Primăria cheltuie aproape 700.000 euro pentru iluminatul clădirilor

Clădirile importante din oraș vor beneficia de iluminat arhitectural special, în valoare de peste 3,4 milioane lei (aproximativ 700.000 euro). În acest sens, Primăria Cluj-Napoca este în căutarea unei firme care să asigure aceste servicii. Potrivit caietului de sarcini, clădirile vor fi iluminate pentru a fi valorificate din punct de vedere arhitectural, dar și pentru stimularea dezvoltării economice.

Aparatele achiziționate servesc pentru modernizarea și extinderea sistemului de iluminat. Soluția propusă se bazează pe aparate de iluminat moderne de înaltă performanță din punct de vedere energetic, utilizând tehnologie LED, cu o durată de viață mare, de circa 100.000 ore de funcționare, reducându-se astfel numărul de înlocuiri ale lămpilor și costurilor aferente.

Municipiul Cluj-Napoca își propune prin această procedură de achiziție să contribuie la dezvoltarea sistemului local de iluminat arhitectural. Studiile au arătat că în orașele în care s-a implementat un astfel de sistem de iluminat, patrimoniul construit a devenit un generator al dezvoltării durabile și sustenabile.

Printre obiectivele stabilite pentru iluminatul arhitectural, se numără:

-valorificarea, printr-un iluminat adecvat, coerent și corect, a elementelor arhitectonice, urbane și peisagistice din arealul studiat;

-marcarea diferitelor evenimente, a sărbătorilor legale sau religioase;

-redefinirea arhitecturală temporară prin lumină, oferind o personalitate diferită de cea din timpul zilei;

-integrarea sistemelor de iluminat arhitectural într-un sistem de control inteligent, care să permită realizarea unui iluminat dinamic, stabilit în diferite scenarii ocazionale;

-ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;

-ridicarea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității locale;

-stimularea dezvoltării economice prin continuarea vieții urbane și după lăsarea serii.

„Scopul proiectului este acela de a dezvolta o soluție de iluminat calitativă și echilibrată, care să valorifice identitatea și caracterul obiectivelor vizate și să ofere loc remarcabil în memoria colectivă a peisajului urban nocturn. Pentru definirea imaginii pe timp de noapte a clădirilor și integrarea lor în ambianța locală se va avea în vedere atât imaginea arhitecturală generală, cât și detaliile arhitecturale, cu redarea elementelor decorative specifice care individualizează clădirile. Distribuirea atentă a contrastelor de luminanță aduce o notă dinamică ansamblului arhitectonic și ierarhizează vizual elementele structurale ale clădirilor, iar prin medierea acestora, menține o imagine finală unitară și coerentă”, scrie în caietul de sarcini.

Adauga comentariu