Neregulile blocului de pe Ploiești 9-11 au ajuns în atenția Secretariatului General al Guvernului. Instituția Prefectului îi cere explicații primarului Emil Boc

În ceea ce privește neregulile vizibile chiar cu ochiul liber în cazul construcției blocului-turn de pe strada Ploiești 9-11, după ce a sesizat în primă instanță organele de control din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, pentru că răspunsul Primăriei, primit în data de 2 august, a fost unul care lăsa mult de dorit, Ziar de Cluj a sesizat, în aceeași zi a primirii răspunsului din partea Serviciului Control Urbanism și Disciplina în Construcții, și Inspectoratul de Stat în Construcții și, în data de 12 august, și Corpul de Control al Primului-Ministru. 

Secretariatul General al Guvernului a trimis memoriul primit, „spre competentă soluționare”, Inspectoratului de Stat în Construcții și Instituției Prefectului județului Cluj, „solicitând luarea măsurilor legale ce se impun”.

Instituția Prefectului județului Cluj a trimis mai departe, către Primăria Municipiului Cluj-Napoca, „domnului primar Emil Boc”, și către Inspectoratul Județean în Construcții Cluj, petiția primită, prin care sunt sesizate nereguli în ceea ce privește executarea lucrărilor de construire a imobilului situat pe strada Ploiești 9-11, dispunând verificarea aspectelor sesizate, „cu cea mai mare operativitate”.

Operativitate de care a dat dovadă Inspectoratul de Stat în Construcții care, printr-o adresă semnată de inspectorul general Nelu Stelea, comunică faptul că aspectele semnalate au fost deja verificate și analizate de către inspectorii în construcții din cadrul I.R.C Nord-Vest, atașând în copie răspunsul din data de 30 august.

De lipsă de operativitate a dat dovadă Primăria Cluj-Napoca, respectiv primarul Emil Boc, care, până la această oră, nu a răspuns solicitării Instituției Prefectului. De altfel, Primăria Cluj-Napoca este pusă acum în situația „ingrată” de a decide dacă cele două niveluri construite fără autorizație se reautorizează și rămân construite sau se demolează, după cum a explicat pentru Ziar de Cluj, într-un material anterior, ofițerul de serviciu din cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Cluj care a avut amabilitatea de a ne răspunde la telefon:

„Acolo, vă spun despre ce e vorba: acolo nu s-a respectat proiectul, s-au făcut două niveluri suplimentare. Până când Primăria ia o decizie în sensul că reautorizează, nu reautorizează - asta e datoria și obligația Primăriei să spună, nu a instituției noastre - nu știm nimic! Eu știu că este în curs de a decide Primăria lucrul acesta. Deci, unul dintre investitori a obținut autorizația de construire, Ploiești 9. Celălalt, pentru că a fost amendat contravențional și de către Primărie, intrarea în legalitate presupune alți pași față de cei obișnuiți. Asta înseamnă expertiză, proiect suplimentar, detalii de execuție, chestiuni tehnice.

Deci, sunt două posibilități legale: ori să se reautorizeze, ori să se demoleze! Cele două posibilități pe care autoritatea publică locală le are pentru a le dispune investitorului: ori demolarea, ori reautorizarea!”

„E blocul meu!”

În explicarea construirii fără autorizație a două etaje suplimentare, peste cele 12 autorizate, s-a implicat și Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, care, furibund, după fiecare demers de sesizare a autorităților și a opiniei publice, întreprins de Ziar de Cluj, s-a lansat pe Facebook într-o serie de jigniri și de calomnii prin care încerca să convingă opinia publică de faptul că în cazul acelei construcții nu există probleme de legalitate și că, oricum, numele Tișe este implicat în toate neregulile sesizate doar în mod tendențios, fără a exista în realitate vreo legătură Tișe – Ploiești 9-11. Numai că fratele său, Bogdan Tișe, agresând verbal reporterul Ziar de Cluj aflat în preajma acestui bloc și amenințându-l cu sustragerea și distrugerea telefonului mobil cu care agresorului i se părea că reporterul i-ar fi filmat blocul, a afirmat (urlat) sus și tare că: „E blocul meu!”

