La sesizarea Ziar de Cluj, Curtea de Conturi va analiza modul de efectuare a finanțărilor nerambursabile acordate de Primărie către asociații și fundații

Primăria municipiului Cluj-Napoca acordă anual finanțări nerambursabile unor ONG-uri „culturale”, activitățile desfășurate prin intermediul  proiectelor astfel finanțate trebuind să îndeplinească condiția legală de a fi nonprofit. Conform raportului de audit financiar al Curții de Conturi asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale ale Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2015, „au fost acordate nelegal finanțări nerambursabile unor asociații și fundații, în condițiile în care acestea au desfășurat și realizat activități care au generat profit, fiind cauzat un prejudiciu bugetului Municipiului Cluj-Napoca, în sumă de 6.027.585 lei”.

Anul acesta, Primăria a găsit o chichiță legislativă prin care se încearcă „legalizarea” „profitului”, în anumite condiții, fiind prevăzut în hotărârile de C.L. faptul că „eventualele venituri realizate din activitățile ce fac obiectul proiectului pentru care s-au alocat fonduri nerambursabile  vor fi utilizate pentru îndeplinirea scopului principal al persoanei juridice.”

Așadar, ONG-urile care obțin bani publici nerambursabili din partea municipalității vor putea realiza de acum venituri.

Printr-un articol inserat în hotărârile de Consiliu Local de anul acesta, pentru acordarea unor sume nerambursabile de la bugetul local unor ONG-uri, adică entități nonprofit, pentru activități nonprofit, Primăria încearcă să contracareze viitoarele constatări de nelegalitate care ar putea veni din partea Curții de Conturi.  Articolul, inserat cu copy paste în cazul tuturor finanțărilor acordate, stipulează următoarele:

„Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de X lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Federația X, în vederea realizării proiectului X, cu sprijinul Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. (1) Eventualele venituri realizate din activitățile ce fac obiectul proiectului pentru care s-au alocat fonduri nerambursabile conf. Art. 1, vor fi utilizate pentru îndeplinirea scopului principal al persoanei juridice.

(2) Contractele de finanțare vor fi completate în sensul prevăzut la alineatul 1.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.”

În referatele privind finanțările nerambursabile de la bugetul local pe anul 2017 este explicat și acest articol 2 (1), prin care se intenționează, cel mai probabil, exonerarea Primăriei de viitoarele constatări de nelegalitate din partea Curții de Conturi, în cazul în care Curtea va constata din nou că entitățile nonprofit care au primit fonduri nerambursabile pentru realizarea de activități nonprofit au realizat totuși profit:

„În baza deciziilor anterioare Comisiei de analiză și selecție a proiectelor s-a propus introducerea unui articol în Contractele de finanțare nerambursabilă, Anexa 11 la regulament, prin care în baza art. 2 lit. a din Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 în care este dată semnificația expresiei «activitate generatoare de profit – activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică».

Potrivit art. 48 din Ordonanța nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociații și fundații: «Asociațiile, fundațiile și federațiile pot desfășura orice alte activități economice directe dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice». Astfel, hotărârea va avea și următorul articol: «eventualele venituri realizate din activitățile ce fac obiectul proiectului pentru care s-au alocat fonduri nerambursabile conf. Art. 1, vor fi utilizate pentru îndeplinirea scopului principal al persoanei juridice»”.

Ziar de Cluj a sesizat în scris Curtea de Conturi cu privire la aceste aspecte, rugându-i pe inspectorii Curții  să se pronunțe asupra noului articol introdus de anul acesta în hotărârile de CL pentru acordarea de finanțări nerambursabile, să ne precizeze dacă acest articol se încadrează în normele legale și dacă le va permite entităților care primesc finanțări nerambursabile să realizeze în mod legal venituri, în condițiile stipulate.

Curtea de Conturi va analiza modul de efectuare a finanțărilor nerambursabile acordate de Primărie către asociații și fundații

Reprezentanții Curții de Conturi ne-au transmis faptul că vor acorda atenția cuvenită fiecărui aspect semnalat de Ziar de Cluj, Curtea urmând a dispune verificarea acestora în limita competențelor legale. În acest sens, în cadrul acțiunii de audit financiar asupra contului anual de execuție Bugetară la Primăria Cluj-Napoca, va fi analizat și modul de efectuare a finanțărilor nerambursabile acordate către ONG-uri:

„Având în vedere cererea formulată, prin care adresați instituției noastre rugămintea de a se pronunța asupra legalității unei prevederi a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, privind finanțările nerambursabile acordate către asociații și fundații, în sensul că acestea pot realiza venituri din activități finanțate prin fonduri publice nerambursabile, venituri care vor fi utilizate pentru îndeplinirea scopului principal al persoanei juridice, vă comunicăm următoarele:

Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Cluj își desfășoară activitatea în temeiul prevederilor Legii nr. 94/1992, republicată și actualizată, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi. Potrivit prevederilor incidente actului normativ invocat mai sus «Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public». 

Totodată, «funcția de control a Curții de Conturi se realizează prin proceduri de audit public extern prevăzute în standardele proprii de audit, elaborate în conformitate cu standardele de audit internaționale general acceptate».

În contextul prevederilor legale enunțate mai sus, vă informăm că transmiterea punctului de vedere solicitat excede cadrului legal aplicabil domeniului de activitate al instituției noastre, Curtea de Conturi nefiind abilitată să emită opinii de îndrumare și consiliere cu privire la problema ridicată de dumneavoastră.

Informațiile transmise instituției noastre sunt utile, iar potrivit misiunii sale constituționale, Curtea de Conturi a României, împreună cu structurile sale teritoriale, acordă atenția cuvenită fiecărui aspect semnalat și dispune verificarea acestora în limita competențelor conferite de lege instituției.

Camera de Conturi Cluj va efectua, în cursul anului 2017, o acțiune de audit financiar asupra contului anual de execuție bugetară la Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Cluj-Napoca, ocazie cu care va fi analizat și modul de efectuare a finanțărilor nerambursabile acordate către terțe asociații și fundații non guvernamentale.”

Așteptăm cu mult interes raportul Curții de Conturi, care ar putea constata - așa cum a mai făcut-o până acum - numeroase aspecte nelegale în acordarea finanțărilor nerambursabile unor ONG-uri de casă, din banii publici. Ca și până acum însă, cel mai probabil, autoritățile nu vor ține cont de constatările Curții de Conturi. Poate nu ar strica o implicare mai consistentă și a altor instituții de forță ale statului pentru menținerea/ readucerea lucrurilor într-o matcă legală.

Adauga comentariu