Prejudicii și abateri în valoare de 12,3 milioane euro la Primăria Cluj-Napoca

Raportul Curții de Conturi pe 2017 arată că Primăria Cluj-Napoca a încheiat anul respectiv cu un excedent bugetar de peste 51 milioane lei. Potrivit aceluiași document, prejudiciile constatate de inspectori sunt în valoare de 16.423.000 lei (3,5 milioane euro), iar abaterile financiar-contabile se ridică la suma de 41.482.000 lei (8,8 milioane euro). Suma totală a prejudiciilor și abaterilor se ridică la 12,3 milioane euro.

Potrivit raportului pe anul trecut, din cei peste 16 milioane lei prejudiciu, peste 11 milioane lei sunt din activitatea proprie a Primăriei Cluj-Napoca. Diferența până la 16 milioane este de la Colegiul Tehnic Anghel Saligny (3.000 lei), Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca (38.000 lei), Serviciul pentru Administrarea Parcărilor (345.000 lei), Serviciul pentru Administrarea Obiectivelor Culturale (128.000 lei), Direcția de Asistență Socială și Medicală (494.000 lei), Centrul Bugetar de Administrare Creșe (aproape 4,2 milioane lei).

În cazul abaterilor financiar-contabile, întreaga sumă provine din activitatea proprie a aparatului administrativ. Cele mai semnificative abateri cu impact asupra exactității și realității datelor reflectate în situațiile financiare sunt următoarele:

-menținerea nejustificată în categoria de mijloace fixe a unor bunuri care nu îndeplinesc condițiile legale pentru a fi încadrate în această categorie: 3.538.000 lei;

-nu au fost stabilite, constituite, diminuate și înregistrate în contabilitatea unităților administrativ teritoriale și a unităților de învățământ preuniversitar subordonate, provizioane pentru litigii cât și pentru drepturile de natură salarială prevăzute în hotărârile judecătorești definitive și executorii: 7.616.000 lei.

-dobânzile datorate de entitate, aferente creditelor pe termen lung aflate în derulare (datorie publică) nu au fost înregistrate în contabilitate și puse de acord cu graficul de rambursare înregistrarea eronată a cheltuielilor cu dobânzile pe structura clasificației bugetare: 8.098.000 lei

-bunurile aparținând domeniului public sau privat al unităților administrativ – teritoriale și modificările survenite în structura patrimoniului public și privat aprobate prin hotărâri ale organelor deliberative în sumă de 7.295.000 lei nu au fost înregistrate și/sau înregistrate în mod eronat la 8 ordonatori de credite: Primăria Cluj Napoca, Primăria Aghireșu, Primăria Buza, Primăria Călărași, Primăria Cornești, Primăria Iara (294 mii lei), Primăria Mihai Viteazu, Primăria Ploscoș, Primăria Poieni și Primăria Săvădisla și la o societate comercială: Administrarea Domeniului Public S.A. Gherla. În cazul Primăriei Cluj-Napoca, vorbim despre înregistrararea eronată în evidența contabilă în conturile de cheltuieli, în loc de conturile de active fixe corporale, valoarea lucrărilor de investiții efectuate la Drum Sfântul Ion – Tronson 1 (de la Aleea Clăbucet până la Str. Valea Gârbăului) și la clădirile aflate în patrimoniul unității administrativ teritoriale – Primăria Cluj-Napoca (4.451.000 lei).

-neînregistrarea unor operațiuni de intrare/ieșire a unor elemente patrimoniale reprezentând aportul la constituirea unor societăți comerciale, licențe, programe informatice, bunuri primite de către unitățile școlare de natura patrimoniului public al UAT, manuale școlare, microbuze, garanțiile constituite gestionarilor, contribuții la constituirea patrimoniului unor asociații de dezvoltare intracomunitară, drepturile cuvenite copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, casarea și valorificarea bunurilor propuse pentru a fi scoase din funcțiune cu ocazia operațiunilor de inventariere în sumă de Primăria Cluj-Napoca (1.572.000 lei).

Plățile nelegale aferente cheltuielilor de personal au fost efectuate din următoarele bugete:

- bugetul propriu al județului: Consiliul Județean Cluj (288.000 lei), bugetele proprii ale municipiilor: Primăria Cluj-Napoca (13.741.000 lei) și bugetele proprii ale comunelor în valoare totală de 1.267.000 lei.

Din bugetul local, au fost efectuate plăți necuvenite reprezentând abonamente transport urban pe mijloace de transport în comun, pentru persoanele vârstnice și pensionarii, care nu îndeplineau condițiile legale de acordare a facilității de gratuitate pe toate liniile de transport. Valoarea totală a abaterilor în acest caz este de 31.000 lei.

Potrivit aceluiași document, nu a fost restituită la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, taxa pe valoarea adăugată dedusă potrivit legii, aferentă dotărilor independente achiziționate în anul 2017 de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca și neutilizată conform prevederilor legale, suma fiind în valoare de 701.000 lei.

Adauga comentariu