Plăți nejustificate și abateri financiare de zeci de milioane la Drumuri și Poduri Județene Cluj. Pentru toate neregulile, conducerea societății are o explicație

Curtea de Conturi a descoperit mai multe abateri la societatea Drumuri și Poduri Județene SA, aflată cu un picior în groapa falimentului. Potrivit raportului Curții de Conturi, valoarea prejudiciilor se ridică la 65.000 lei, iar abaterile financiar-contabile depășesc 47,7 milioane lei.

Concret, peste 11,6 milioane lei este valoarea abaterilor din cauză că nu a fost organizată corespunzător contabilitatea de gestiune în vederea determinării costurilor de producție efective a produselor realizate de entitate, precum și neorganizarea evidenței tichetelor de cântar cu consecințe în necunoașterea exactă a cantității de produse livrate sau puse în operă prin situațiile de lucrările executate de entitate. Potrivit raportului, Drumuri și Poduri Județene nu a elaborat și adoptat politici contabile în cazul semipreparatelor din stațiile de preparare Gilău și Gherla.

“Pentru stația de prepare Gilău nu se cunoaște cantitatea reală de produse semifabricate de tipul mixturilor asfaltice realizate și utilizate de entitate în anul 2016, iar pentru stația de preparare Gherla entitatea nu a furnizat auditorilor publici externi până la data finalizării controlului evidența tichetelor de cântar operate în anul 2016”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Conducerea Drumuri și Poduri Județene SA recunoaște că “este o abatere de la legalitate și regularitate de înregistrare contabilă, dar nu sunt prejudicii aduse societății”.

O altă abatere face referire la faptul că în 31 decembrie 2016, Drumuri și Poduri Județene figurează în balanța contabilă cu un capital social subscris și vărsat în sumă de 100.000 lei, în condițiile în care conform actului constitutiv valoarea acestuia este de 9,9 milioane lei. Valoarea abaterii este de 9,8 milioane lei. În mare parte este vorba despre terenuri a căror valoare depășește 9,2 milioane lei.

Cum se apără conducerea Drumuri și Poduri Județene în acest caz?

“Capitalul social al DPJ este de 100.000 lei vărsat și de 9.8 milioane lei în natură (terenuri, spații de producție, clădiri) care sunt în patrimoniul societății, dar nu se pot înregistra la ORC ca atare deoarece nu sunt întabulate. Fără a fi dovedită proprietatea acestora, nu se pot înregistra ca și capital social la ORC ci numai ca și patrimoniu”, a precizat Călin Platon, directorul Drumuri și Poduri Județene.

Raportul Curții de Conturi mai arată că nu au fost reflectate corect în evidența contabilă obiectivele de investiții finalizate și date în folosință în valoare de 26,2 milioane lei, reprezentând lucrări de infrastructură de drumuri, realizate în regie proprie, la obiectivul de investiții Parc Industrial Tetarom 3.

Potrivit conducerii societății, “suma de 26,2 milioane lei face referire la faptul că nu a fost înregistrată în patrimoniu investiția în infrastructura de la Parcul Tetarom 3 din Jucu (alei, trotuare, parcări etc) investiție realizată de Drumuri și Poduri Județene Cluj si care  nu a fost recepționată de Consiliul Județean Cluj nici la această dată deși insistăm de mai bine de patru ani, motiv pentru care nu o putem înregistra în patrimoniul societății noastre”.

În cazul Drumuri și Poduri Județene s-a mai descoperit o abatere în valoare de 27.000 lei. Este vorba despre faptul că au fost acceptate la plată și decontate nejustificat către SC Trio Ardecrij SRL, cantități de lucrări de modernizare infrastructură rutieră în comuna Sânmărtin – localitatea Diviciorii Mici, mai mari decât cele efectiv realizate.

Conform conducerii societății, ca să fie recuperată paguba trebuie să se dovedească faptul că este un prejudiciu adus societății.

“Acceptarea la plata și decontarea unor lucrări către Primăria Sânmartin - se stabilește o pagubă de 27.325 lei care se dispune a fi recuperată dacă se dovedește a fi prejudiciu adus societății și recuperarea acestuia până la 30.09.2018”, a afirmat Călin Platon.

Raportul Curții de Conturi mai arată că s-au plătit nejustificat 38.000 lei pentru achiziție de balast fără documente justificative care să confirme cantitatea achiziționată.

Conducerea societății are o explicație și pentru aceasta.

“Nu se estimează un prejudiciu ci se constată o lipsă a bonurilor de cântar față de avizele de expediție pentru cantitățile achiziționate respectiv nu au fost întocmite documente corespunzătoare. Societatea are termen 30.09.2018 să stabilească dacă a fost creat un prejudiciu și să recupereze acest prejudiciu”, a precizat Platon.

Adauga comentariu