Reglementări în urbanismul rural din Cluj: Consiliul Județean achiziționează servicii de 90.000 lei pentru regulamente ilustrate aferente Planurilor Urbanistice pentru 18 comune

Dezvoltarea proiectelor imobiliare din județul Cluj intră în atenția autorităților, care pregătesc terenul pentru reglementarea urbanismului din mediul rural prin elaborarea unor transpuneri grafice ale prevederilor Planurilor Urbanistice Generale (PUG) pentru un număr de 18 comune din județul Cluj. Scopul este reprezentat de asigurarea unei transpuneri grafice a regulamentelor care să asigure o mai bună înțelegere a reglementărilor stipulate în regulamentele de urbanism aprobate. Serviciile de elaborare a unor regulamente ilustrate de urbanism pentru o serie de comune din județ sunt achiziționate de administrația județeană prin anunțuri de achiziții directe, contra unei sume de 90.000 lei fără TVA, sursa de finanțare: bugetul public.

Durata de execuție a serviciilor este de maximum 18 luni de la data semnării contractului. 

Consiliul Județean Cluj îndeplinește rolul de autoritate în domeniul urbanismului pentru o serie de comune din județul Cluj, potrivit convențiilor încheiate cu reprezentanții legali ai comunelor. 

În acest context, administrației județene îi revine sarcina asigurării îmbunătățirii cadrului de acceptanță și de acționare al regulamentelor locale de urbanism.

„Date fiind convențiile în domeniul urbanismului încheiate cu comunele o serie de comune din județ, coroborat cu faptul că se estimează că un număr de 18 comune au sau vor avea avizate, planurile urbanistice generale cu regulamentele locale de urbanism aferente, se apreciază drept necesară și oportună asigurarea unei transpuneri grafice a regulamentelor care să asigure o mai bună înțelegere a reglementărilor stipulate...”, se arată în motivarea anunțului de achiziție a serviciilor de elaborare a regulamentelor ilsutrate de urbanism, în valoare de 90.000 lei fără TVA. 

În contextul contractării acestui tip de servicii, ofertantul trebuie să asigure:

ilustrarea a 18 regulamente de urbanism pentru mediul rural (comune), ilustrații – 2D și 3D – care să vizeze tipurile de construcții și amenajări reglementate în regulamentul local de urbanism și care pot fi asociate unor tipologii (locuințe de diferite tipuri, spații publice caracteristice) pentru fiecare UTR în parte. 

Ilustrările trebuie să se refere la regulile de amplsare/dimensionare și configurare a construcțiilor și amenajărilor, să ofere analize și propuneri de completare/ adaptare a reglementărilor, consultări pentru îmbunătățirea regulamentelor. 

Prin acest demers, administrația județeană încearcă să prevină haosul urbanistic în comunele județului Cluj.

Consiliul Județean Cluj a lansat un anunț de achiziție publică privind servicii de elaborare a unor regulamente ilustrate de urbanism aferente Planurilor Urbanistice General (PUG) pentru 18 comune din județul Cluj. Astfel, Consiliul Județean Cluj dorește să contracteze o firmă care să elaboreze transpuneri grafice ale reglementărilor din PUG-uri.

„Acest lucru vine în sprijinul asigurării respectării documentațiilor de urbanism legal aprobate și prin asigurarea unui cadru grafic care să transpună într-o formă mai ușor de înțeles regulile de urbanism prevăzute în Planurile Urbanistice Generale aflate în vigoare”, se arată în documentația publicată de Consiliul Județean Cluj.

Potrivit anunțului, valoarea estimată totală a serviciilor se ridică la 90.000 de lei (fără TVA), iar durata de execuție este de maxim 18 luni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

sursa foto: consiliuljudeteancluj/facebook.com 

 

Adauga comentariu