Noi locuri de parcare la Aeroportul Internațional Cluj, după demolarea unor construcții în stare avansată de degradare

Noi locuri de parcare în incinta Aeroportului Internațional din Cluj după demolarea unor construcții aflate în stare avansată de degradare. O serie de imobile cu o vechime de peste 25 de ani, situate în parcarea auto vest din incinta Aeroportului Internațional ”Avram Iancu” Cluj urmează să fie demolate, măsură prin care administrația județeană își propune să extindă platforma aferentă parcării auto vest și să asigure noi locuri de parcare. Terenul prevăzut pentru demolare și creare de noi locuri de parcare este de cca 12.500 mp.

Consiliul Județean Cluj urmează să aprobe un proiect de hotărâre prin care va scoate din funcțiune și desființa o serie de construcții aflate în proprietatea privată a Județului Cluj și în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj. 

Construcțiile propuse spre demolare sunt situate în parcarea auto vest din incinta Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj și sunt înconjurate de spații verzi și locuri de parcare. Destinația acestor construcții a fost spații de magazii până în ianuarie 2017, când au fost trecute în administrarea Consiliului Județean Cluj.

Aceste construcții au o vechime de peste 25 ani și sunt construite cu structura de rezistență din lemn cu închideri ale pereților exteriori din plăci de PAL și acoperiș cu carton asfaltat. Momentan acestea sunt într-o stare avansată de degradare (acoperișuri sparte, tavane căzute, vegetație crescută în interiorul clădirilor, infiltrații din precipitații în interiorul clădirilor, pereți cu mucegai, lipsa utilităților etc.

Datorită stării avansate de degradare în care se află aceste construcții, o încercare de reabilitare a acestora, pentru a putea fi utilizate în domeniul de activitate al aeroportului nu se justifică din punct de vedere economic, costurile cu reabilitarea depășind beneficiile pe care ar putea să le aducă, notează în motivare reprezentanții Consiliului Județean Cluj.

Prin scoaterea din funcțiune, casarea și demolarea acestor construcții situate în parcarea auto vest din incinta Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj, administrația județeană își propune să obțină următoarele beneficii:

• extinderea platformei betonate aferente parcării auto vest, pe suprafața rămasă liberă după demolarea construcțiilor și asigurarea de noi locuri de parcare;

• obținerea de venituri nonaeronautice prin exploatarea locurilor de parcare nou amenajate;

Exploatarea și admnistrarea în condiții de siguranță a parcării auto vest, transferată în administrarea aeroportului.

Terenul este în suprafață de 12.526 mp.

În mai 2020, administrația județeană a aprobat trecerea imobilului teren și construcții, care constă în partea de vest a parcării auto și cele patru pavilioane existente, din administrarea Consiliului Județean Cluj în administrarea Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.

Din punct de vedere financiar construcțiile, care reprezintă proprietatea privată a Județului Cluj, fiind situate în municipiul Cluj-Napoca str. T. Vuia nr. 149 și au fost trecute din administrarea Consiliului Județean Cluj în administrarea Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj, au valoarea totală de inventar de 155.600 lei.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Aeroportului nr. 16.3 din 14 iulie 2020, s-a aprobat demolarea acestora, datorită stării avansate de degradare în care se află.

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj urmează să obțină autorizația de desființare, demolarea clădirilor și radierea din cartea funciară. 

La demolarea construcțiilor se vor recupera materialele rezultate care pot fi valorificate în condițiile legii - geamuri termopan, uși interioare, obiecte sanitare, usi de garaj, stâlpi, grinzi - iar restul deșeurilor rezultate în urma demolării vor fi predate centrelor specializate pentru neutralizarea și reciclarea acestora, conform legislației în vigoare cu privire la regimul deșeurilor.

Prin scoaterea din funcțiune, casarea și demolarea acestor construcții situate în parcarea auto vest din incinta Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj se urmărește extinderea platformei betonate aferente parcării auto vest, pe suprafața rămasă liberă după demolarea construcțiilor și asigurarea de noi locuri de parcare, precum și obținerea de venituri nonaeronautice prin exploatarea locurilor de parcare nou amenajate. 

 

Adauga comentariu