Nu se mai face Kaufland în Florești. Boc le ia terenul în valoare de 6 milioane euro ca să facă tren metropolitan și metrou

Kaufland va da în judecată, cel mai probabil, Primăria Cluj-Napoca după ce administrația publică locală a aprobat, în noiembrie anul trecut, o Hotărâre de Consiliu Local privind Studiul de Fezabilitate pentru construirea trenului metropolitan și metroului. În urma acelei hotărâri, Kaufland va rămâne fără terenul de 30.000 mp din Florești (de pe locul fostei ferme de pui) pe care l-a cumpărat, în 2020, prin licitație, pentru a construi un hipermarket.

Traseul trenului și metroului (mai exact organizarea de șantier pentru una dintre stații) trece și peste terenul Kaufland așa că autoritățile locale ar trebui să exproprieze compania. Șantierul de pe terenul fostei ferme de pui va fi activ cel mai probabil până în 2028.

Proprietarul parcelei de 30.000 mp nu este de acord cu exproprierea și a formulat o plângere prealabilă către Primăria Cluj-Napoca prin care solicită revocarea în tot și în subsidiar, revocarea în parte a Hotărârii de Consiliu Local care prevede realizarea trenului metropolitan și pe terenul său.

Reprezentanții companiei au estimat valoarea terenului la 6 milioane euro, suma cu care l-au cumpărat la licitație.

„O eventuală procedură de expropriere ar presupune suportarea costului exproprierii (probabil exclusiv din bugetul local al UAT Florești, în condițiile în care terenul Kaufland se află în afara zonei minime de siguranță a trenului metropolitan). Cu titlu preliminar, arătăm că despăgubirile datorate de expropriator sunt formate din două componente, anume valoarea reală a imobilului și prejudiciul suferit de expropriat ca urmare a exproprierii”, au transmis reprezentanții Kaufland prin societatea de avocați Mușat & Asociații.

În ședința de Consiliu Local din 18 ianuarie, va fi discutată acea plângere prealabilă. Primăria consideră însă nefondată solicitarea Kaufland, ceea ce înseamnă că se va merge mai departe pe cale juridică.

„Acest studiu de fezabilitate confirmă, pe de o parte, intenția autorităților publice de a expropria terenul Kaufland în vederea amplasării organizării de șantier aferente trenului de suprafață ce va traversa comuna Florești (i.e. Stație Teilor), situată în imediata lor proximitate, iar pe de altă parte, cuprinde și modificarea încadrării funcționale a terenului Kaufland în sensul includerii în zonă mixtă, pentru care regulamentul local de urbanism aferent instituie interdicția utilizării sale pentru comerț en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc., ce va constitui – în caz de nerevocare a acestei hotărâri – un obstacol în continuarea procedurii de autorizare a lucrărilor de construire a centrului comercial inițiate de Kaufland”, scrie în plângerea prealabilă transmisă de Kaufland prin societatea de avocați Mușat & Asociații.

Pe o foarte mare suprafață din terenul Kaufland ar urma să aibă loc organizarea de șantier pentru stația Teilor. Avocații companiei au propus Primăriei trei alte zone pentru organizarea de șantier, pe care le consideră mai ieftine și mai potrivite din punct de vedere social.

„Mai exact se vor amplasa un generator cu rezervor de motorină, barăci pentru birouri, sala de mese, dormitoare, se vor amenaja parcări și o zonă de depozitare elemente din beton. Celelalte componente ale organizării de șantier nu sunt pe terenul Kaufland. Considerăm că pentru componentele de pe terenul Kaufland se pot găsi alternative și mai mult, din expertiza noastră tehnică, recomandăm ca acestea să nu fie amplasate chiar la intersecția străzii Eroilor cu strada Cetății, care reprezintă centrul localității Florești. Acestea pot fi amplasate mai retras conform propunerilor noastre. Aceste propuneri vin atât în sprijinul respectării calității vieții cetățenilor din zonă pe timpul șantierului metroului, cât și în sprijinul economiei banului public estimat a fi cheltuit pentru acest proiect”, se mai arată în plângerea prealabilă.

Reprezentanții Kaufland consideră că le este încălcat grav dreptul la proprietate. De asemenea, ei susțin că Primăria nu a respectat Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și că nu a anunțat intenția de a realiza acea hotărâre de Consiliu Local.

Reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca spun însă că este neîntemeiată plângerea prealabilă și propun respingerea ei în totalitate. Au arătat lista tuturor dezbaterilor publice care au avut loc și anunțurile prin care au fost anunțate dezbaterile.

În ceea ce privește cele trei variante de teren propuse de Kaufland pentru organizarea de șantier, reprezentanții autorităților locale afirmă că în studiul de prefezabilitate au fost puse în discuție și analizate mai multe variante de traseu ale magistralei de metrou și a fost ales traseul optim care apare în Studiul de Fezabilitate.

„Variantele de traseu alternative propuse de Kaufland Romania Societate In Comandita vizează în principal aspecte de natură tehnico-economică cu referire strictă la proiectul de dezvoltare propus de societate exclusiv în interesul său, elementele avute în vedere fiind limitate doar la proiectul Kaufland, fără a analiza însă impactul pe care variantele alternative propuse îl vor avea asupra întregului obiectiv de utilitate publică”, au precizat reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca.

Referitor la încălcarea dreptului de proprietate despre care vorbesc avocații Kaufland, reprezentanții administrației publice locale spun că totul se desfășoară legal.

În octombrie anul trecut când proiectul Kaufland a fost discutat în ședința Comisiei de Urbanism a Consiliului Județean, membrii comisiei au precizat că ar fi indicat ca investitorul să facă un studiu pentru a se corela cu traseul trenului și al metroului. Atunci, reprezentanții companiei au afirmat că au aflat despre o posibilă expropriere abia după ce s-a ajuns la al doilea studiu de oportunitate, când ei deja cumpăraseră terenul.

Adauga comentariu