Primăria a plătit gazul Sălii Polivalente, dar a uitat să mai ceară banii înapoi. Așa a ajuns Polivalenta pe profit?

În cel mai nou raport al Curții de Conturi sunt prezentate toate abaterile și prejudiciile din cadrul Primăriei Cluj-Napoca pe anul 2017. Din totalul sumei de peste 16,4 milioane lei reprezentând prejudicii, 508.000 lei provin de la Sala Polivalentă, societate aflată în subordinea Primăriei. Instituția a plătit facturile de gaze, dar nu a mai recuperat sumele integrale, ceea ce a cauzat un prejudiciu la bugetul local.

„Au fost plătite din bugetul local, facturi aferente consumului de gaze naturale pentru imobilul Sala Polivalentă, fără a fi recuperate integral sumele alocate: 508.000 lei. Stabilirea prejudiciului cauzat bugetului local, prin plata consumului de gaz aferent imobilului Sala Polivalentă și va întreprinde toate măsurile legale pentru recuperarea lui, inclusiv a majorărilor de întârziere datorate de la societatea Sala Polivalentă SA Cluj-Napoca”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Anul trecut, pentru prima dată în istorie, Sala Polivalentă a declarat profit. Este vorba despre suma de 819.000 lei. În documentele prezentate de conducerea Sălii Polivalente au fost invocate diverse motive (organizare de evenimente, reducerea unor cheltuieli etc) care stau la baza obținerii de profit. Este foarte probabil ca la baza acestui profit să stea și contractul de 600.000 euro încheiat în anul trecut cu Banca Transilvania. De asemenea, este foarte probabil ca responsabilă să fie și Primăria pentru că a plătit facturile Sălii Polivalente. Drept dovadă stă raportul Curții de Conturi care arată că au fost achitate facturi din banii bugetului local.

În anul 2016, prejudiciile și abaterile financiar-contabile descoperite în urma verificărilor Curții de Conturi au fost în valoare de aproape 220.000 lei (183.000 lei – venituri suplimentare și 34.000 lei – abateri financiar-contabile).

Abaterile descoperite în 2016 la Sala Polivalentă fac referire la neînregistrarea în contabilitate în perioada analizată în conturi în afara bilanțului a bunurilor ce fac obiectul contractului de concesiune ce vizează administrarea obiectivului Sala Polivalentă și care aparțin patrimoniului public și privat al Municipiului Cluj-Napoca precum şi a valorii redevenţei datorate conform contractului; neînregistrarea în contabilitatea societății a tuturor imobilizărilor necorporale achiziționate și implicit necalcularea și neevidențierea amortizării acestora; nerespectarea prevederilor legale privind prezentarea în bilanţ la 31.12.2016 a disponibilităţilor băneşti în valută, cu influenţe asupra contului de profit şi pierdere prin neînregistrarea unor venituri financiare Valoarea acestor abateri este de 10.000 lei.

Alte abateri fac referire la nerealizarea veniturilor din închirierea spațiilor aflate în administrarea sălii polivalente, pentru organizarea diverselor activități și evenimente, în cuantumul şi la termenele legale. Valoarea totală a acestor abateri se ridică la 149.000 lei.

Adauga comentariu