RADP Cluj-Napoca va repara străzile din oraș la prețuri mai mari. Primăria aproba cererea de creștere a tarifelor

Regia Autonomă a Domeniului Public (RADP) Cluj-Napoca (aflată în subordinea Primăriei) a solicitat majorarea tarifelor pentru serviciile pe care le practică. Regia, plătită din bani publici, se ocupă, printre altele, de repararea și întreținerea străzilor și aleilor, de întreţinerea spațiilor verzi și a cimitirelor. În paralel, Primăria are contracte și cu firme private care asigură astfel de servicii.

În ședința de Consiliu Local de miercuri, 5 august, va fi supus votului consilierilor locali un proiect de hotărâre pentru modificarea prețurilor. 

În proiectul de hotărâre este precizat faptul că prețurile unitare vor fi actualizate anual cu indicele de inflație, iar prețul contractului se actualizează, conform indicelui de inflație, la cererea executantului, nu mai mult de o dată pe an. În acest sens, RADP a transmis o adresă, în 23 iulie 2021, „prin care a înaintat documentația necesară în vederea actualizării prețurilor, documentație care a fost înaintată comisiei de prețuri și tarife”. Comisia de prețuri, în urma analizării, a avizat favorabil prețurile unitare/tip activitate cuprinse în anexa la Hotărârea de Consiliu Local din 2019 care stabilea vechile prețuri. Astfel, prețurile actualizate cu Indicele Prețurilor de Consum (IPC) total cu indicele de inflație publicat de Institutul Național de Statistică, după cum urmează:

Din cele 142 de tipuri de servicii pe care le prestează RADP, iată câteva modificări de prețuri:

- plombare gropi îmbrăcăminți asfaltice cu asfalt cilindrat, cu decaparea îmbrăcăminții: prețul se majorează de la 501,52 lei, fără TVA/UM la 533,52 lei, fără TVA/UM

- plombare gropi îmbrăcăminți asfaltice cu asfalt cilindrat, cu frezarea îmbrăcăminții: prețul se majorează de la 481,86 lei, fără TVA/UM la 512,60 lei, fără TVA/UM

- plombări cu mixtură stocabilă, în sezonul rece: prețul se majorează de la 2.124,41 lei, fără TVA/UM la 2.259,95 lei, fără TVA/UM

- beton asfaltic BA16: prețul se majorează de la 397,93 lei, fără TVA/UM la 423,42 lei, fără TVA/UM

- strat de piatră spartă cu cu împănare și înnoroire – mc: prețul se majorează de la 347,41 lei, fără TVA/UM la 369,57 lei, fără TVA/UM

- trotuare cu dale de beton vibropresat – inclusiv strat suport: prețul se majorează de la 113,89 lei, fără TVA/UM la 121,16 lei, fără TVA/UM

Adauga comentariu