Se organizează concurs pentru ocuparea unui post didactic vacant în specialitatea: profesor pentru învățământ primar, cu specializare în Pedagogia Montessori

Fundația Montessori Cluj, cu sediul in Str. Kelemen Lajos, Nr. 12, Cluj Napoca,  care găzduiește Școala Primară ,,Montessori Schule” Cluj Napoca, str. Theodor Capidan, nr 17, Cluj Napoca,  autorizată prin OM 4685/04.08.2016, pentru nivel primar, alternativa Montessori, cu predare în limba română, forma de învățământ ,,cu frecvență”(zi), în conformitate cu Hotărârea  nr. 22/20.08.2018 a Consiliului Director al Fundației Montessori și prevederile  Ordinului MECTS, cu  nr. 5625/31. 08. 2012, privind Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice /catedrelor vacante în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, organizează concurs pentru ocuparea unui post didactic vacant în  specialitatea- profesor pentru învățământ primar, cu specializare în Pedagogia Montessori, pe perioadă nedeterminată. Criteriile de eligibilitate pentru ocuparea postului sunt:

 1. absolvent al liceului pedagogic, al colegiului universitar de institutori sau al ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”;
 2. absolvent al cursului de specializare în pdagogia Montessori, nivel 6-12 ani, suținut în cadrul Academiei Internaționale Montessori(diplomă AMI, nivel     6-12 ani);
 3. capacitate deplină de exercitiu;
 4. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestat pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 

 Depunerea dosarelor se realizează in perioada 29-30 octombrie 2018,  la sediul din strada Brasov, nr. 33, Cluj Napoca, în intervalul orar 10:00-16:00.

 

Dosarul de candidatură trebuie să conțină:

 1. Cerere ( Anexa în Metodologia cu NR.5625/31. 08. 2012)
 2. CV format Europass, semnat si datat pe fiecare pagina;
 3. Documente de studii, în copie;
 4. Copie după actul de identitate –conform cu originalul;
 5. Recomandare de la locul de muncă( sau ultimul loc de muncă);
 6. Cazier judiciar;
 7. Adeverință medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

 

Date de contact: Cadis Aura-Iulia-Presedinte Fundația Montessori Cluj

Tel:0758633664, mail: schule@montessori-cluj.ro

Adauga comentariu