Indiferent al cui este blocul, problema e că în buricul târgului, într-o zonă unde cetățenii de rând ne-au reclamat că nu și-au putut în trecut nici măcar repara locuințele, pentru că le-au fost refuzate autorizațiile necesare, astăzi se înalță mândră-n soare o construcție cu două niveluri neautorizate care, prin grația autorităților locale, ar putea primi și intrarea în legalitate, care ar însemna de fapt o legalizare a unui mod de lucru, anterior ilegal, ce ar putea fi luat de exemplu de acum încolo de către investitorii imobiliari potentați ai Clujului, care ar putea profita pe viitor de faptul că în acest oraș autorizațiile de construire se pot obține și retroactiv, acest gen de probleme de legalitate fiind tratate cu ușurință de către organele de control.

Unii sesizau, alții controlau, în timp ce alții construiau

Ziar de Cluj, sesizat de vecinii revoltați că în zona lor se construiesc etaje neautorizate la o clădire și așa mamut pentru acel areal de case, a urmat demersurile legale de sesizare a autorităților competente a lua măsuri de sancționare și remediere a neregulilor semnalate. Ca urmare a sesizării noastre, în data de 2 august, Primăria Cluj-Napoca ne-a oferit următorul răspuns:

„Ca urmare a solicitarii dvs, înregistrate la Primăria mun. Cluj-Napoca cu nr. 319559/101/21.07.2016, vă comunicăm următoarele:

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Urbanism şi Disciplina în Construcţii, verificând aspectele sesizate, la imobilele din str. Ploiesti nr. 9 şi nr. 11, au constatat următoarele: la adresa din str. Ploieşti nr. 9, lucrările de construcţii s-au executat în baza autorizaţiei de construire nr.1384 din 04.12.2014 pentru ,,CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNI MIXTE S+P+12E, AMENAJARI EXTERIOARE”, iar în continuare lucrările de construire la imobilul cu nr. 9 s-au desfăşurat în baza autorizaţiei de construire cu modificarea soluţiei constructive - imobil cu funcţiuni mixte S+P+12E, nr.1100 din 14.07.2016, cu următoarele modificări propuse: recompartimentări interioare, realocări funcţionale, modificare înălţime niveluri, creare supantă, spaţiu tehnic, refaţadizare şi modificări ale poziţiei golurilor, majorare numar locuri de parcare, beneficiar fiind SC CENTRAL BUSINESS PLAZA SRL; la adresa din str. Ploieşti nr. 11, proprietarul actual SC VENT CAR TRANS SRL, nu a respectat prevederile autorizaţiei de construire cu nr. 1436/15.12.2014, pentru ''Construire imobil cu funcţiuni mixte S+P+12E, amenajări exterioare situat la adresa mai sus amintită, astfel: s-a construit deasupra etajului cu nr. 12, un nivel suplimentar care nu era prevăzut în autorizaţia de construire; beneficiarul autorizaţiei fiind SC ITALIA TILES SRL.

Astfel pentru imobilul situat pe str. Ploieşti de la nr. 11, s-a întocmit un proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, iar ca măsură complementară s-a dispus oprirea imediată a lucrărilor şi intrarea în legalitate.”

Între timp, chiar cel de-al paisprezecelea nivel neautorizat se ridica peste cele 12 autorizate, așa că, după primirea răspunsului din partea Primăriei, în 2 august, Ziar de Cluj a sesizat Inspectoratul de Stat în Construcții, care ne-a răspuns în data de 30 august:

„Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrata la I.R.C. NORD-VEST-IJC Cluj cu nr. 33368/03.08.2016, va comunicam următoarele:

În ceea ce priveşte obiectivul “CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCŢIUNI MIXTE S+P+12E, AMENAJARI EXTERIOARE”, situat în localitatea Cluj-Napoca, judeţul Cluj, amplasat în str. Ploieşti nr. 11, reprezentanţii I.J.C. Cluj au efectuat un control şi au întocmit un proces-verbal de inspecţie prin care au constatat că lucrările de construcţii se realizează în baza autorizaţiei de construire nr. 1436 emisă la data de 15.12.2014 de către primarul mun. Cluj-Napoca.

