Se modifică examenul de limbă străină pentru admiterea în clasa a V-a în școlile bilingve

Ministerul Educației a adus modificări privind organizarea și desfășurarea testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională în anul școlar 2019-2020. Astfel, admiterea va consta doar într-o probă scrisă de 50 de minute. 

”În anul școlar 2019-2020, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) și art. 9 alin. (3) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.797/2017, respectiv de la prevederile din anexa nr. 2 la regulamentul-cadru, testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională se organizează și se desfășoară conform prevederilor alin. (2) și (3).(2) Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională constă într-o probă scrisă, cu durata de 50 de minute.(3) Procedurile privind organizarea și desfășurarea testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională se elaborează la nivelul unității de învățământ și sunt avizate de inspectoratul școlar județean/al municipiului București”, potrivit Ordinului Ministrului Educației.

În anii anteriori, acest examen era compus dintr-o probă scrisă de o oră și o probă orală. 

De asemenea, a fosrt anulat și articolul care prevedea:”Nu pot fi desemnați membri ai comisiei profesorii care au rude sau elevi printre candidați, fiecare membru al comisiei semnând o declarație scrisă în acest sens, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1”.

 

Adauga comentariu