LANSAREA PROIECTULUI SC CONSTRUCT C.D.P. S.R.L

LANSAREA PROIECTULUI

Achizitionarea de echipamente si software performante de catre SC CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. in Municipiul Cluj-Napoca

SC CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.cu sediul social in Municipiul Baia Mare, Bulevardul Republicii, numarul 25, apartamentul 71, judetul Maramures, cod postal 430201 si punctul  de lucru in Municipiul Cluj Napoca, Strada Plopilor, numarul 73, bloc P 11, scara 1, apartament 2 , judetul Cluj, cod postal 400383 deruleaza incepand cu data de 09.07.2018 proiectul „Achizitionarea de echipamente si software performante de catre SC CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. in Municipiul Cluj-Napoca”, cod SMIS 108280, finantat prin :

 REGIO-Programului Operational Regional 2014-2020 (POR 2014-2020), Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, in baza Contractului de finantare incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si Organiasmul Intermediar Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 412.266,70 lei. Asistenţa financiară nerambursabilă este de  maxim 277.154,08 lei, din care 235.580,97 leicontribuţie FEDR şi 41.573,11 leicontribuţie naţională.

Locul de implementare al proiectului:Regiunea de dezvoltare : NORD-VEST, Județ : CLUJ, Localitate de implementare proiect : CLUJ-NAPOCA , Adresă : Strada Plopilor, numarul 73, bloc P 11, scara 1, apartament 2 , cod postal 400383

Data de finalizare a proiectului :30.09.2018

Obiectivul generalal societatii CONSTRUCT C.D.P. SRL este atingerea unui nivel inalt de competitivitate prin asigurarea unor servicii de inginerie si consultanta tehnica specializate, dedicate clientilor, eficiente, oferind calitate. Cresterea competitivitatii societatii CONSTRUCT C.D.P. SRL va fi asigurata prin utilizarea de noi tehnologii software si echipamente si prin valorificarea potentialului endogen al regiunii Nord-Vest .Acest obiectiv va contribui la obiectivul prioritatii de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”  si anume consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domenii competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională. Ea este dedicată sprijinirii dezvoltării microîntreprinderilor, pe de o parte și a structurilor suport de incubare a afacerilor, pe de altă parte.

Obiective specifice: 

Modernizarea intreprinderii prin achizitia echipamente si software specifice activitatii desfasurate de societate;
Promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii societatii prin achizitionarea celor mai noi tehnologii software si echipamente;
Cresterea gradului de satisfactie al clientilor in concordanta cu exigentele tot mai ridicate ale pietei;
Consolidarea pozitiei pe piata prin imbogatirea portofoliului de clienti;
Crearea de noi locuri de munca.

 

Obiectivele specifice vor fi atinse prin:

Achizitia unor echipamente si software specializate, care va determina cresterea activelor tangibile si intangibile ale societatii cu 381.301,71 lei;
Cresterea cifrei de afaceri cu 5% dupa anul 2 de implementare;
Crearea a trei locuri de munca;

 

Rezultate aşteptate:

1. 1 microintreprindere sprijinita

2. 3 locuri de munca create

                                                  Contact: COT RADU-VASILE, tel :0740231757, e-mail : raducot@yahoo.com

 

 

 

Adauga comentariu