PSD a modificat abuzul în serviciu. A fost eliminată neglijența în serviciu din Codul Penal

Parlamentarii Comisiei pentru legile Justiţiei au adoptat, luni, propunerea PSD prin care se introduce un prag pentru abuzul în serviciu, care prevede introducerea unui prag valoric echivalent cu un salariu minim brut pe economie, însemnând 1.900 de lei. De asemenea, Comisia a adoptat un amendament prin care se elimină complet articolul referitor la neglijenţa în serviciu comisă de funcţionarul public, din proiectul care aduce modificări Codului penal.

Spre deosebire de varianta propusă de PSD, înainte de pauza de luni a parlamentarilor din Comisie, social-democraţii au modificat formularea "folos material patrimonial" cu "folos material necuvenit". De asemenea, coaliţia a elimnat cuvântul "nepatrimoniale" din cea dea două parte a articolului 297 din Codul penal care vizează infracţiunea de abuz în serviciu. Totodată, PSD a adăugat cuvântul brut în formularea "salariul minim brut pe economie".

Amendamentul PSD a fost adoptat cu 13 voturi pentru şi şapte voturi împotriva. S-a adăugat prevederea "salariu minim BRUT pe economie".

"Fapta funcţionarului public, aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu reglementate expres, prin legi, ordonanţe de guvern sau ordonanţe de urgenţă, care refuză să îndeplinească un act sau îl îndeplineşte prin încălcarea atribuţiilor astfel reglementate, a unor dispoziţii exprese dintr-o lege, ordonanţă de guvern sau ordonanţă de urgenţă, în scopul de a obţine pentru sine, soţ, rudă sau afin până la gradul II inclusiv, un folos material necuvenit şi prin aceasta cauzează o pagubă certă şi efectivă mai mare decât echivalentul unui salariu minim brut pe economie sau o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei persoane fizice sau juridice se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani sau amendă", prevede amendamentul PSD, adoptat luni de Comisie.

"Abuzul în serviciu - Art 297 Alin. (1) – Fapta funcţionarului public, aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, care refuză să îndeplinească un act sau îl îndeplineşte prin încălcarea unor dispoziţii exprese dintr-o lege, ordonanţă de urgenţă sau ordonanţă de guvern, în scopul de a obţine pentru sine, soţ, rudă sau afin până în gradul al II lea inclusiv, mai mare decât echivalentul unui salariu minim pe economie sau o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei persoane fizice sau juridice, vătămare constantă în mod definitiv prin act al organului competent, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani sau cu amendă", se arată în documentul care conţine propunerea Ministerului Justiţiei trimisă Comisiei speciale.

Prevederile în vigoare ale Codului penal referitoare la abuzul în serviciu sunt: "fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică".

Dispare neglijenţa în serviciu din Codul penal

Comisia pentru legile justiţiei a adoptat, în şedinţa de luni, un amendament prin care se elimină complet articolul referitor la neglijenţa în serviciu comisă de funcţionarul public, din proiectul care aduce modificări Codului penal.

"Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă", prevede articolul 298 referitor la neglijenţa în serviciu.

Membrii Comisie speciale au adoptat şi propunerea PSD prin care se introduce un prag pentru abuzul în serviciu, care prevede introducerea unui prag valoric echivalent cu un salariu minim brut pe economie, însemnând 1.900 de lei.

"Fapta funcţionarului public, aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu reglementate expres, prin legi, ordonanţe de guvern sau ordonanţe de urgenţă, care refuză să îndeplinească un act sau îl îndeplineşte prin încălcarea atribuţiilor astfel reglementate, a unor dispoziţii exprese dintr-o lege, ordonanţă de guvern sau ordonanţă de urgenţă, în scopul de a obţine pentru sine, soţ, rudă sau afin până la gradul II inclusiv, un folos material necuvenit şi prin aceasta cauzează o pagubă certă şi efectivă mai mare decât echivalentul unui salariu minim brut pe economie sau o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei persoane fizice sau juridice se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani sau amendă", prevede amendamentul PSD, adoptat luni de Comisie, care modifică alineatul 1 al articolului 297 referitor la abuzul în serviciu.

"Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA", prevede alineatul (2) al aceluiaşi articol care vizează abuzul în serviciu.

Totodată, Comisia a mai votat ca prevederile alineatelor (1) si (2) si nu se aplice atunci când vine vorba de elaborare, emitere şi aprobarea actelor adoptare de Guvern sau Parlament.

Ulterior votului pe amendamentele depuse la Codul penal, în şedinţa de luni, Comisia specială da un raport pe proiectul de lege. Senatul va vota, în plenul de marţi, proiectul de lege, potrivit ordinii de zi a forului superior al Parlamentului.

Adauga comentariu