Muzeul Octavian Goga, din nou în proprietatea statului. Instanța a respins toate solicitările nepoților Veturiei Goga

Curtea de Apel Cluj a decis, vineri, 5 iulie, să respingă toate solicitările formulate de urmașii Veturiei Goga și a readus în proprietatea Consiliului Județean domeniul de la Ciucea al lui Octavian Goga. A fost constatată nulitatea absolută a certificatului de moștenitor, emis anul trecut de un notar din Sibiu, prin care s-a atestat că urmașii Veturiei Goga, frații Radu și Florin Mureșan, au dreptul la moștenirea proprietății din Ciucea.

Urmașii Veturiei Goga au deschis în anul 2005 o acţiune în revendicare a domeniului de la Ciucea, în ciuda faptului că în testamentului fostei soții a poetului era precizat că întreaga proprietate este donată statului român. Aceștia au cerut instanţei să constate nulitatea absolută a donaţiei făcute de Veturia Goga statului român şi să dispună desfiinţarea acesteia, precum şi nulitatea testamentului.

Curtea de Apel Bucureşti a decis doar să constate nulitatea absolută a donaţiei realizate de Veturia Goga şi să respingă cererea vizând nulitatea absolută a testamentului întocmit de Veturia Goga.

În decembrie 2014, Consiliul Judeţean Cluj a pierdut castelul de la Ciucea după o sentinţă a Curţii de Apel Bucureşti care a decis ca întregul complex muzeal să treacă în proprietatea urmaşilor Veturiei Goga.

Au urmat diverse căi de atac din partea ambelor părți, ceea ce a dus la o bătălie fără final pentru averea poetului. La finele anului trecut, chiar s-a dispus punerea sub sechestru asigurator pe toate bunurile mobile şi imobile care constituie patrimoniul Muzeului Octavian Goga. Această măsură a fost luată la solicitarea Consiliului Judeţean Cluj, pentru ca bunurile să nu poată fi înstrăinate de noii proprietari.

În sentința de ieri a Curții de Apel Cluj se arată următoarele:

Respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale active a Judeţului Cluj, invocată de către pârâţii Mureşanu Florin Gheorghe şi Mureşanu Radu Pompiliu Marius prin întâmpinare. Admite acţiunea civilă formulată de reclamanta UAT Judeţul Cluj – Consiliul Judeţean Cluj în contradictoriu cu Mureşanu Florin Gheorghe şi Mureşanu Radu Pompiliu Marius şi Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice. Respinge ca neîntemeiată cererea reconvenţională formulată de către pârâţii Mureşanu Florin Gheorghe şi Mureşanu Radu Pompiliu Marius.

Constată nulitatea absolută a certificatului de moştenitor legal şi suplimentar nr. 68/2017, emis de notar public Visea Virginea, din cadrul Societăţii Profesionale Notariale Sima & Visea. Dispune radierea înscrierii referitoare la dreptul de proprietate al pârâţilor Mureşanu Radu Pompiliu Marius şi Mureşanu Florin Gheorghe din cărţile funciare nr. 50345 Ciucea (C.F. vechi 207 ), nr. 50192 Ciucea (C.F. vechi 228), nr. 50410 Ciucea (C.F. vechi 180), 50346 Ciucea (C.F. vechi 207), 50349 Ciucea ( C.F. vechi 207), 50348 Ciucea ( C.F, vechi 207), 50347 Ciucea (C.F. vechi 207), 50409 Ciucea (C.F. vechi 173).

Constată, în temeiul Testamentului întocmit de defuncta Veturia Goga decedată la data de 15.06.1979, calitatea de legatar al Statului Român în privinţa bunurilor mobile şi a celor imobile – terenuri şi construcţii – situate în com. Ciucea, înscrise în cărţile funciare nr. 50345 Ciucea (C.F. vechi 207 ), nr. 50192 Ciucea (C.F. vechi 228), nr. 50410 Ciucea (C.F. vechi 180), 50346 Ciucea (C.F. vechi 207), 50349 Ciucea ( C.F. vechi 207), 50348 Ciucea ( C.F, vechi 207), 50347 Ciucea (C.F. vechi 207), 50409 Ciucea (C.F. vechi 173).

Constată că pârâtul Statul Român a acceptat tacit legatul întocmit de defuncta Veturia Goga decedată la data de 15.06.1979, cu privire la bunurilor mobile şi a celor imobile – terenuri şi construcţii – situate în com. Ciucea, înscrise în cărţile funciare nr. 50345 Ciucea (C.F. vechi 207 ), nr. 50192 Ciucea (C.F. vechi 228), nr. 50410 Ciucea (C.F. vechi 180), 50346 Ciucea (C.F. vechi 207), 50349 Ciucea ( C.F. vechi 207), 50348 Ciucea ( C.F, vechi 207), 50347 Ciucea (C.F. vechi 207), 50409 Ciucea (C.F. vechi 173).

Dispune înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Statului Român asupra bunurilor imobile – terenuri şi construcţii – situate în com. Ciucea, înscrise în cărţile funciare nr. 50345 Ciucea (C.F. vechi 207 ), nr. 50192 Ciucea (C.F. vechi 228), nr. 50410 Ciucea (C.F. vechi 180), 50346 Ciucea (C.F. vechi 207), 50349 Ciucea ( C.F. vechi 207), 50348 Ciucea ( C.F, vechi 207), 50347 Ciucea (C.F. vechi 207), 50409 Ciucea (C.F. vechi 173).

Constată dobândirea dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile şi a celor imobile – terenuri şi construcţii – situate în com. Ciucea, înscrise în cărţile funciare nr. 50345 Ciucea (C.F. vechi 207 ), nr. 50192 Ciucea (C.F. vechi 228), nr. 50410 Ciucea (C.F. vechi 180), 50346 Ciucea (C.F. vechi 207), 50349 Ciucea ( C.F. vechi 207), 50348 Ciucea ( C.F, vechi 207), 50347 Ciucea (C.F. vechi 207), 50409 Ciucea (C.F. vechi 173) de către reclamanta U.A.T. Judeţul Cluj şi în consecinţă dispune înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al U.A.T. Judeţul Cluj. Obligă pârâţii Mureşanu Florin Gheorghe şi Mureşanu Radu Pompiliu Marius la plata în favoarea reclamantei U.A.T. Judeţul Cluj a sumei de 88.723,07 lei cu titlu de cheltuieli de judecată – taxă judiciară de timbru. Cu drept de apel în termen 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs şi motivele se vor depune la Tribunalul Cluj Pronunţată în şedinţa publică din 5 iulie 2019.

Adauga comentariu