La data controlului s-a constatat, ca şi stadiu fizic, că structura S+P+12E+Supanta era realizată 100%, la spaţiul tehnic erau turnaţi stâlpi si diafragme şi erau executate inchideri exterioare până la etajul 10 inclusiv. Nu se executau lucrări,acestea fiind oprite de către reprezentanţii Primăriei Cluj-Napoca, pentru nerespectarea prevederilor autorizaţiei de construire (în sensul că au fost executate lucrări de construcţii pentru realizarea etajului 13 (supantă) şi spaţiu tehnic (retras) 14).

Urmare controlului efectuat de către reprezentanţii instituţiei noastre s-au constatat încălcări ale obligaţiilor investitorului şi ale executantului, prevăzute în Legea nr. 10/1995, privind calitatea lucrărilor de construcţii, republicată.

Faţă de neconformităţile constatate s-au dispus măsuri corective factorilor implicaţi precum şi termene de ducere la îndeplinire a acestora. De asemenea s-a dispus investitorului ca reluarea lucrărilor să se facă numai după ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse.

Totodată faţă de cele constatate s-au întocmit procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Referitor la obiectivul “CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCŢIUNI MIXTE S+P+12E, AMENAJARI EXTERIOARE, autorizat cu A.C. nr.1384/14.07.2014”, Regim de înălţime S+P+12E, situat în localitatea Cluj-Napoca, judeţul Cluj, amplasat în str. Ploieşti nr. 9, reprezentanţii I.J.C. Cluj au efectuat un control şi au întocmit un PVI prin care au constatat că lucrările de construcţii se realizează în baza AC nr. 1100 emisă la data de 14.07.2016 de către Primarul mun. Cluj-Napoca, emisă pentru “Modificarea soluţiei constructive- Imobil cu funcţiuni mixte S+P+12E, autorizat cu A.C.1384/14.07.2014”

La data controlului s-a constatat, ca şi stadiu fizic, că era finalizată structura de rezistenţă astfel: structura S+P+12E+Supanta - realizata 100%, la spaţiul tehnic erau turnaţi stâlpi şi diafragme, erau realizate inchideri exterioare realizate până la etajul 10, era montată tamplaria exterioară până la etaj 7.
Urmare controlului efectuat de către reprezentanţii instituţiei noastre s-au constatat încălcări ale obligaţiilor investitorului şi ale executantului, prevăzute în Legea nr. 10/1995, privind calitatea lucrărilor de construcţii, republicată.

Faţă de neconformităţile constatate s-au dispus măsuri corective factorilor implicaţi precum şi termene de ducere la îndeplinire a acestora.
Totodată faţă de cele constatate s-au întocmit procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

INSPECTOR ŞEF REGIONAL

Ing. Laurentiu Viorel RUEN”

Pentru că, până la primirea acestui răspuns (și chiar și după), lucrările pe șantier păreau a continua, în data de 12 august, Ziar de Cluj a sesizat Corpul de Control al Primului-Ministru, primind în data de 5 septembrie următorul răspuns din partea Secretariatului General al Guvernului, Direcția Relații Publice:

„Referitor la memoriul dumneavoastră, vă facem cunoscut faptul că a fost transmis, spre competentă soluţionare, INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCŢII şi INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢUL CLUJ, solicitând luarea măsurilor legale ce se impun.

Urmează ca, în termenul legal, instituțiile sesizate să comunice Secretariatului General al Guvernului şi dumneavoastră soluţia adoptată.”

În data de 14 septembrie, Instituția Prefectului Județului Cluj a transmis petiția primită Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, domnului primar Emil Boc și Inspectoratului Județean în Construcții Cluj:

„CĂTRE,

-    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Domnului Primar Emil Boc

-    INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII CLUJ

In atenţia domnului insp. şef jud.- Gheorghe Coman

Prin petiţia nr.13477/2016, adresată Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, de domnul Florin Moldovan, ne sunt sesizate unele nereguli în ceea ce priveşte executarea lucrărilor de construire a imobilului situat pe strada Ploieşti nr. 9-11 din Municipiul Cluj-Napoca, printre care modificarea regimului de înălţime prin construirea a 2 etaje peste cele 12 autorizate, precum şi intrarea pe trotuar a frontului stradal.

