Primăria a atribuit un contract de peste 30 mii de euro în regim de urgență pentru lucrări de intervenție la izolarea termică a blocului lamă G din cartierul Grigorescu

În prag de iarnă, autoritățile încearcă să remedieze nefăcutele din plină vară, atunci când locatarii blocului lamă G din Grigorescu semnalau că după ce Primăria a pus umărul la reabilitarea termică a imobilului, drept rezultat le plouă în case, iar de pe bloc zboară șorțurile de tablă, la fiecare furtună puternică. Acum administrația locală a alocat peste 30.000 de euro pentru intervenții de urgență privind „creșterea eficienței energetice” a blocului de pe str Hațeg nr 4, bloc lama G. 

Tipul contractului: Lucrari

Tipul procedurii: Negociere fara publicare prealabila

Modalitatea de atribuire: Contract de achizitii publice

Tip proiect: Executie a lucrărilor de intervenții urgente în proiectul ”Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Cluj-Napoca-Grup 1, str. Hațeg nr. 4, bloc lamă G”

Buget - 166.518,24 lei/cca 33.636,86 euro

Obiectivul achiziției: Lucrari de izolare termica.

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da.
Finanțare proiect: Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3. 
Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe grup 1.

Anunțul privind atribuirea contractului a fost publicat săptămâna trecută, ofertantul câștigător fiind desemnat TCI Contractor General. 

TCI Contractor General are obiect de activitate lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și a fost înființată în 1991. Din Consiliul de Administrație fac parte George Leontin Ene, Ștefan Dorin Oltean și Cristina Daniela Borșa. Anul trecut, firma avea aproape 22 milioane euro cifră de afaceri, peste 784 mii euro profit și 219 salariați.

Justificarea atribuirii contractului fara publicarea prealabila a unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este dată de „extrema urgenta determinata de evenimente care nu puteau fi prevazute de catre autoritatea contractanta si în conformitate cu conditiile stricte prevazute de directive”, potrivit detaliilor achiziției serviciilor. 

CITEȘTE ȘI: TCI Contractor General repară două clădiri ruină ale Primăriei pentru suma de 1 MILION EURO

Încă din această vară, locatarii blocului Lamă G din Grigorescu reclamau că, după ce Primăria Cluj-Napoca „i-a ajutat” să își reabiliteze termic imobilul, le plouă în case, iar de pe bloc zboară șorțurile de tablă, la fiecare furtună puternică.

Locatarii susțineau că, deși nu aveau probleme înainte de începerea lucrărilor, acum la ultimul etaj au infiltrații de apă care distrug, în unele apartamente, plafonul și instalația electrică din tavan.

În plus, chiar dacă reabilitarea termică a imobilului ar fi trebuit să fie finalizată, blocul a încremenit, de luni de zile, în stadiul de șantier.

CITEȘTE ȘI: După ce Primăria „i-a ajutat” pe locatarii unui bloc din Grigorescu să își reabiliteze termic imobilul, oamenilor le plouă în case. Rezolvarea? „Înțelegem situația dificilă în care se află locatarii și depunem eforturi pentru a o depăși”

„Ca urmare a neexecutării culpabile de către executantul S.C. ACOMIN S.A. a contractului nr. 565973/04.11.2019, acest contract a fost reziliat la data de 14.01.2021.

Menționăm faptul că, din totalul lucrărilor, au fost executate până în prezent sub 70% (mare parte dintre acestea fiind executate neconform din punct de vedere calitativ), iar lucrările nefuncționale reprezintă peste 50% din totalul lucrărilor (conform celor reținute de dirigintele de șantier SC PRO-FIT SRL prin raportul nr. 488/30.12.2020). 

Ulterior rezilierii contractului nr. 565973/04.11.2019, a fost reluată procedura de achiziție publică a lucrărilor pentru lotul mai sus menționat, însă nu a fost depusă nicio ofertă.

Apartam de la ultimele etaje ale imobilului situat pe str. Hațeg nr. 4-bl. Lamă G sunt la acest moment foarte afectate de infiltrațiile de apă meteorică, infiltrații produse de neconformitatea lucrărilor executate de SC ACOMIN SA la termohidroizolația terasei imobilului și care au generat în apartamente exfolieri ale tencuielii și zugrăvelii lavabile, apariția mucegaiului și igrasiei, scurtcircuitarea instalației electrice, creând pagube însemnate locatarilor.

În cuprinsul procesului-verbal încheiat în data de 06.09.2021 întocmit la locația obiectivului, atașat prezentei, a fost consemnată starea de fapt existentă la acest moment. De asemenea, s-a întocmit de către Serviciul Situații de Urgență nota de constatare nr. 524598/472/15.09.2021, de asemenea atașată, în cuprinsul căreia este descrisă situația actuală și este recomandată luarea unor măsuri urgente în vederea protejării locatarilor de la ultimele etaje de consecințele infiltrațiilor, în contextul în care se apropie sezonul ploios care va înrăutăți considerabil situația acestor apartamente și va crea pagube suplimentare. 

Ca atare, necesitatea executării acestor lucrări este de maximă urgență, neexecutarea lor în regim de urgență urmând a genera amplificarea infiltrațiilor și a consecințelor acestora o dată cu creșterea frecvenței și a cantității precipitațiilor aferente sezonului toamnă-iarnă.

Prin punctul de vedere din data de 15.09.2021 al proiectantului SC Klever System SRL și al expertului tehnic Babotă Gabor se propune executarea unor lucrări de intervenție urgente pentru stoparea inundării apartamentelor de la ultimele etaje, propunerea fiind în sensul executării lucrărilor în 2 etape, conform punctului de vedere anexat.

Astfel, etapa 2 se va executa doar în mod excepțional, în cazul în care infiltrațiile vor persista și ulterior finalizării etapei 1, sens în care ulterior finalizării etapei 1 se va realiza o probă de inundare”, motivează reprezentanții administrației locale privind urgența intervenției pentru remedierea problemelor survenite în cadrul reabilitării termice a blocului lama G din cartierul Grigorescu. 


Adauga comentariu