Noua lege a asociațiilor de proprietari aduce o serie de schimbări: de la formarea asociațiilor de chiriași, la ipoteca instituită în cazul proprietarilor restanțieri

Actuala lege a asociaţiilor urmează să fie înlocuită prin intermediul unui proiect de lege care a primit votul decisiv al deputaților și se află în promulgare la președintele Iohannis. Astfel, prin noul cadru legal vor fi modificate mai multe aspecte care se referă la asociațiile de proprietari și asociațiile de chiriași sau posibilitatea oferită administratorilor de blocuri de a recupera restanțele de cheltuieli prin instituirea unei ipoteci imobiliare contra proprietarului restanțier. De altfel, actul normativ mai trecuse o dată de Executiv în noiembrie 2016, însă a fost clasat ulterior în Parlament. Multe dintre reglementările promovate prin intermediul acelui act se regăsesc acum în proiectul de lege adoptat. 

Noul cadru legal urmează să se aplice tuturor imobilelor formate din teren cu una sau mai multe construcţii, în care există proprietăţi individuale reprezentate de locuinţe şi/sau spaţii cu altă destinaţie. 

În acest context, proiectul de lege stabilește condiţii clare pentru folosinţa, modificarea şi întreţinerea locuinţei, normele de conduită în cadrul condominiului sau principiile de stabilire a cotelor de proprietate comună asupra imobilului.

Câteva prevederi cu caracter obligatoriu care vor intra în vigoare se referă la:

obligativitatea constituirii de către asociaţiile de proprietari a fondului de reparaţii anual, precum şi a fondului de rulment. 

obligația pentru fiecare asociație de proprietari de a deține un cont bancar care va fi cunoscut tuturor celor din condominiu pentru a putea plăti în acest cont diversele cheltuieli ale asociației.

chiriașii din blocuri vor putea și ei să formeze asociații. Astfel, asociațiile de chiriași vor putea fi formate, în principal, pentru reprezentarea intereselor membrilor lor în relația cu proprietarii.

Un amendament a fost adus și articolului 78 (2): ”Asociaţia de proprietari, prin preşedinte, are dreptul de a acţiona în instanţă proprietarul care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 zile de la afişarea listei, informând membrii asociaţiei prin afişare la avizier”.

Astfel, după ce administratorul a notificat în scris proprietarul cu privire la cheltuielile restante comune ale imobilului, precum și după ce a înștiințat președintele și comitetul executiv al asociației de proprietari despre restanțe, asociația de proprietari poate acționa în instanță proprietarul restanțier.

De asemenea, administratorul de bloc poate înscrie la cartea funciară o ipotecă imobiliară contra proprietarului care nu și-a achitat cheltuielile de bloc. Ipoteca se referă la bunurile mobile și nu poate deposeda proprietarul de imobilul pe care-l deține:

Art. 80 alin.: (1)Asociaţia de proprietari are ipotecă legală asupra apartamentelor şi altor spaţii proprietăţi individuale ale proprietarilor din condominiu, precum şi un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari.

(2) De asemenea, pentru aceleaşi creanţe, asociaţia de proprietari beneficiază de un privilegiu general mobiliar asupra bunurilor mobile situate în apartamentele şi celelalte spaţii proprietăţi individuale amplasate în condominiul respectiv. Privilegiul vizează doar bunurile mobile situate în imobilul cu privire la care există sumele datorate.

(3) Ipoteca imobiliară legală se înscrie în cartea funciară la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima listă lunară de plată a cotelor de contribuţie din care rezultă suma datorată cu titlu de restanţă, numai după împlinirea termenelor prevăzute la art.78 alin.(2).

Ipoteca imobiliară legală se radiază la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitanţei ori a altui înscris prin care asociaţia confirmă plata sumei datorate.

Conform avocatului Tasnadi Istvan-Szilard, aceste măsuri sunt de natură să reglementeze punctual situațiile în care proprietarii de bună credință, plătitori de taxe și impozite, pot evita neplăcerile ivite în cadrul unui bloc de locuințe, datorate proprietarilor resanțieri.

În plus, noul proiect de lege clarifică atribuţiile administratorului, ale preşedintelui, ale comitetului executiv, ale cenzorilor, tipul de relaţii dintre aceştia, precum şi procedurile de aprobare a deciziilor privind realizarea lucrărilor de reabilitare a imobilului şi de limitare a consumului energetic.

 

 

 

 

sursa foto: stireazilei.com

Adauga comentariu