Totodată, petentul ne solicită verificări în ceea ce priveşte respectarea, de către beneficiari, a prevederilor legale, urmare măsurilor dispuse de Primăria Municipiului Cluj-Napoca prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, respectiv oprirea imediată a lucrărilor şi intrarea în legalitate.

Având în vedere aspectele sesizate, vă rugăm să dispuneţi verificarea acestora, potrivit competenţelor de care dispuneţi, urmând să ne comunicaţi, cu cea mai mare operativitate, rezultatul constatărilor dvs. pe această temă.

Pentru o mai bună înţelegere a aspectelor reclamate anexăm prezentei petiţia sus-menționată.”

Inspectoratul de Stat în Construcții, două zile mai târziu, a răspuns că a răspuns deja:

„Referitor: petiţia dumneavoastră adresată Secretariatului General al Guvernului, Departamentul Relaţii cu Publicul cu nr. 15D/10964/31.08.2016, transmisă Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., unde a fost înregistrată cu nr. 31477/02.09.2016, privind lucrările de construire la imobilul din str. Ploieşti nr. 9-11, municipiul Cluj - Napoca.

Aceleaşi aspecte, semnalate de dumneavoastră prin solicitarea Inregistrată la I.R.C. Nord - Vest - I.J.C. Cluj cu nr. 33368/03.08.2016, au fost verificate şi analizate de către inspectorii in construcţii din cadrul I.R.C. Nord - Vest, care au formulat răspunsul prin adresa nr. 37580/30.08.2016.

Ataşăm în copie răspunsul I.R.C. Nord - V- nr. 37580/30.08.2016.”

Singurul care, până la această oră, nu a răspuns nimic este domnul primar Emil Boc, cel care este de fapt cheia rezolvării acestei situații, conform declarațiilor anterioare ale reprezentantului ISC:

„Acolo, vă spun despre ce e vorba: acolo nu s-a respectat proiectul, s-au făcut două niveluri suplimentare. Până când Primăria ia o decizie în sensul că reautorizează, nu reautorizează - asta e datoria și obligația Primăriei să spună, nu a instituției noastre - nu știm nimic! Eu știu că este în curs de a decide Primăria lucrul acesta. Deci, unul dintre investitori a obținut autorizația de construire, Ploiești 9. Celălalt, pentru că a fost amendat contravențional și de către Primărie, intrarea în legalitate presupune alți pași față de cei obișnuiți. Asta înseamnă expertiză, proiect suplimentar, detalii de execuție, chestiuni tehnice.

Deci, sunt două posibilități legale: ori să se reautorizeze, ori să se demoleze! Cele două posibilități pe care autoritatea publică locală le are pentru a le dispune investitorului: ori demolarea, ori reautorizarea!”

Date fiind bunele relații dintre cei care construiesc prezentul și viitorul Clujului, care uneori se află chiar în relații de naș și fin, este de înțeles de ce răspunsul primarului se lasă așteptat. Instituțiile locale sesizate vor trebui însă să comunice „soluția adoptată” Secretariatului General al Guvernului, în termenul legal.

Așteptăm cu interes să aflăm dacă în Cluj-Napoca se poate construi fără autorizație, elementele de construcție neautorizate putând fi autorizate ulterior, sau dacă, din contra, nerespectarea legii este aspru sancționată prin demolarea nivelurilor construite neautorizat.

