Scădere drastică a salariilor pentru 200 de angajați de la Protecția Copilului Cluj. Conducerea instituției acuză Consiliul Județean de ilegalități

Salariile a 200 de angajați ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Cluj vor fi diminuate cu aproximativ 50%. Cei mai afectați vor fi cei cu salarii mici. Conducerea instituției spune că este ilegală scăderea salariilor. 

Un proiect de hotărâre de Consiliu Județean prevede această modificare salarială și urmează să fie discutat în ședința de Consiliu Județean de săptămâna viitoare. 

Daniel Tămaș, directorul DGASPC Cluj spune că această diminuare a salariilor este ilegală deoarece instituția pe care o conduce nu are aprobată organigrama și regulamentul de funcționare. El adaugă că forul județean dorește reîncadrarea angajaților pe alte posturi ceea ce înseamnă că oamenii riscă să ajungă pe drumuri.

Vor scădea salariile bucătarilor, spălătoreselor, fochiștilor și altor categorii de angajați cu venituri deja mici. Salariile lor variază acum între 1.500 și 3.000 lei în cazul angajaților cu vechime de 30-40 de ani. 

În proiectul de hotărâre de Consiliu Județean este explicată necesitatea modificării salariale.  

“În adresa nr. 1707 din 31.01.2018 înregistrată la registratura Consiliului Județean Cluj cu nr. 3413 în data de 01.02.2018 conducerea DGASPC Cluj întrebată fiind de modul în care au fost stabilite salariile pentru personalul administrativ din centre răspunde că ”Argumentul care a stat la baza salarizării în cadrul centrelor a personalului care desfășoară activități financiar-contabile, aprovizionare, investiții, referent, precum și a personalului care desfășoară activități de secretariat-administrativ, gospodărire, întreținere – reparații și activități de deservire, pe grilele stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 173 din 26.07.2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 198 din 28.08.2017, este că salariul de bază este unic pentru fiecare funcție în parte, indiferent unde își desfășoară activitatea în cadrul instituției persoana care ocupă funcția respectivă, fapt menționat și în clarificările  actualizate prin aplicarea Legii – cadru nr. 153/2017 la nr. crt. 11, ale Ministerului Muncii și Justiției Sociale”.
Observăm însă că tot la nr. crt. 11 din aceleași clarificări ale Ministerului Muncii și Justiției Sociale se menționează și că : ”Art. 11 alin. (2) stipulează că, Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specific fiecărei instituții sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV. ” fapt ce a fost omis a se lua în considerare.
Din cele de mai sus s-a constatat aplicarea în mod greșit a prevederilor Legii nr. 153/2017 cu privire la salarizarea personalului contractual din familia ocupațională ”Administrație” angajat în cadrul centrelor fără personalitate juridică aflate în subordinea DGASPC Cluj”, se arată în proiectul de hotărâre. 

Adauga comentariu