RADP Cluj-Napoca plătește 1,5 milioane lei pentru plimbarea deșeurilor de la rampa temporară

Regia Autonomă a Domeniului Public (RADP) caută firmă care să transporte deșeuri de la rampa temporară de la Pata Rât. Este vorba despre deșeuri de tip RDF, care sunt folosite în industrie. Cel mai probabil acestea vor fi transportate la Fabrica de Ciment din Aleșd. Contractul va fi semnat pentru o perioadă de un an și are valoarea de 1.545.600 lei (aproximativ 315.000 euro).

Conform caietului de sarcini, ridicarea de către prestator a deşeurilor se va face la cererea beneficiarului, pe bază de comandă, la o cantitate de 20 tone/transport, 2 transporturi/zi.

În același document se mai arată că obiectul prezentului contract îl constituie prestarea următoarelor servicii: servicii de colectare, depozitare temporară şi transport deşeuri în vederea valorificării / eliminării deșeurilor rezultate de la tratarea mecanică a deșeurilor de pe platforma de depozitare temporară deșeuri municipale din strada Platanilor, Cluj-Napoca.

Firma cu care RADP va încheia contract se obligă să execute serviciile la termenele stabilite, să ofere consultanţă pentru întocmirea formularelor speciale de expediție/transport/încărcare/descărcare a deșeurilor, să ofere consultanţă privind modul de ambalare a deșeurilor preluate, să colecteze, să depoziteze temporar și să transporte deșeurile preluate, să cântărească deșeurile.

RADP va preda deșeurile ambalate și va asigura personalul specific pentru manipularea și încărcarea deșeurilor în mașinile prestatorului.

RADP Cluj-Napoca a obținut, anul trecut, de la Consiliul Județean un contract de 10 milioane euro, fără licitație, pentru finalizarea lucrărilor de la CMID. La scurt timp, aceeași regie subordonată Primăriei Cluj-Napoca a obținut un alt contract cu Consiliul Județean Cluj pentru asigurarea temporară administrarea și operarea centrului de deșeuri din cadrul CMID.

Consiliul Județean a lansat licitația pentru delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului public de operare a Centrului, dar pănă la finalizarea acesteia, acest serviciu va fi asigurat de către RADP.

Durata contractului de servicii, încheiat în urma procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, a fost stabilită ca fiind perioada cuprinsă între data încheierii acestuia și data începerii operării efective a ofertantului desemnat câștigător în urma procedurii competitive de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Cluj în cadrul Proiectului „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj.

Acesta este un alt cadou oferit de CJ Cluj Regiei Autonome a Domeniului Public, mai ales că această situație temporară se poate prelungi.

Adauga comentariu