Majoritatea părinților sunt de acord cu testarea elevilor, însă doar dacă li se va cere acordul

Federaţia Naţională a Părinţilor a iniţiat un sondaj la nivel naţional cu privire la percepţia părinţilor asupra activităților educative desfășurate în pandemie. Cei mai mulți dintre respondenți nu sunt mulțumiți de cunoștințele dobândite de elevi în timpul orelor online și consideră că activitățile educaționale ar trebui să se desfășoare în format fizic chiar dacă incidența este mai mare de 3/1000.

La ȋntrebarea „Ce ați observat la copilul dumneavoastră, legat de procesul de învățare, desfășurat până în acest moment?” un procent de 40,1% dintre respodenţi consideră că, ȋn actualul context pandemic, copilul are un nivel de cunoştinţe optim. Luând ȋn calcul cei 37,3% respondenţi care consideră că propriul copil nu şi-a ȋnsuşit un nivel de cunoştinţe optim precum şi cei 19% care consideră că propriul copil are nevoie de activităţi remediale, rezultă că mai mult de jumătate dintre aceştia nu sunt mulțumiți de nivelul de cunoștințe/competenţe al propriilor copii, în actual context pandemic. 

La întrebarea „Cum apreciați eficiența activităților de predare-învățare-evaluare desfășurate în mediul online comparativ cu cele desfășurate în sala de clasă?” 75,7% dintre părinţi consideră că eficiența activităților din mediul online este mai redusă şi mult mai redusă comparativ cu cea desfășurată în sala de clasă. 

La ȋntrebarea „Credeţi că decizia de continuare a activităților educaționale, în format fizic, acolo unde incidența depășește 3/1000, este benefică din punct de vedere al învățării pentru aceștia?” observăm că un procent major dintre părinţi (67,9%) consideră că activitățile educaționale trebuie să continue şi ȋn condiţiile depăşirii unei incidenţe de 3/1000, tocmai pentru a veni ȋn sprijinul elevilor, în vederea dobândirii de cunoștinte, deprinderi și atitudini. 

De asemenea, cei mai mulți dintre respondenți sunt de acord cu testarea copiilor, însă doar cu acordul părinților.

„Având ȋn vedere campania iniţiată de Ministerul Educaţiei şi cu sprijinul Federaţiei Naţionale a Părinţilor, ne-am dorit să aflăm punctul de vedere referitor la o eventuală testare ȋn masă cu teste non-invazive, pe bază de salivă, ȋn unitatea de ȋnvăţământ, ţinând cont şi de practicile similare care au apărut la nivelul unor sisteme de ȋnvăţământ din Uniunea Europeană. Observăm că mai mult de jumătate dintre respondenți, mai exact 53,2%, spun că ar fi de acord cu testarea copilului doar cu acordul părinților. Procentul celor care răspund ferm că nu sunt de acord cu testarea bazată pe teste non invazive este de 37%. Doar 6,5% dintre respondenţi ar fi de acord cu testarea fară acord parental. Dacă se va ţine cont de părerea majorităţii părinţilor, nu va exista posibilitatea de testare ȋn masă fără acordul părinţilor”, a transmis Federația Națională a Părinților

Totodată, 96,5% dintre părinți consideră că testarea trebuie să fie făcută obligatoriu de cadrele medicale (un asistent/medic). 

Adauga comentariu