Primăria testează piața. Caută firmă care să asigure repararea și întreținerea platformelor subterane de gunoi

Primăria Cluj-Napoca a achiziționat și montat cele 78 de platforme subterane de deșeuri fără asigurarea serviciilor de întreținere și reparații. Acum a demarat o acțiune de consultare a pieței pentru stabilirea valorii estimate pentru asigurarea operațiunilor de reparații, întreținere și verificări tehnice. Ofertele de preț vor fi transmise până în ultima zi a lunii iunie.

Activitățile care vor fi realizate sunt: reparații platforme subterane la nevoie sau la cererea Primăriei; întreținere periodică, mentenanță periodică.

Reparațiile se efectuează la apariția unor defecțiuni tehnice, ori de câte ori e necesar.

Potrivit caietului de sarcini, întreținerea presupune următoarele operații: operații preventive (săptămânal/lunar), revizii tehnice periodice (o dată la 6 luni); verificări tehnice: periodice (o dată la 2 ani).

Mentenanța se va asigura de minim 2 ori pe lună prin acțiuni tehnice, administrative și manageriale, pe parcursul ciclului de viață al unui echipament/sistem pentru menținerea sau restabilirea/readucerea acestuia într-o stare în care să-și poată îndeplini funcția impusă/necesară.

“Întreținerea (revizii tehnice periodice o dată la 6 luni), verificările tehnice (periodice - o dată la 2 ani) și mentenanța se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului (Municipiul Cluj-Napoca), la intervale succesive, de către personal specializat al producătorului sau de o firmă autorizată”, este precizat în caietul de sarcini.

În 2017, s-a votat în Consiliul Local un proiect de hotărâre privind indicatorii tehnico-economici pentru montarea a 100 de puncte gospodărești îngropate. Studiul de fezabilitate întocmit de firma Euritech SRL arăta că prețul de achiziție este de aproximativ 5,3 milioane euro. La acea dată se estima că amplasarea platformelor se va face eșalonat: în șase luni, 50 de platforme și alte 50 în alte șase luni. Suprafața de teren ocupată de cele 100 de platforme este de 1000 mp. Vor fi cumpărate 400 de containere de colectare a deșeurilor, care vor avea o capacitate totală de colectare de 440.000 litri.

În 23 octombrie 2019 a fost inaugurată prima platformă subterană de deșeuri cu acces cu cartelă din Cluj-Napoca. Este vorba despre punctul gospodăresc de pe strada Observatorului din cartierul Zorilor.

Nu au fost montate toate cele 100 de puncte gospodărești îngropate anunțate în 2017. Numărul acestora este de 78 în momentul de față.

„Azi a fost dată în folosință în municipiul Cluj-Napoca prima platformă subterană pentru colectarea selectivă a deșeurilor cu acces pe bază de cartelă.

Aceasta face parte din proiectul pilot demarat de primărie pentru 12 puncte gospodărești din municipiu, la care sunt arondate 33 asociații de proprietari”, nota primarul pe pagina personală de socializare”, scria primarul Emil Boc, în 2019, pe pagina sa de Facebook.

Adauga comentariu