Profesorii clujeni refuză să mai fie „angajații” Companiei de Transport Public. Petiție online cu sute de semnături

Peste 450 de persoane, majoritatea profesori clujeni, au semnat o petiție prin care solicită autorităților locale modificarea de urgență a procedurii de acordare a legitimațiilor de călătorie gratuite pentru elevi. Profesorii își exprimă public revolta față de maniera birocratică, pe alocuri absurdă, prin care Compania de Transport Public (CTP), Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca înțeleg să acorde aceste facilități elevilor din învățământul preuniversitar clujean.

În petiția online intitulată "Abonamentele de transport ale elevilor nu ar trebui să fie responsabilitatea profesorilor", cadrele didactice anunță că refuză să mai fie implicate în întocmirea documentației tot mai stufoase pe care CTP o solicită școlilor clujene la început de an școlar. Profesorii diriginți și cei din învățământul primar spun că acesta este cel de-al treilea an școlar consecutiv când li se cere să se ocupe personal de abonamentele de transport ale elevilor, o activitate care nu numai că nu intră în atribuțiile lor, dar necesită și un volum de muncă imens.

Dascălii clujeni propun ca elevii să poată călători gratuit pe mijloacele de transport în comun, pe baza carnetului de elev vizat pe anul școlar în curs. O altă variantă avută în vedere de aceștia este emiterea cardurilor de călătorie pentru elevi direct la ghișeele CTP, pe baza carnetului de elev vizat.

Potrivit HCL Cluj-Napoca nr. 9 / 2019, elevii din Cluj-Napoca beneficiază pe perioada anului școlar de o legitimație gratuită pe maxim două linii de transport public. În vederea obținerii de către elevi a abonamentelor, profesorii-diriginți iau legătura cu părinții elevilor; transmit și ulterior colectează de la aceștia declarații pe proprie răspundere și adeverințe emise de instituții unde elevii efectuează activități extrașcolare; verifică, explică și retransmit către părinți aceste documente în vederea corectării lor, dacă e cazul; întocmesc cel puțin două tipuri de tabele în care sunt centralizate datele elevilor dintr-o clasă (nume, număr matricol, adresă, CNP, linii solicitate, număr de card vechi etc); strâng cardurile vechi și fotografiile elevilor pentru obținerea cardurilor noi; depun dosarele la secretariatul școlii, pe bază de semnătură; preiau și împart elevilor cardurile valabile etc. Mai mult, începând din acest an școlar, profesorii ar trebui să preia oricând de la părinți, la cererea acestora, adeverințe cu activitățile extrașcolare ale elevilor pentru obținerea celei de-a doua linii de transport gratuite și să întocmească de fiecare dată un nou tabel pe care să-l predea secretariatului școlii.

Nemulțumirea profesorilor este evidentă și îndreptățită. În comentariile publicate odată cu semnarea petiției online, aceștia spun că nu sunt voluntari sau angajați ai CTP, că acest tip de activitate nu intră în fișa postului lor și că s-au săturat de sarcini dispuse de tot felul de instituții.

- “Sunt cadru didactic, nu funcționar în administrație!”
- “Semnez pentru că se pun în cârca profesorilor responsabilitățile părinților!”
- “Este peste obligațiile unui cadru didactic să parcurgă toți acești pași și să piardă timp prețios, în defavoarea actului educativ. Copiii au nevoie de noi plini de energie, nu stresați și obosiți din cauza unor atribuții suplimentare pe care nu este normal să le avem noi!”
- “M-am săturat să dau telefoane părinților, să îi anunț că au mai uitat câte o hârtie, să răspund eu de exactitatea datelor semnate de părinți!”
- “Mi se pare aberant tot ce se cere pentru eliberarea unui asemenea tichet, cât timp simpla prezentare a carnetului ar fi mai mult decât suficientă”.

Petiția, inițiată în 19 septembrie 2019, a fost semnată și de cadre didactice auxiliare (secretare, bibliotecare), dar și de câțiva părinți.

Strângerea de semnături va continua și săptămâna următoare. Petiția va fi comunicată oficial Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, CTP Cluj-Napoca, respectiv Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Petiția online poate fi semnată AICI.

Adauga comentariu