RAPORT CURTEA DE CONTURI: Consiliul Județean Cluj s-a „specializat” în tunuri financiare la unitățile de învățământ cu regim special și în plata nelegală a lucrărilor de modernizare a drumurilor județene

Activitatea Consiliului Județean Cluj, al cărui președinte este Alin Tișe, a intrat iarăși în atenția Curții de Conturi a României, care a oferit un nou raport în urma acțiunii de audit desfășurate în perioada mai-iulie 2018. Astfel, spre exemplu, cele mai notabile abateri vizează modul în care CJ Cluj a finanțat câteva unități de învățământ preuniversitar cu caracter special, ce se găsesc în subordinea administrației județene. Suma totală a prejudiciului în acest sens se ridică la o valoare de 1.157 mii lei. Abaterile financiar-contabile înregistrează o cifră de 28.073 mii lei. 

click foto pentru imagine completă


Conform datelor publicate de Curtea de Conturi, unele dintre cele mai mari tunuri financiare, în care pare să se fi „specializat” CJ Cluj, se referă la unitățile de învățământ cu caracter special.

Principalele nereguli constatate de către Curtea de Conturi în ceea ce privește activitatea financiară a Consiliului Județean pe parcursul anului 2017, se referă la „nerespectarea întocmai a normelor metodologice privind întocmirea și completarea situațiilor financiare” încheiate la 31.12.2017.

Terenurile care aparțin domeniului public al Județului Cluj, aflate în administrarea Consiliului Județean Cluj, prin Consiliul de administrație al unităților de învățământ special nu sunt înregistrate în contabilitate la valoarea justă – 8.059 mii lei este suma estimată a abaterii.

Neevidențierea în contabilitate și neurmărirea recuperării c/valorii sumelor achitate necuvenit, pentru programele (lapte,corn, măr) derulate în instituțiile de învățământ, constatate urmare verificărilor efectuate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – 24.000 lei.

Liceul Tehnologic Special ,,Samus” Cluj-Napoca a efectuat plăți reprezentând „bursa profesionala” și “bani de liceu“ în mod eronat din bugetul județului în condițiile în care potrivit legii finanțarea acestor drepturi se asigura din bugetul Ministerului Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Cluj – 16.000 lei.

Liceul Tehnologic Special ,,Samus” Cluj-Napoca nu a evidențiat în contabilitate drepturile cuvenite copiilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în unitățile de învățământ special – 234.000 lei. 

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca nu a evidențiat în contabilitate drepturile cuvenite copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar – 94.000 lei.

Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de auz„Kozmutza Flora” a efectuat înregistrări eronate în evidența contabilă prin reflectarea direct pe cheltuieli a valorii documentației tehnice reprezentând proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire pentru modificare, modernizare și împrejmuire teren si accese – 19.000 lei.

Calitatea gestiunii economico-financiare

În perioada iulie 2017 – februarie 2018 au fost plătite nejustificat din bugetul județului, drepturi de personal, reprezentând muncă suplimentară prestată peste programul normal de lucru, plăți care exced cadrului legal aplicabil – 288.000 lei.

Plată nelegală reprezentând chirie achitată dublu pentru luna decembrie 2014 și dobânzi și penalități calculate eronat pentru chiria aferentă perioadei februarie 2013- decembrie
2017 – 418.000 lei.

Au fost efectuate plăți nelegale reprezentând lucrări decontate și neexecutate – 41.000 lei.

O atenție sporită merită acordată și drumurilor județene, subiect ce a stârnit nemulțumirea clujenilor în repetate rânduri. Iată poate de ce, cârpirile și plombările sunt executate la aceleași drumuri județene. 

Iată ce notează Curtea de Conturi în Raport și la acest capitol:

Angajarea lichidarea ordonanțarea și plată nelegală pentru lucrări din programul de modernizare și reabilitare a drumurilor județene, urmare neaplicării pentru actualizarea valorii situațiilor de lucrări a ratei inflației, conform prevederilor din acordul cadru, pentru care s-au calculat dobânzi și penalități de întârziere – 346.000 lei.

Garanția de bună execuție constituită în cadrul contractelor subsecvente pentru realizarea lucrărilor de modernizare drumuri județene nu a fost evidențiată în conturi extrabilanțiere – 755.000 lei.

În urma verificărilor efectuate, Curtea de Conturi a făcut și o serie de recomandări către Consiliul Județean Cluj în vederea transparentizării și eficientizării situației financiar-contabile, precum:

Clarificarea tuturor neconformităților privind drepturile constatate de încasat, efectuarea
înregistrărilor corespunzătoare în evidența contabilă și întocmirea corectă a contului de execuție bugetar la secțiunea venituri, astfel încât acesta să reflecte în mod corect toate operațiunile efectuate de către instituție în anul bugetar.

Întreprinderea demersurilor care se impun pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit
furnizorilor de produse in cadrul programelor lapte, corn, mar derulate in instituțiile de învățământ, constatate ca urmare a verificărilor efectuate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultura - Centrul Județean Cluj si virarea pe destinația legala a sumelor recuperate.

Conducerea evidenței sintetice și analitice a drepturilor cuvenite copiilor cu cerințe educaționale speciale și angajarea cheltuielilor și plata acestora doar în limita creditelor bugetare aprobate, cu respectarea destinației creditelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Acestea sunt doar câteva dintre recomandările formulate de către Curtea de Conturi a României în urma auditului efectuat la Consiliul Județean Cluj. 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu