Prejudicii și abateri de 7,4 milioane euro la Consiliul Județean

Raportul Curții de Conturi pe anul 2016 arată că la Consiliul Județean Cluj și instituțiile din subordine s-au înregistrat abateri financiar contabile în valoare totală de aproape 35,6 milioane lei și prejudicii de peste 1,9 milioane lei. Cele mai mari abateri au avut loc tocmai la capitolul activității Consiliului Județean: 33,5 milioane lei, la care se adaugă prejudicii în valoare de 653.000 lei.

Consiliul Județean Cluj nu a elaborat și aprobat bugetul de venituri și cheltuieli cu respectarea întocmai a prevederilor legale, fapt ce a determinat prezentarea de informații eronate privind indicatorii aferenți secțiunii de funcționare, secțiunii de dezvoltare și a prevederilor bugetare definitive. Potrivit raportului Curții de Conturi, a fost estimată o abatere de 16,2 milioane lei.

La 16,6 milioane lei se ridică valoarea abaterilor în ceea ce privește litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată în care Consiliul Județean Cluj are calitatea de pârât fiindu-i solicitate pretenții și despăgubiri, nu au fost constituite și înregistrate în evidența contabilă provizioane.

Situațiile financiare consolidate la data de 31.12.2016 nu au fost întocmite în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil în România, datorită prezentării unor informații eronate privind activele necurente, activele curente, prevederile/creditele bugetare inițiale și definitive, ceea ce au dus la prejudicii de 687.000 lei.

Cărțile aflate în gestiunea bibliotecii școlare de la Școala Gimnazială Specială Dej nu au fost înregistrate în evidența contabilă analitică, astfel că au fost descoperite abateri de 5.000 lei.

Potrivit raportului, lucrările de investiție și de modernizare efectuate la imobilul aflat în patrimoniul entității Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj, nu au fost reflectate în evidența contabilă, în conturile corespunzătoare de active fixe corporale, ceea ce înseamnă că s-au înregistrat abateri de 849.000 lei.
Și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului au fost abateri, valoarea totală a acestora ridicându-se la aproape 1,2 milioane lei.
În anul 2016 nu au fost facturate și încasate venituri reprezentând redevențe aferente contractului de concesiune de lucrări publice nr. 29/2010, valoarea abaterilor fiind de peste 2,8 milioane lei.

Raportul Curții de Conturi mai arată abateri financiare de 600.000 lei în ceea ce privește clauzele contractuale referitoare la finalizarea execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții “Executarea lucrărilor de proiectare pavilion spital de boli psihice cronice D+P+2 E”, realizat de către Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa, care nu au fost respectate, nefiind calculate penalități.

Administrarea necorespunzătoare a unui contract de achiziție publică a determinat prejudicierea bugetului local al județului Cluj cu 150.000 lei, ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale stabilite prin contractul de achiziție publică referitoare la cantitatea și calitatea lucrărilor executate, la termenele stabilite.

Au fost efectuate plăți nelegale în valoare de 174.000 lei din bugetul local la cheltuieli de capital, prin acceptarea la plată a unor cantități de lucrări neexecutate sau executate necorespunzător calitativ, pentru modernizarea și reabilitarea drumurilor județene, din județul Cluj. Tot în ceea ce privește drumurile județene, Curtea de Conturi a descoperit o plată nelegală, în valoare de 279.000 lei, reprezentând “Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare drumuri județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015”.

Adauga comentariu