O fundație din București sare la gâtul lui Boc din cauza regulamentului pentru creșe. Ce va face conducerea Primăriei Cluj-Napoca

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului a solicitat conducerii Primăriei Cluj-Napoca să modifice regulamentul de funcționare a creșelor. Reprezentanții fundației consideră că vechimea domiciliului stabil, folosit ca criteriu în departajarea copiilor în creșe este discriminatoriu și încalcă drepturile celor mici la educație. 

Noul regulament al creșelor, adoptat de Consiliul Local, la finele anului trecut, stabilește că vechimea domiciliului stabil al părinților este criteriul de departajare. Noile reguli au fost adoptate după ce părinții au semnalat că familiile din vecinătatea Clujului își fac flotant pe municipiu doar ca să prindă un loc la creșe. Pe de altă parte, există un deficit major de locuri în creșe. În 2018, au fost disponibile doar 570 de locuri în creșe, iar 905 copii au rămas pe dinafară. 
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului consideră că vechimea domiciliului este un criteriu discriminatoriu. 

“Apreciem că această hotărâre a Consiliului Local încalcă drepturile constituționale ale copiilor privind egalitatea în drepturi, dreptul la învățătură și protecția copiilor întrucât așa cum rezultă din regulament criteriul principal de evaluare și punctaj îl reprezintă vechimea domiciliului părinților în municipiul Cluj-Napoca, punctajul maxim fiind alocat în funcție de vechimea neîntreruptă, după cum urmează: între 2 și 4 ani – 1 punct, între 4 și 6 ani – 2 puncte, între 6 și 8 ani – 3 puncte, între 8 și 10 ani – 4 puncte, peste 10 ani – 5 puncte, pentru cei care au o vechime a domiciliului mai mică de 2 ani nu se acordă niciun punct. La departajare se va avea în vedere cumulul aritmetic al celor două punctaje obținute de fiecare părinte, iar în cazul familiilor monoparentale, punctajul se va dubla. Această hotărâre contravine în mod evident drepturilor constituționale ale copilului și duce la o discriminare a copiilor ai căror părinți nu au vechime de domiciliu în Cluj-Napoca. Prin hotărârea dată, Consiliul Local a săvârșit o discriminare a copiilor pe baza criteriului stabilit, fapt nepermis de Constituția României și, în plus, Consiliul Local nu poate emite hotărâri în afara legii”, se arată în plângerea fundației. 

Reprezentanții fundației mai spun că se aduce atingere și dreptului la învățătură al copiilor, „știut fiind că un copil își începe educația încă de la vârsta preșcolară, aceasta făcându-se în instituții specializate, cum sunt creșele și grădinițele”. 

Potrivit reprezentanților fundației, „prin hotărârea dată, Consiliul Local stabilește în mod discriminatoriu punctajul pentru înscrierea copiilor la creșă în condițiile expuse mai sus, îngrădește posibilitatea copiilor ai căror părinți nu au vechimea prevăzută în HCL de a putea fi înscriși la creșă, ordinea de înscriere fiind stabilită nu pe baza modalității de înscriere a cererilor sau a examenului clinic al copilului, așa cum prevede legiuitorul ca și condiții generale, ci pe un criteriu în afara legii, stabilit în mod discriminator de către pârâtă. Prin această hotărâre, se încalcă și art. 49 privind protecția copiilor și a tinerilor, care prevede: „copiii și tinerii se bucură de un regim special de protecție și de asistență în realizarea drepturilor lor, autoritățile publice au obligația să continue la asigurarea condițiilor pentru participarea liberă a acestora la viața culturală, educațională etc.”, mai spun reprezentanții fundației.

Conducerea Primăriei spune că nu va renunța la criteriul respectiv. 

“Elaborarea și implementarea unui regulament a apărut ca o necesitate impusă de faptul că precedentul process de înscriere, repartizare și departajare nu mai corespundea nevoilor actuale ale unei populații antepreșcolare în creștere. Întrucât în municipiu numărul solicitărilor de înscriere la creșă a fost mult mai mare decât numărul locurilor libere (în anul 2018 au fost disponibile 570 de locuri și s-au depus 1475 de dosare), în vederea optimizării procedurilor de repartizare a locurilor în creșe s-a impus stabilirea unor criterii clare, detaliate de acordare a punctajelor și de departajare a dosarelor. Criteriile de departajare sunt stabilite în mod legal. Departajarea nu s-a întocmit pe criterii discriminatorii bazate pe rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie etc, ci au avut la bază criterii care să permită tuturor cetățenilor accesul la serviciile oferite de creșe. În cuprinsul regulamentului nu sunt menționate interdicții de acces în cadrul creșelor din Cluj-Napoca a unor copii sau categorii de copii. Punctajul pe ani acordat în funcție de vechimea domiciliului părinților nu reprezintă un criteriu principal de stabilire a punctajului, ci este un criteriu subsidiar, de departajare la care se recurge în funcție de punctaje egale și opțiuni identice. Accesul în creșe nu se face numai pe baza punctajului obținut ca urmare a vechimii domiciliului, ci se raportează la toate celelalte criterii obținute ca urmare a domiciliului părinților, a analizării activității părinților, a numărului minorilor în familie sau a stării de invaliditate a părinților”, au explicat reprezentanții Primăriei. 

Adauga comentariu