RAADPP, campioană mondială la proba de “190 metri furat garduri şi sustras şuruburi”

Ziar de Cluj a arătat în materiale al căror şir nimeni nu îl mai contorizează, jaful din bani publici făcut prin intermediul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat Cluj. Procurorii clujeni nu au altceva de făcut decât să pună cap la cap documentele oficiale din care redactorii s-au inspirat de-a lungul timpului şi să găsească persoanele vinovate pentru devalizarea bugetului judeţean. Dar cum banul public este banul nimănui, nimeni nu este interesat să răscolească rahatul de la RAADPP. Ultima  modalitate de căpuşare a  banului public este o lucrare făcută de RAADPP în municipiul Cluj-Napoca, lucrare ce a constat în montarea a 190 metri de garduri metalice din care aproape jumătate lipesc din teren, deşi au fost decontate. RAADPP a devenit astfel campioană mondială absolută la proba de furat garduri şi şuruburi.  

Rapoartele de audit intern efectuate la RAADPP şi prezentate de Ziar de Cluj de-a lungul timpului au demonstrat managementul defectuos al contractelor de lucrări şi, nu în ultimul rând, jaful din buzunarul contribuabilului. Niciun vinovat nu a fost găsit. 

Misiunea de audit intern ad-hoc dispusă de către Liviu Bota, directorul RAADPP în 2013,  a scos la iveală cum, fără un deviz de lucrări, fără o metodologie de calcul a valorii contractului, bugetul regiei a fost prejudiciat cu 23.643,7 lei. 

Pe strada Băiţa numărul 9 din Cluj-Napoca, la cabinetele medicale de acolo, s-a dispus montarea de garduri pe o suprafaţă de 190 metri liniari. În acest sens RAADPP a încheiat, în urma unei selecţii de oferte ( au fost trei oferte depuse) un contractul 4036/23.09.2010 cu firma S.C. IMSAT Nord SRL. Pentru fundamentarea necesităţii efectuării lucrărilor prevăzute era necesară o documentaţie completă, nu doar întocmirea unei note de constatare, cu doar o zi înaintea semnării contractului ( 5927/22.09.2010), aprobată de directorul general la acea vreme, Mircea Avram.

“S-au solicitat 3 oferte, oferta aleasă fiind cea a SC Imsat Nord SRL societate cu care s-a încheiat contractul 4036/23.09.2010. Nu există deviz de lucrări, nu există metodologia de calcul a valorii de calcul. Preţul convenit nu este corelat cu oferta depusă de executant, adică s-au înmulţit 190 metri liniari cu 145/panou (27.550 fără TVA), deşi corect era 95 bucăţi panouri înmulţite cu 145lei/panou (13.775 fără TVA), un panou de sârmă având lungimea de 2 metri. Valoarea Totală a contractului este de 34.162 lei faţă de 17.081 lei”, se arată în raportul de audit. 


Potrivit auditorilor, lucrarea executată  a avut mai multe probleme dintre care, bătătoare la ochi a fost lipsa a 73 metri de gard. Deşi RAADPP a plătit montarea a 190 metri, la viziata în teren s-a constatat că au fost montat doar 117 metri de gard. 

Nu există proces verbal de predare a amplasamentului sau ordin de începere a lucrărilor deci nu se ştie dacă s-a respectat termenul de execuţie prevăzut în contract. În urma verificărilor în teren s-a constatat montarea a 56 de panouri cu L=2 metri, 1 bucată cu L=1,82 metri, 1 bucată cu L=1,23 metri, 1 bucată cu L= 1,12 metri şi o bucată cu L= 0,86 metri, lungimea totală 117 metri. Din prinderea tablourilor lipsesc 29 bucăţi şuruburi, sunt făcute prinderi neconforme schiţei, adică panourile au fost legate de stâlpi cu sârmă şi colier de plastic, un panou cu L=2 metri este adăugat (plasă de sârmă întreruptă) Lucrările real executate pot fi acceptate la plată după remedierea viicilor arătate”, se precizează în raportul de audit. 


Echipa de auditori a concluzionat că prejudiciul creat depăşeşte cu puţin 5.000 de euro iar plata către executant a fost făcută fără un preces verbal de recepţie al lucrărilor. 

“Nu s-au respectat prevederile din Contractul 4036/23.09.2010 referitoare la plata lucrărilor efectuate care specifică un termen de 7 zile de la emiterea facturii dar numai după recepţia finală a lucrării. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Nu se vor efectua plăţi fără a avea situaţia de lucrări confirmate de beneficiar pentru lucrările de construcţii de orice fel sau procese verbale la terminarea lucrărilor, procese verbale de recepţie finală. Sumele achitate fără respectarea prevederilor legale şi a celor din contract vor fi recuperate. Se recomandă recuperearea sumelor achitate în plus (17.081 lei inclusiv TVA) şi a contravalorii lucrărilor care nu au fost executate ( 36,5 bucăţi panouri cu L=2 metri X 145 lei /panou= 5.292,5 lei x 24% incusiv TVA, suma totală fiind de 23.643,7 lei. De asemenea se recomandă remedierea greşelilor de execuţie şi pregătirea pentru recepţia finală”, au concluzionat auditorii. 

Aloo, DNA? La sediul Consiliului Judeţean Cluj există un documentul cu numărul 5162 din 26.07.2013, sau prejudiciul e prea mic să prezinte interes?  

 

 

 

Comentarii

randunica

27.04.2017 10:49

Ciordeleeeee!!!!!! Probleme, mo?

Adauga comentariu