La sesizarea mai multor cetățeni, Primăria a convocat Comisia de Disciplină în cazul Ionuț Țene

O campanie inițiată pe site-ul de-clic.ro, formulată ca o scrisoare deschisă adresată primarului Emil Boc, a solicitat ca Primăria Cluj-Napoca și Comisia sa de Disciplină să investigheze compatibilitatea activității publicistice a lui Ioan Vasile Țene cu statutul său de funcționar în cadrul instituției pe care Emil Boc o conduce. Prin această campanie se solicita, de asemenea, ca, până la terminarea investigațiilor, domnului Ioan Vasile Țene să nu îi fie încredințate funcții de conducere, nici măcar temporar, și îi era atrasă atenția primarului că „Țene Ioan Vasile a publicat numeroase articole instigatoare la ură împotriva minorităților etnice, comunităților religioase sau sexuale”.
 
La campania online au aderat în jur de 2500 de persoane. Unii dintre semnatarii acestei petiții online au înaintat Comisiei de disciplină a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și următoarea sesizare:
 
 „Către,
 
Comisia de disciplină a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca
Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, jud. Cluj, CP: 400001  –
 
Subsemnatul NUME PRENUME, ADRESĂ POȘTALĂ, E-MAIL, NR TELEFON 
 
În temeiul art. 27 și 28 din Hotărârea nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină,
și
în baza prevederilor relevante ale Legilor nr. 188/1999,  nr. 7/2004, și nr. 161/2003,
 
formulez în termen legal
 
SESIZARE DISCIPLINARĂ
 
Împotriva numitului IOAN VASILE ȚENE, funcționar public în sensul art. 2 alin. (2) din Legea 188/1999, inspector de specialitate al Biroului învățământ, cultură, culte, sport, societate din cadrul Primăriei Cluj-Napoca la data săvârșirii abaterii disciplinare, iar actualmente şeful Biroului învăţământ, cultură, culte, sport, societate din cadrul Primăriei Cluj-Napoca,
 
prin care solicit respectuos ca în urma parcurgerii etapelor procesuale descrise în cadrul articolelor 27-29 din Hotărârea nr. 1344/2007 și a întocmirii raportului cuprinzând propunerea sancțiunii disciplinare aplicabile, să se emită actul administrativ de sancționare pe seama numitului Țene pentru încălcarea gravă, în general a principiilor imparțialității, obiectivității, neutralității politice și loialității, iar în special a prevederilor art. 43 alin. (1) și (3), art. 44 alin (3), art. 77 alin. (1) și alin. (2) lit. g) din Legea 188/199, a dispozițiilor art. 3 lit. e), art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (3), art. 11 din Legea 7/2004, precum și a prevederilor art. 98 alin (2) din Legea 161/2003. 
 
pentru următoarele 
 
MOTIVE
 
În fapt 
 
Despre vătămarea cauzată
 
Prin conduita neprofesională, inacceptabilă și defăimătoare a numitului Țene, funcționar public cu obligația de a asigura un serviciu public imparțial în interesul tuturor cetățenilor orașului Cluj, precum și în interesul instituțiilor publice, și mie mi s-a adus o vătămare a intereselor mele legitime. Mai precis, interesul legitim vătămat constă în sfidarea dreptului subsemnatului de a relaționa, pe multiple planuri, cu un oraș în care funcționarii publici nu își denigrează, pe fondul unor acuzații false, instituțiile publice în cadrul cărora aceștia își desfășoară activitatea, provocând astfel o neîncredere generală față de aceste autorități. În afară de vătămarea personală ante-descrisă, și inerent legat de aceasta, consider că faptele numitului Țene au adus o atingere gravă și interesului public. 
 
I. 
 
La data de 13.03.2016, cu prilejul Marșului Memorial Avram Iancu, Ioan Vasile Țene, în cadrul unui discurs public, a proferat acuzații false, grave și degradante atât la adresa autorității din care face parte și instituției funcției publice, cât și la adresa societății civile din Cluj-Napoca. 
 
Extras din discursul numitului Țene: „Este de ajuns să vedem alocațiile bugetare care se dau la anumite asociații culturale în municipiul Cluj-Napoca, și vom vedea foarte clar că majoritatea banilor clujenilor din taxe și impozite ajung la asociațiile ungurești care finanțează extremismul maghiar și autonomia Ținutului Secuiesc. Este foarte grav ce se întâmplă. Autoritățile se fac că nu văd.” 
 
Conduita sus-numitului reprezintă un comportament neloial și nedemn, o atingere gravă a prestigiul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, precum și a imaginii instituției funcției publice și al corpului funcționarilor publici (art. 2 lit. a) și art. 7 alin. (1) al Legii 7/2014 și art. 43 alin. (1) și art. 77 alin. (2) lit. g) din Legea 188/1999).
 
Menționez că nu este prima dată când numitul Țene a înțeles să aducă prejudicii prestigiului Primăriei Mun. Cluj-Napoca și instituției funcției publice prin diseminarea unor dezinformații și acuzații vădit nefondate în cadrul unor discursuri publice. Un exemplu în acest sens, proeminent și același timp tipic, îl reprezintă discursul rostit de numitul Țene cu ocazia Marșului Avram Iancu din 2015. 
 
Extras din discursul numitului Țene: „Asociațiile ungurești iredentiste și revizioniste încă se bucură de finanțare din banii noștri, ai tuturor clujenilor.”
 
 
II.
 
