Primăria modernizează sediul DNA Cluj cu peste 2,8 milioane de lei

Primăria se pregătește să modernizeze sediul DNA Cluj cu aproape 3 milioane de lei. În acest sens, autoritățile locale au lansat anunțul privind contractarea serviciilor de reabilitare, pentru modificări interioare, recompartimentări și reparații la imobilul situat pe Calea Dorobanților nr 1. Imobilul este în proprietatea statului român și în administrarea și folosința Serviciului Teritorial Cluj al Direcției Naționale Anticorupție (DNA). 

Imobilul este clasat ca monument istoric și este înscris în Lista Monumentelor Istorice cu denumirea istorică Administrația Financiară, cu adresa Piața Avram Iancu nr 19 și Calea Dorobanților nr 1, ap.1.

Intervențiile propuse sunt în spiritul regulilor restaurării și conservării monumentelor istorice, s-a avut în vederea păstrarea concepției, a substanței originale și a esteticii inițiale, prin intervenții clasice și reversibile, pentru a nu afecta caracterul monumentului, se arată în documentația publicată de reprezentanții primăriei.

Zona studiată are o planimetrie poligonală în suprafață totală de 1093 mp, cu front la str Dorobanților de 37.70 mp, compus din două terenuri. Amplasamentut se situează la Piața Avram Iancu nr 19 și str Dorobanților nr 1. Clădirea are o formă poligonală, aripa principală pe front stradal, cu regim de înălțime S+P+E+M, și o aripă secundară în curtea interioară, cu regim de înălțime P. 

Soclul spre str Dorobanților este degradat, acoperit parțial cu tencuială de ciment, restul fiind descoperit, caramidă aparentă degradată. Tencuieli exterioare și zugrăveli exterioare degradate.
Pe fațada principală a clădirii, umiditatea ascensională a deteriorat tencuiala pe bază de ciment, care s-a desprins de pe soclul clădirii. 

Obiective preconizate prin realizarea investiției:

Refuncționalizarea și reamenajarea parterului pentru adaptarea la cerințele actuale, pentru spații de birouri și de funcțiuni anexe acestora (camera portar, depozitare, grup sanitar, oficiu etc). 

Demolarea scării interioare existente și realizarea uneia noi, care va funcționa în calitate de casă a scării principale a clădirii. 

Înlocuirea troliului cu un lift nou, care asigură circulația verticală de la nivelul gangului până la mansardă, astfel asigurând circulația pentru persoane cu dizabilități. 

Deschiderea elementelor de metal descoperite, prin retragerea zidului de pe holul principal de la etaj cu o distanță de 40 de cm.

Se propune un sistem de termoizolare în interiorul clădirii la nivelul parterului, pentru a îmbunătăți confortul termic în clădire. 

Se propune dublarea tâmplăriilor existente la parter, pentru a asigura un confort fonic corespunzător și pentru a îmbunătăți confortul termic în clădire. 

Restaurarea fațadei exterioare și interioare eliminând elementele nepotrivite. 

Se va realzia o centrală termică în subsolul existent. 

Reabilitarea arhitecturală și structurală a construcției prin repearații și consolidări de înlăturarea a tuturor efectelor degradărilor, învelitoarea, gangul, casa de scară, podul (șarpanta) și subsolul.

Reparații și înlocuiri de instalații interioare, înlocuire centrală termică. 

Amplasament obiectiv: str Dorobanților nr 1
Autoritatea contractantă: Municipiul Cluj-Napoca, str Moților nr 3.
Beneficiar/titular: Municipiul Cluj-Napoca. 

Părțile studiate, din apartamentul 1, prin intermediul proiectului sunt în administrarea și folosința Serviciului Teritorial Cluj al Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Apartamentul nr 1 cuprinde: subsol, pivniță, la parter – 5 birouri, wc, hol, casa troliu, acces mansardă, cabină portar, terasă. Etaj – 14 birouri, sala protocol, coridor, casă lift, antreu, grup sanitar, acces mansardă și etaj; la mansardă: arhivă, depozit, casă lift și birou cu S.U totală de 827,04 mp. 

Durata contractului este de doi ani de zile de la data emiterii ordinului de începere; durata de garanție a lucrărilor executate – 5 ani de la data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Valoarea totală estimată este de 2.851.921,49 lei

 

 

Adauga comentariu