Pierderile de la RADP sunt răsplătite de municipalitate cu măriri de salarii

Regia Autonomă a Domeniului Public (RADP) Cluj-Napoca va avea un nou Consiliu de Administrație, dar și salarii mai mari. În timp ce rezultatele înregistrate de RADP sunt neînsemnate, iar cheltuielile înregistrate sunt mai mari decât veniturile, CL a hotărât ieri ajustarea salariilor membrilor din administrația acestei Regii la condițiile pieței. Cu toată ″autonomia financiară″ declarată a RADP, municipalitatea continuă să susțină cu bani din bugetul local o unitate care este mai mult falimentară, decât profitabilă.


Ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local de ieri a fost suplimentată, în ultimul moment, cu o hotărâre care viza activitatea RADP. Astfel, prin intermediul HCL 20a/12 03 2018, au fost numiți administratori provizorii în Consiliul de administrație al RADP Cluj-Napoca, proiectul fiind din inițiativa primarului. Mandatele administratorilor actuali din Consiliu încetează în data de 20 03 2018. Motiv pentru care, se arată în motivarea deciziei din HCL, ″se aprobă numirea de administratori provizorii″, cu o durată a mandatului de 4 luni și până la finalizarea procedurii definitive de selecție a administratorilor.

Din partea CL a semnat Emil Boc, iar de formalitățile aferente RADP a fost mandatat directorul general, Ion Pantelimon. După cum este menționat și în Referatul hotărârii, RADP funcționează sub autoritatea CL, are personalitate juridică și are ″autonomie financiară″. 

Componența CA până la expirarea mandatului de 4 ani a inclus următorii membri: Coroian Alexandru – reprezentant al autorității tutelare. Morocăzan Ioan, Pașacalău Paul Ionuț, Vaman Daniel, Țepușe Sorin-Viorel, Otilia Mărioara Marina, Câmpan Nicolae – Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice. În CA cu mandat provizoriu apar câteva nume noi: Sărmaș Ioan-Sabin și Crișan Mircea, în rest componența rămâne neschimbată.

Procedura de selecție a noilor membri a fost declanșată în 27 02 2018 (cu o întârziere care nu pare a fi întâmplătoare), iar CL a apelat în acest sens la o firmă specializată de recrutare, ARC Consulting SRL, iar procedura se va închiea pe la jumătatea lunii aprilie. Între timp, s-a făcut uz de prevederile art. 64 alin 2, 5 și 7 din OUG nr. 109/2011, conform cărora până la finalizarea procedurii de selecție a unor membri cu mandat stabil pentru 4 ani, pot fi numiți membri provizorii cu o durată de mandat de 4-6 luni. Prin urmare, cel mai probabil, durata acestui Consiliu provizoriu va funcționa pentru vreme de 6 luni.

Cu această ocazie, CL Cluj-Napoca a considerat de cuviință să recalculeze și salariile CA al RADP. Astfel, la ședința de ieri au fost majorate indemnizațiile membrilor în consiliile de administrație RADP și RAT de la 750 net la 1500 net. Care sunt meritele pentru care se măresc cu atâta spor și mărinimie salariile celor de la RADP? 

Încă din vara anului trecut aminteam de salariile de zeci de mii de lei pe an, casele și apartamentele șefilor Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca. Cel mai bogat dintre ei este Ioan Morocăzan, directorul tehnic. Declarațiile de avere ale directorilor RADP Cluj-Napoca nu sunt publicate pe site-ul Regiei, așa cum procedează majoritatea instituțiilor de stat, așa că cine vrea să afle cât câștigă aceștia nu are decât să bată drumul până la sediul de pe Calea Someșeni sau să caute bine pe site-ul Agenției Naționale de Integritate. Pantelimon câștigă 108.172 lei/an, la care se adaugă și pensia la limită de vârstă, în valoare de 18.194 lei/an.

 Potrivit raportului de activitate pe primul semestru al anului 2017, RADP Cluj-Napoca a înregistrat o pierdere de peste 831.000 lei în primele șase luni ale lui 2017. Ca să mascheze ineficiența regiei, în execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe acest an s-a prognozat o pierdere de 1,6 milioane lei, ca atunci când este trasă linia la sfârșit de semestru să apară de fapt doar jumătate din suma estimată ca pierdere.

Conform raportului de activitate, veniturile din exploatare estimate au fost de 33.828.000 lei, dar s-a reușit obținerea 28.400.000 lei. Cheltuielile de exploatare au fost estimate la peste 35.000.000 lei, dar în realitate au fost de 29.000.000 lei.

Pentru toate aceste ″realizări″ și ″performanțe″ atinse, membrii Consiliului de Administrație sunt remunerați și bonificați an de an, iar salariile acestora sunt în permanență ajustate la cerințele pieței. Atâta doar că aceste măriri nu sunt justificate de pierderile constante ale Regiei, având în vedere randamentul scăzut al lucrărilor executate în raport cu proiectele în care este antrenată RADP. 

 

Comentarii

eu

14.03.2018 09:37

Sa vina banii, sa vina banii la baieti!!!!

Adauga comentariu