Licitatia de milioane pentru consultanta, contestata. Functionarii Primariei au intocmit documentatia pe genunchi

Licitatia prin care municipalitatea oferea 35 de milioane de lei pentru servicii de consultanta pentru proiectele majore a fost contestata, prin urmare procedura a fost suspendata. Societatea Intergroup Engineering din Bucuresti acuza municipiul Cluj-Napoca de faptul ca documentatia de atribuire a contractului este ambigua si contradictorie si solicita Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) sa anuleze procedura in cazul in care nu se remediaza greselile din documentatie.

In urma licitatiei pentru “Consultanta in atragerea de finantari externe nerambursabile si in pregatirea proiectelor, proiectare tehnica si analiza economica a proiectelor prioritare municipiului Cluj-Napoca” trebuia sa se semneze un acord-cadru pentru o perioada de patru ani cu maxim trei agenti economici. Castigatorul trebuia sa realizeze cererile de finantare si proiectul tehnic pentru investitia propusa spre finantare. In timpul celor patru ani s-ar fi putut incheia contracte subsecvente lunar dupa publicarea noilor programe de finantare perioada 2014-2020.

Din motivarea contestatiei firmei Intergroup Engineering reiese faptul ca autoritatea contractanta, respectiv Primaria Cluj-Napoca, a intocmit documentatia de atribuire in mod superficial.

“In urma studierii anuntului de participare si a documentelor publicate in SEAP se remarca faptul ca documentatia de atribuire este ambigua, pe alocuri contradictorie, cerintele sunt neclar formulate si insufieicnt detaliate, variabilele legate de volumul de lucrari si tipul de activitati din cadrul contractelor subsecvente si modul in care se apreciaza valoarea procentuala a serviciului facand imposibila o estimare realista a pretului”, arata contestatarii.

Caietul de sarcini prevede intocmirea cererii de finantare, a studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic si oferirea de asistenta tehnica. Societatea contestatara subliniaza ca in functie de diferite proiecte se cer studii si documente diverse, iar daca autoritatea contractanta nu poate specifica ce domenii vor viza proiectele si cate vor fi, societatile interesate se afla in imposibilitatea de a estima un pret corect.

“Altfel spus, recurgand la o comparatie accesibile, Autoritatea Contractanta solicita un pret mediu pentru achizitionarea de fructe, fara sa stabileasca insa, care sunt tipurile si cantitatile de fructe necesare, punand astfel ofertantul in imposibilitatea de a stabili un pret mediu ponderat. Apreciem ca intregul sistem de cuantificare a preturilor pentru serviciile care pot aparea in decursul derularii contractului cadru trebuie refacut, astfel incat sa dea posibilitate operatorilor economici sa oferteze pentru fiecare tip de document, urmand ca pentru fiecare proiect de investitii ulterior, Autoritatea Contractanta sa le solicite oferta de pret corespunzatoare fiecarui contract subsecvent”, se arata in contestatie.

Un alt repros al contestatarilor este faptul ca documentatia de atribuire nu defineste clar, fara echivoc, care este obiectul serviciului si ce activitati vor fi acceptate ca experienta similara. Cu toate acestea ofertantul trebuie sa faca dovada ca a avut in ultimii trei ani contracte similare. In plus se cere o declaratie de disponibilitate a echipei de lucru “pe perioada de implicare efectiva”, fara sa se precizeze perioada.

Intergroup Engineering mai remarca in contestatia adresata CNSC ca Primaria Cluj-Napoca pune in sarcina proiectantului care va intocmi cererea de finantare si elaborarea unor documentatii care nu sunt parte a acestor activitati.

“Autoritatea Contractanta pune in sarcina ofertantului castigator elaborare Plan Urbanistic de Detaliu  si Plan Urbanistic Zonal, documente de urbanism care nu se incadreaza in niciun cod CPV (Codul Comun International Privind Achizitiile de Produse si Servicii (Common Procurement Vocabulary) din cele mentionate in fisa de date”, arata societatea.

Foto: Eugen Olariu

Adauga comentariu