Premieră intergalactică: Sala Polivalentă raportează profit! Să fie „de vină” cei 600.000 euro de la Banca Transilvania?

Sala Polivalentă a primit în primăvară 600.000 euro plus TVA în urma încheierii contractului cu Banca Transilvania. Pe lângă această infuzie de bani, sala a primit numele BT Arena. Tocmai această „perfuzie” cu bani ar putea fi motivul obținerii, în premieră mondială, de profit de către societatea care administrează Sala Polivalentă.  

Sala Polivalentă SA solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și mandatarea unui consilier local care să reprezinte interesele municipiului în cadrul Adunării Generale Ordinare a acționarilor. Pentru prima dată de la înființarea societății care administrează Sala Polivalentă este raportat profit în valoare de 819.000 lei. Deși în documentele prezentate de conducerea Sălii Polivalente sunt invocate diverse motive (organizare de evenimente, reducerea unor cheltuieli etc) care stau la baza obținerii de profit, ne întrebăm dacă nu cumva trebuie luat în calcul și contractul de 600.000 euro încheiat în urmă cu câteva luni cu Banca Transilvania. Coincidența este prea mare.

„În anul 2018, SC Sala Polivalentă SA a desfășurat activitate de exploatare continuu, pe toată durata primelor 9 luni ale anului și are planificate activități până la sfârșitul anului. Urmare a aplicării măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut, indicatorii financiar-contabili au avut o evoluție pozitivă în primele 9 luni ale anului 2018. Principalele măsuri de îmbunătățire în scopul creșterii rezultatului brut, au fost în ceea ce privește controlul intern managerial, întărirea disciplinei financiar-contabile, promovarea imaginii societății prin reclamă și publicitate, pregătirea profesională a angajaților și menținerea cheltuielilor de funcționare la un nivel scăzut. Promovarea și îmbunătățirea imaginii societății a atras un număr mare de parteneri pentru organizarea de evenimente sportive și cultural-artistice, cu impact puternic la nivel național și mondial. Pentru anul 2018 se estimează un număr mediu de 16 angajați, deși estimările la începutul anului au fost pentru un număr mediu mai mare. Dificultățile pentru găsirea și recrutarea personalului calificat reprezintă una din cauzele care diminuează măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut. În fundamentarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli este micșorată cheltuiala pentru personal angajat în detrimentul creșterii cheltuielilor cu servicii executate de terți”, se arată în nota de fundamentare.  

Ionuț Rusu, directorul Sălii Polivalente estima un profit de 243.000 lei, imediat după semnarea contractului cu Banca Transilvania. 

„În ceea ce privește veniturile, este primul an în care prevedem profit pentru societate de 243.000 lei. Sperăm că la finalul anului vom depăși această cifră. Când ni s-a dat dreptul de administrare s-a prevăzut ca societatea (la care acționar este Consiliul Local Cluj-Napoca) să intre pe profit din 2020, dar am reușit prin atragarea de clienți să atingem mai rapid acest obiectiv”, declara Ionuț Rusu, în primăvară.  

Sala Polivalentă SA a rectificat bugetul prin majorarea veniturilor de la valoarea inițială de 3.633 mii lei la valoarea de 4.588 mii lei și a cheltuielilor de la valoarea inițială de 3.390 mii lei la 3.764 mii lei reprezentând cheltuieli cu bunuri și servicii, cheltuieli cu taxe și impozite, cheltuieli cu personalul și alte cheltuieli de exploatare. Profitul brut al societății este de 819.000 lei. 

„Față de estimările care au stat la baza fundamentării bugetului de venituri și cheltuieli la începutul anului 2018, după primele 9 luni veniturile realizate reprezintă 93.44% din veniturile totale estimate, cheltuielile totale reprezintă 75.98% din cheltuielile totale estimate, iar profitul brut realizat este cu 576.000 lei mai mare decât profitul brut estimat pentru întregul an 2018”, se arată în nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. 

Potrivit aceluiași document, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli se estimează realizarea următorilor indicatori: venituri totale în valoare de 4.588.000 lei din organizarea de evenimente sportive și cultural-artistice (4.500.000 lei), precum și alte venituri din exploatare (activități de curățenie, comisioane, asistență etc în sumă de 87.000 lei) și venituri financiare (1.000 lei); cheltuieli totale în sumă de 3.764.000 lei reprezentând cheltuieli cu bunuri și servicii (1.809.000 lei), cheltuieli cu impozite și taxe (985.000 lei), cheltuieli cu personalul (920.000 lei) și alte cheltuieli de exploatare (50.000 lei); rezultat brut în sumă de 824.000 lei. 

Adauga comentariu