Se schimbă Regulamentul Local de Urbanism. Pe terenurile agricole se va putea construi

Primăria Cluj-Napoca propune modificarea Regulamentului Local de Urbanism (RLU), mai exact posibilitatea urbanizării terenurilor agricole. Cu alte cuvinte, un teren agricol poate fi transformat într-un teren numai bun de ridicat case și blocuri. Propunerea de modificare va fi discutată joi, 29 iunie, în cadrul unei dezbateri publice.

Proiectul privind schimbarea RLU prevede că „în privința terenurilor agricole situate în intravilan (UTR A) se propune modificarea RLU (regulamentul local de urbanism) aferent UTR A în sensul reglementării posibilității de urbanizare prin PUZ, modificat de următoarele aspecte: în RLU este menționat faptul că pe termen lung, aceste terenuri pot constitui o rezervă pentru extinderi ale orașului și pentru obiective strategice, a căror natură și necesitate nu pot fi prevăzute în prezent”.

Această prevedere nouă este necesară pentru extinderea orașului, după cum scrie în document.

„Prin zonă de urbanizare se înțelege zonă de terenuri agricole destinată extinderii orașului prin viabilizare și ocupare cu funcțiuni urbane. Aplicarea procedurii de urbanizare este principala măsură prin care se limitează și se controlează extinderea zonei edificate a orașului în cadru natural, în vederea asigurării unui grad adecvat de sustenabilitate a evoluției orașului pe termen mediu și lung, deci aplicarea procedurii de urbanizare vizează evoluția pe termen mediu și lung”, este notat în proiect.

Potrivit documentului, “în cazul în care realizarea investiției pentru care s-a solicitat emiterea certificatului de urbanism necesită modificarea sau detalierea prevederilor documentațiilor de urbanism în vigoare pentru zona respectivă ori condițiile specifice ale amplasamentului sau natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică competentă are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: a) să respingă în mod justificat realizarea investiției propuse; b) să condiționeze autorizarea investiției propuse de elaborarea și aprobarea de către autoritatea publică locală competentă a unui plan urbanistic zonal în condițiile prezentei legi, deci legiuitorul a stabilit posibilitatea modificării unor prevederi ale documentațiilor de urbanism în vigoare pentru teritorii ale orașului.

În referatului proiectului mai scrie că arhitectul șef al județului, UTR-urile A se pot modifica prin PUZ-uri. „De asemenea, CTATU, după o analiză detaliată a regulamentului și a prevederilor Legii nr. 350/2001 privind acest subiect a ajuns în unanimitate, la concluzia că zonele cu destinație agricolă pot fi modificate prin PUZ. Oportunitatea acestor modificări urmează să fie analizată pentru fiecare caz în parte în CTATU, care va fundamenta astfel avizul arhitectului șef”, este notat în proiect.

Adauga comentariu