Comentarii

fiecare cu legea lui

18.09.2016 16:34

"măsuri corective factorilor implicaţi precum şi termene de ducere la îndeplinire a acestora". Ruen pare sa acordeze tambalul pe care vor pune alti vecini batistele. Ne crede si tampiti pe deasupra ! Constituie INFRACTIUNE executarea, fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea autorizatiei de construire a lucrărilor prevăzute de aceasta.in plus:Capitolul IV - SanctiuniArt. 31Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei constructii ori executarea de modificari a acesteia, fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta, daca acestea ar putea produce una sau mai multe dintre urmatoarele consecinte: pierderi de vieti omenesti, vatamare grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, distrugerea totala sau partiala a constructiei, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante, ori alte consecinte deosebit de grave.Fapta prevazuta in alineatul precedent se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, in cazul in care a avut drept urmare distrugerea totala sau partiala a constructiei, moartea sau vatamarea grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante, ori alte consecinte deosebit de grave.Art. 32Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda continuarea lucrarilor de constructii executate necorespunzator si oprite prin dispozitii ale organelor de control, in toate cazurile in care acestea le afecteaza rezistenta si stabilitatea.Art. 33Constituie contraventie la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda:I. de la 15.500.000 lei la 93.000.000 lei:a) executarea de modificari la constructie ori demolarea acesteia cu incalcarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea acesteia;b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor de complexitate si importanta deosebita, referitoare la stabilitate si rezistenta.II. de la 15.500.000 lei la 77.000.000 lei:a) realizarea de constructii fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialisti atestati conform prevederilor legale;b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor, a lucrarilor de intretinere, de reparatii si de consolidari;c) realizarea de modificari, transformari, modernizari, consolidari care pot afecta cerintele, fara proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale;d) organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si de asigurare a calitatii, inclusiv realizarea de constructii fara responsabili tehnici cu executia atestati corespunzator prevederilor art. 14.III. de la 7.700.000 lei la 46.500.000:a) elaborarea de proiecte incomplete sau continand neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora, care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor, precum si insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati;b) incalcarea prevederilor din reglementarile tehnice referitoare la cerintele constructiei;c) receptionarea constructiei cu incalcarea prevederilor legale;d) necompletarea si nepastrarea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale;e) stabilirea, in cadrul expertizei unor proiecte de executie sau lucrari de constructii, a unor solutii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor;f) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea initiala, la terminarea lucrarilor de constructii;g) neasigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, corespunzator prevederilor art. 21;h) interzicerea sau obstructionarea efectuarii controlului calitatii in constructii, neprezentarea documentelor si a actelor solicitate de persoanele cu atributii de control, conform prevederilor legale.IV. de la 3.000.000 lei la 12.500.000 lei:a) neprecizarea in proiect a categoriei de importanta a constructiei si nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calitatii;b) prevederea in proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista agremente tehnice la lucrari la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor;c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate si a celorlalte clauze contractuale referitoare la cerinte;d) neexecutarea obligatiilor de intretinere si reparatii care revin proprietarilor potrivit legii si care afecteaza nivelul de calitate corespunzator cerintelor;e) neconvocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si neasigurarea conditiilor de verificare.V. de la 1.500.000 lei la 3.000.000 lei:a) lipsa nemotivata de la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante, urmare convocarii facute de executant, precum si convocarea nejustificata, de catre acesta, a factorilor interesati;b) nesolicitarea de catre investitor sau executant a solutiilor de remediere a defectelor aparute in timpul executiei, referitoare la cerinte;c) neindeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili solutii pentru remedierea defectelor sesizate, referitoare la cerinte;d) neaplicarea de catre executant a solutiilor stabilite de proiectant sau expert, pentru rezolvarea neconformitatilor, defectelor sau neconcordantelor aparute in timpul executiei;e) nesesizarea Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice la constructiile in executie, precum si la cele in exploatare;f) neindeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor cuprinse in actele de control.Art. 34Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 33 se aplica persoanelor juridice si fizice.Art. 35Constatarea contraventiilor prevazute la art. 33 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane cu atributii de control din cadrul Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, iar in cazurile prevazute la art. 30, de catre persoanele imputernicite de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii.- poate ne spune ISC (oficial) unde scrie in lege "măsuri corective factorilor implicaţi precum şi termene de ducere la îndeplinire a acestora"

Adauga comentariu