Realitatea lui Boc nu coincide cu realitatea din Dealul Lomb: primarul nu vede eternul șantier al drumului cu patru benzi

În cele 124 de pagini de raport de activitate al primarului Emil Boc pe 2020 apar mai multe lucruri fără sens, precum proiecte care urmează să fie făcute în 2021, studiul de prefezabilitate pentru metrou, ajutoare nesemnificative pentru locuitorii de la Pata Rât etc. Un alt exemplu în acest sens apare la pagina 89, unde primarul a scris un paragraf despre Cluj Innovation Park, unde funcționează Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative (CREIC – Buftea de Cluj) și Centrul de Sprijinire a Afacerilor TEAM. Acestea nu prea au ce să caute în raportul de activitate pe 2020 ținând cont că deja funcționează de ceva timp Cluj Innovation Park. Funcționează mai greu, dar funcționează. Mai mult, primarul nu a notat nici măcar un cuvânt despre drumul de acces cu patru benzi către CREIC și TEAM, care nici acum nu este gata. Nu a scris nimic nici despre faptul că activitatea Cluj Innovation Park este grav afectată de lipsa drumului de acces.

Să vedem mai întâi ce a scris primarul în raport cu privire la Cluj Innovation Park:

Parcul Industrial Cluj Innovation Park, care administrează centrele CREIC și TEAM, găzduiește în prezent 24 de rezidenți și conform contractelor încheiate, au fost asumate investiții de aproximativ 36,6 milioane de euro. Centrul CREIC găzduiește rezidenți permanenți care dezvoltă proiecte precum: centru de industrii creative organizat în logica STEAM (Science-Technology-Engineering-Arts-Mathematics), Cluj Future of Work - proiectul studiază și testează metodele prin care orașul se poate pregăti pentru provocările viitoare ale pieței muncii, sau activează în domenii ca servicii de consultanță, alimentație publică etc. În ciuda restricțiilor care au fost impuse în anul 2020 în ceea ce privește organizarea evenimentelor, Centrul CREIC a găzduit peste 30 de evenimente organizate în special în spațiile outdoor - pentru respectarea tuturor măsurilor de siguranță. Dintre acestea, menționăm proiectul cultural Opera Summer Hub. Practic, Opera Națională Română din Cluj-Napoca a organizat toate reprezentațiile în spațiile exterioare ale centrului CREIC (terasa și amfiteatrul verde) pe durata a trei luni (iulie-septembrie 2020), evenimente care au atras în total 5.200 de spectatori. Investițiile prevăzute pentru infrastructura din Centrul TEAM (hale de microproducție, parcele de teren) se află în diferite stadii de implementare (obținere a autorizației de construcții – întocmire proiect, execuție studiu geotehnic, obținere aviz patrimoniu). Domeniile de activitate ale rezidenților din parcul industrial sunt: prelucrarea datelor, administrarea paginilor web, fabricare becuri și lămpi pentru iluminat, producție mobilier, cercetare dezvoltare, activități de învățământ superior universitar, producție produse farmaceutice, fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, activități de interpretare artistică (spectacole, concerte, balet), producții scenice etc. Totodată, adiacent activității de administrare a celor două centre, societatea s-a implicat activ în implementarea și atragerea de proiecte cu finanțare europeană. Astfel, pe parcursul anului 2020 societatea a continuat implementarea proiectului Cluster Inovativ pentru tehnologii Avansate în Energii Alternative și a început implementarea proiectului Urban Innovative Actions (UIA) - Future Jobs, în centrul CREIC. În luna august a fost depusă o cerere de finanțare pentru proiectul „Transylvania digital film studios - cercetare, dezvoltare, inovare și integrare ICT”, pentru dotarea centrului CREIC prin apelul destinat Clusterelor Inovative, în parteneriat cu Clusterul de Industrii Creative Transilvania.

Să vedem acum ce spunea conducerea Cluj Innovation Park, în toamna anului trecut, în raportul de activitate pe primul semestru:

O serie de probleme majore semnalate și în raportul anual precedent au rămas nerezolvate. Aceste probleme reprezintă factori majori care au influențat și influențează în continuare în mod negativ direct și decisiv realizarea obiectivelor propuse. Aceștia au fost următorii:

- nefinalizarea drumului de acces dintre strada Oașului și cele două obiective

- starea necorespunzătoare a actualului drum de acces dinspre strada Oașului. La momentul redactării prezentului raport, acest drum este și mai greu practicabil, în special pentru mașini mici

- starea aproape impracticabilă a drumului de acces dintre centrul CREIC și centrul TEAM;

- lipsa unui mijloc de transport în comun care să transporte rezidenții și vizitatorii către cele două centre. În prezent, accesul se face exclusiv cu mijloace de transport personale;

- finalizarea cu întârziere a lucrărilor necesare pentru obținerea autorizării ISU în cazul clădirii de birouri din centrul TEAM.

Aceste probleme au limitat realizarea unui grad de ocupare mai mare și implicit atingerea celorlalți indicatori referitori la numărul de companii și numărul locurilor de muncă create în cadrul parcului industrial. Ținând cont de aceste aspecte, considerăm că există justificări suficiente și întemeiate pentru ca reprezentanții autorității tutelare să revizuiască obiectivele și criteriile de performanță stabilite inițial.

Menționăm că nefinalizarea drumului nou de acces dinspre strada Oașului generează și alte probleme cu privire la infrastructura de utilități pe care trebuie să o asigure rezidenților. Cele mai afectate elemente de infrastructură se referă la: alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă și lipsa canalizării. Astfel actualele variante de furnizare utilități nu mai fac față creșterii numărului de rezidenți din parcul industrial. La modul concret, a crescut semnificativ durata și numărul de întreruperi cu energie electrică, actualul debit de apă fiind asigurat pe soluția fostei organizări de șantier este insuficient, iar stația de epurare existentă asigură deservirea doar a rezidenților din clădire și din hale, fără parcele de teren.

Concluziile le trageți dumneavoastră!

Adauga comentariu