Primăria scoate la licitație terasele din centru. Ce tarife solicită administrația publică locală

Mai multe terase din centrul orașului sunt scoase la licitație pentru următorii cinci ani. Este vorba despre terasele din Piața Unirii - latura de vest, Piața Muzeului, strada Emil Zola, strada Sextil Pușcariu, bulevardul Eroilor. Prețul minim de închiriere este de 50 lei/mp/lună pentru terase și 1.734 lei/mp/lună pentru chioșcuri.

“Prețul minim al închirierii este de 50 lei/mp/lună, valabil pentru luna februarie 2021 și care va fi actualizat prin aplicarea ratei inflației, lunar și succesiv, cu indicele prețului de consum (total) comunicat de Institutul Național de Statistică, până la momentul desfășurării licitației. Valoarea minimă ce poate fi ofertată este de 51 lei/mp/lună”, se arată în caietul de sarcini pentru terasele de pe latura vestică din Piața Unirii.

Terenul aferent terasei de alimentaţie publică T1 ce ocupă poziţia nr. 2 din planul de situaţie anexat, cu suprafaţa de 41 mp, Terenul aferent terasei de alimentaţie publică T8 ce ocupă poziţia nr. 9 din planul de situaţie anexat, cu suprafaţa de 65,80 mp.

Terasele de închiriază pentru o perioadă de cinci ani. Conform documentației emisă de Primărie, cei care închiriază terasele au obligația de a le menține în stare bună de funcționare.

“Terenurile destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Piața Muzeului și străzile adiacente, obiect ale licitațiilor publice, se vor menține în stare corespunzătoare de folosință, pe toată durata închirierii, potrivit destinației acestora. Terasele sezoniere din Piața Muzeului deservesc spații comerciale de același profil de pe latura nordică și sudică a pieței, spații cu acces direct din P-ța Muzeului. Durata închirierii este până la data de 14.11.2023, respectiv pe perioada de valabilitate a autorizației de construire, fără posibilitate de prelungire”, scrie în caietul de sarcini.

Cele mai scumpe sunt chioșcurile de pe bulevardul Eroilor. În cazul acestora, tarifele sunt mult mai mari decât în cazul teraselor.

“Prețul minim al închirierii chioșcurilor multifuncționale C4, C5 și C6 este de 1.734 lei/lună/chioșc, valabil pentru luna aprilie 2020 care va fi actualizat prin aplicarea ratei inflației, lunar și succesiv, cu indicele prețului de consum (total) comunicat de Institutul Național de Statistică, până la momentul desfășurării licitației. Valoarea minimă ce poate fi ofertată pentru închirierea chioșcurilor multifuncționale C4, C5 și C6 este de 1783 lei/lună”, precizează organizatorii licitației.

Adauga comentariu