist era condusă de un Comitet Central şi compusă din mai multe compartimente, printre care și Secţia Cadre. Lucrătorii acesteia întocmeau dosarele personale ale nomenclaturii uteciste și asigurau promovarea în funcţiile de conducere” - scrie pe pagina sa de socializare subprefectul Clujului, Zoltán Györke.

Prin urmare, după ce a dezvăluit Internetului, dosarul de cadre al lui Valentin Cuibus, subprefectul ni-l dă și pe cel al Președintelui Academiei Române. Și Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, a fost membru al UTC - chestie absolut de așteptat: în fond Partidul și-a epuizat, prin îmbătrânire, cadrele de nădejde din PCR, așa că ne prezintă cadrele de nădeșde din UASCR și UTC. Așteptăm ”pionierii” și ”Șoimii Patriei”.

Ioan Aurel Pop, fostul rector al UBB Cluj, a devenit membru al UTC în 1969. Acesta a început să primească funcții politice în cadrul UTC încă din liceu. 

”Ca student, pe lângă interesul deosebit ce l-a manifestat în pregătirea lui, a desfășurat și o susținută activitate obștească. A fost secretar al ASC (n.r. Asociația Studenților Comuniști), vicepreședinte pentru probleme politico-ideologice în Consiliul UASC pe Universitate, reprezentant al studenților în Consiliul profesoral al facultății”, reiese din dosarul de cadre al președintelui Academiei Române.

Nici nu ne așteptam la altceva.

Document. Dosar de cadre – Pop Ioan Aurel (Arhivele Naționale, Fond C.C. al U.T.C. – Secţia Cadre, Dosar P/15).

Adauga comentariu