Raport de expertiză tehnică judiciară la drumul Răchiţele-Ic Ponor:”Prejudiciu de 4,5 milioane de euro”

Doi experţi tehnici judiciari în specialitatea Căi Ferate, Drumuri, Poduri şi Topografie-Geodezie, numiţi de către DNA Serviciul Teritorial Cluj au verificat modul de realizare a lucrărilor aferente proiectului de “Modernizare a infrastructurii de acces în zona turistică Răchiţele-Prislop Ic Ponor”. Concluziile expertizei: prejudiciu de 4,5 milioane de euro. 

Experţii au avut de inventariat lucrările efectuate în baza acordului contractual şi al contractului nr 25.0107.2009 şi actele adiţionale subsecvente încheiate între UAT Judeţul Cluj şi SC. MBS Group, S.C. Alfa Rom SRL şi Nemzetkozi Betonut Kft. Scopul inventarierii a fost acela de a stabili dacă lucrările corespund din punct de vedere calitativ şi cantitativ cu documentaţia tehnică de execuţie. 

În cadrul unor diferenţe între lucrările executate şi lucrările stabilite prin documentaţia tehnică urma a se stabili natura diferenţelor, valoarea acestora cu indicarea distinctă a lucrărilor neexecutate. O altă cerinţă a DNA Cluj a fost ca experţii să stabilească valoarea lucrărilor necesare pentru remediere şi refacere în cazul în care s-ar fi constatat neconformităţi. 

Efectuarea propriu-zisă a expertizei s-a desfăşurat în două etape. Prima etapă a constatat în ridicări topografice, prelevări de carote din lucrările betonate şi efectuare de sonaje pentru determinarea grosimilor straturilor rutiere şi colectarea materialelor componente în vederea efectuării determinărilor de laborator, precum şi studierea documentelor aflate la dosarul 24/P/2014.

În urma parcurgerii traseului şi a inspecţiei vizuale experţii au făcut câteva precizări cu privire la perioada în care au fost stopate lucrările.

“Lipsa măsurilor de conservare a sistemului rutier pe perioada întreruperii lucrărilor, coroborat cu traficul greu din zonă şi acţiunea apei din precipitaţii a condus la îndepărtarea agregatelor din structura rutieră şi la contaminarea acesteia cu pământ argilos, prezentând mai multe denivelări. Sondajele efectuate pentru stabilirea componenţei straturilor rutiere au relevat o compactare puternică a materialului rămas ca urmare a circulaţiei traficului greu. Este imposibilă determinarea cantităţilor de materie granulare (balast şi piatră spartă) pusă în operă în straturile rutiere.Tronsonul pe care s-a realizat stratul de beton asfaltic deschis BAD25 nu prezintă degradări. În totalitatea lor, lungimile de consolidare decontate sunt acoperite de valorile relevate de ridicarea topografică. Dispozitivele betonate de preluare şi îndepărtare a apelor de suprafaţă (şanţuri şi rigole) au fost decontate cu 795 de metri mai mult decât cele relevate prin ridicarea topografică”, se arată în raportul de expertiză judiciară. 

În luna august prin actul adiţional 4/11995/12.08.2011 apar în documentele de execuţie şi decontare noile clase de betoane. 

"În decontarea lucrărilor executate aceste articole noi sunt utilizate de constructor pentru acoperirea diferenţei de preţ de la articolele iniţiale corespunzătoare a claselor de betoane conform  Proiectului tehnic iniţial (iulie 2007) la clasele de betoane prevăzute în Proiectul tehnic revizuit în ianaurie 2011. Nerespectarea de către constructor a prevederilor Proiectului tehnic revizuit privitoare la execuţia lucrărilor cu noile clase de betoane este o neconformitate şi în Anexa-Tabel valorile rămase de executat şi lucrări neconforme la valoarea lucrărilor neconforme este trecută valoarea totală a lucrărilor executate neconform. Se poate considera ca parte a valorii lucrărilor executate neconform la elemente de consolidare suma valorii articolelor noi “Diferenţă preţ beton C35/45”, Diferenţă preţ beton  C25/30” şi “Beton C35/45 decontate de constructor. Execuţia dispozitivelor betonate de preluare a apelor de suprafaţă după semnarea Actului adiţional  4/11.995/12.08.2011care nu respectă  prevederile Proiectulu Tehnic revizuit se constituie neconforme. Nu se justifică şi este recomandabilă demolarea stratului protector impermeabil pe suprafaţa expusă a betonului care să asigure rezistenţa la acţiunile datorate mediului înconjurător şi a acţiunilor de deszăpezire”, se arată în raportul de expertiză tehnică. 

Concluziile raportului de expertiză tehnică judiciară arată faptul că s-a creat un prejudiciu de 19.482.501 lei adică 4,5 milioane de euro. 

“Valoarea de 3.528.402,95 lei a lucrărilor neconforme este dată de valoarea articolelor noi “Diferenţa preţ beton C25/30 şi betonn C35/45, clase de beton ce nu s-au regăsit în lucrările existente pe teren şi valoarea dispozitivelor betonate de preluare şi îndepărtare a apelor de suprafaţă. Cantitatea şi valoarea lucrărilor rămase neexecutate ca urmare a stopării activităţii este de 12.841.576,26 lei. Lucrările cuprinse în situaţiile de lucrări care nu se regăsesc în inventarierea fizică din teren, 795 metri de şanţuri şi rigole betonate au fost cuprinse şi ele în această valoare. Valoarea necesară remedierii/refacerii lucrărilor neconforme şi a celor datorate neluării măsurilor de conservare pe sectorul de drum ce face obiectul contractului este de 3.112.532,91”, au concluzionat experţii.

Comentarii

mihai

20.04.2017 02:38

multi vad putini stiu  

Hindustan boyz

20.04.2017 12:06

Ciordeleeeee!!!!!! Probleme, mo????

Coprolog

20.04.2017 13:37

Daca prejudiciu e asa de mare pot ajunge toti la gherlã. 1 Mircea Avram dezmierdat Ciordel. 2 Mareana Ratiu adica corupta cu decabotabila de fite. 3 Paunelul - bulibasa hotiilor.

Razvan

20.04.2017 18:33

Ni se prezinta doar prejudiciu facut de Avram in primul mandat. Cand se va calcula prejudiciu din al doilea?

Expert contabil

21.04.2017 10:29

 Dupa licitatie s-a semnat contractul cu pret fix. Dar s-a platit aproape dublu. Tot ce s-a dat constructorului peste pretul licitatat e prejudiciu!  Nu e asa, DNA?

Adauga comentariu