Se modifică tarifele la parcarea Cluj Arena

Consiliul Județean Cluj supune aprobării tarifele și nivelul taxelor și impozitelor locale pentru anul 2021 care, potrivit administrației județene, fie rămân la nivelul anului 2020, fie urmează „o creștere nesemnificativă a acestora”. Sunt vizate taxele și impozitele practicate la nivelul mai multor direcții și entități din cadrul ori din subordinea administrației județene, precum: Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Administrație și Relaţii Publice, Direcţia Juridică, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj, Direcţia de Administrare şi Exploatare a Stadionului Cluj Arena, Serviciul Centrul Național de Informare și Promovare Turistică precum şi ale Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Cluj.

Nivelul taxelor și impozitelor locale pe anul 2021, stabilite de Consiliul Județean Cluj, rămân în mare parte, aceleași, la nivelul anului 2020, potrivit unui proiect de hotărâre ce va fi supus votului în următoarea şedinţă.

Direcţia Juridică propune ca atât pentru documentele eliberate din arhivă cât și pentru eliberarea licențelor de traseu județean în anul 2021 să se practice nivelul taxelor din anul 2020. 

Direcția Administrație și Relații Publice actualizează taxele practicate în anul 2020 prin aplicarea procentului de 0,05% la 2230 lei (salariul minim pe economie valabil în anul 2020) rezultând o creștere nesemnificativă a acestora. 

Direcția de Administrare și exploatare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj transmite propunerile de tarife pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizaţii de amplasare şi/sau de acces în zona drumului, aprobare instituire restricţii de circulaţie şi tarife pentru utilizarea amprizei şi a zonei de siguranţă a drumurilor judeţene, aflate în proprietatea Județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj, precum și a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean. Nivelul tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor județene rămân la nivelul anului 2020. Tarifele se păstrează în aceeași structură ca cele din anul 2020, însă au fost majorate cu 3,22% față de anul 2020.

Direcţia de Administrare şi Exploatare a Stadionului Cluj Arena dorește majorarea taxei achitate pentru parcare subterană - abonament de la 50,42 lei la 67,23 lei.

Se majorează și valoarea tichetului pierdut de la 58,82 lei la 67,23 lei.

Totodată, se adaugă o taxă nouă de 2,52 lei/ml/zi pentru închiriere garduri metalice.

Direcția Județeană de Evidența a Persoanelor Cluj propune menținerea taxelor speciale pentru anul 2021 la nivelul anului 2020.                  

Serviciul Centrul Național de Informare Turistică Cluj propune păstrarea taxelor pentru ghidaje turistice la nivelul anului 2020. 

„Prin păstrarea pentru anul 2021 a cuantumului sau prin  propunerea unor majorări nesemnificative a taxelor / tarifelor practicate în anul 2020, în contextul actualei pandemii, prin predictibilitatea și nivelul acestora se încurajează utilizarea serviciilor prestate de către compartimentele de specialitate ale instituței de către beneficiarii specifici”, notează reprezentanții Consiliului Județean Cluj. 

Pe fondul actualei pandemii, administrația județeană preconizează ca în anul 2021 să se realizeze venituri cel puțin la nivelul anului 2020.

Recent, Consiliul Județean Cluj anunța că reducerea încasărilor și absența profitului se vor reflecta în final în bugetul județului Cluj.

Astfel, după cum au recunoscut reprezentanții administrației județene, capitolul investiții ar putea fi diminuat în mod considerabil, context în care o bună parte dintre proiectele propuse de Consiliul Județean Cluj ori cofinanțate din bugetul public ar putea suporta amânări.

În această situație se regăsește proiectul noului Park&Ride promis de mai mulți ani de către autorități, dar și Parcul Tetarom.

Potrivit președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, bugetul public este afectat în proporție de cca 25%, iar una dintre temele acute este reprezentată de asigurarea salariilor angajaților din cadrul administrației județene. 

CITEȘTE ȘIBugetul județului Cluj, diminuat cu 25% din cauza pandemiei. Proiectul noului Park&Ride de lângă Aeroport ar putea fi amânat

 

Adauga comentariu