La data de 24 ianuarie 2016, numitul Ioan Vasile Țene, inspector de specialitate al Biroului învățământ, cultură, culte, sport, societate din cadrul primăriei Cluj-Napoca (funcționar public) pe vremea respectivă, a participat la Congresul Partidului România Unită (PRU). Cu această ocazie numitul Țene a susținut un discurs public de tip electoral, de dezinformare și incitativ la ură etnică,  în cadrul căruia și-a exprimat în mod neechivoc preferința politică pentru PRU, precum și devotamentul față de acest partid. 
 
Extras din discursul numitului Țene: „Pot spune, în sfârşit, după 20 de ani, se creează un partid şi o forţă politică autentic românească. Un partid care reprezintă interesele românilor şi numai ale românilor, Partidul România Unită […] Partidul România Unită trebuie să câștige alegerile, să aibă cât mai multe voturi, și în viitor să devină un partid de guvernare […] dușmanii nu sunt nu numai la UDMR sau alte organizații extremiste […] Partidul România Unită este viitorul României, nu altcineva, nu altceva şi nu alt partid. [...] Trebuie să facem o Românie frumoasă, strălucitoare ca soarele, pentru asta toţi trebuie să luptăm.”
 
Pun în lumina Onoratei Comisii că, potrivnic prevederilor art. 75 alin (3) din Legea 7/2004, participând la o activitate publică, numitul Țene NU și-a îndeplinit obligația de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, aducând astfel o atingere prestigiului autorităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea (art. 77 alin. (2) lit) g. din Legea 188/1999). 
 
Totodată, numitul Țene a nesocotit principiile imparțialității și independenței, conform cărora funcționarii publici sunt obligați să aibă o atitudine neutră față de orice interes politic, și în același timp să se abțină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor sau preferințelor lor politice, și să nu favorizeze vreun partid politic (art. 44 alin (3) din Legea 188/1999 și art. 3 lit. e) din Legea 7/2004). În același sens, articolul 98 alin (2) al Legii 161/2003 precizează fără putință de tăgadă, că funcționarilor publici le este interzis să exprime sau să apere în mod public pozițiile unui partid politic. 
 
Mai mult decât atât, numitul Țene nu a respectat nici dispozițiile articolul 11 din Legea 7/2004, care interzic în mod explicit folosirea imagini proprii în scopuri electorale. 
 
 
La individualizarea sancțiunii disciplinare să aveți în vedere că numitul Ioan Vasile Țene a încălcat o sumedenie de norme de conduită a funcționarilor publici, că aceste abateri sunt grave raportat la faptul că, prin săvârșirea acestora, pe de o parte s-a realizat o imixtiune interzisă în politică, iar pe de altă parte s-a adus o ingerință majoră imaginii și prestigiului autorității publice din care făptuitorul face parte, și totodată, să luați în considerare nenumăratele discursuri și materiale de factură manipulatorie, instigatoare la ură etnică sau rasială, pe care acesta le-a rostit sau le-a publicat de-a lungul anilor, timp în care a deținut și calitatea de funcționar public. 
 
În drept îmi întemeiez sesizarea disciplinară pe prevederile legale la care ne-am referit în cuprinsul prezentei.
 
Vă solicit să mă înștiințați în scris (pe cale poștală sau via e-mail), în cel mai scurt timp posibil, cu privire la 
 
Transmiterea sesizării către secretarul comisiei de disciplină, și numărul de ordin sub care va fi fost înregistrată sesizarea la secretarul comisiei de disciplină
Înaintarea sesizării către președintele comisiei de disciplină
Termenul ședințelor comisiei de disciplină
Actele îndeplinite și măsuri dispuse în cadrul procedurii cercetării disciplinare 
 
 
Vă mulțumesc pentru solicitudine!”
 
 
În urma acestei sesizări, Primăria a convocat Comisia de Disciplină pentru data de 14 septembrie.
 
Prin următoarea adresă (trimisă către Szakats Istvan, inițiatorul campaniei online), reprezentanții Primăriei informează:

 
„Prin prezenta, în vederea soluționării Sesizării înregistrate la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 338116/20.07.2017 și la Comisia de disciplină sub nr. 53/CD/25.07.2017, formulată de dvs. privind activitatea d-lui Țene Ioan Vasile, șef birou la Biroul Învățământ, Cultură, Culte, Sport și Societate, vă rugăm să vă prezentați în vederea audierii, la sediul autorității publice locale situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr.1-3, în data de 14 septembrie 2017, ora 10:30, Sala de Sticlă, când se va desfășura ședința comisiei.”
 
Ca reacție la primirea acestei adrese, Szakats Istvan a scris astăzi pe pagina sa de Facebook:
 
„Primăria a convocat Comisia de Disciplină în cazul Țene pentru 14 septembrie. Voi duce acolo un pdf de vreo 50 pagini care dovedesc activitatea prolifică a domnului Țene, arhivate din:
 
1. www.ionuttene.ro (acum dezactivat)
 
2. Blogul Noii Drepte (acum dezactivat)
 
3. napocanews.ro (toate articolele șterse în ultimele 2 luni)
 
4. niște surprize.
 
Noroc! Hajrá! Viel Glück! Bakhtalo! Mazel!”

Comentarii

Nelu Santinelu

17.08.2017 18:35

Este bine cunoscuta orientarea sovina a acestui oltean imputit, inca de pe vremea cand isi facea veacul Pe POtaissa nr 10 , acum aproape 20 de ani.

mitica

18.08.2017 08:06

,,funcționarii publici sunt obligați să aibă o atitudine neutră față de orice interes politic, și în același timp să se abțină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor sau preferințelor lor politice, și să nu favorizeze vreun partid politic'' - pe bune?! Sa va dau o lista de vreo 20 de directori si sefi de birou care sunt membri PDL(PNL)? Tene este nationalist, patriot si ortodox, de aceea deranjeaza pe unii. In doar cateva saptamani, de cand a preluat sefia biroului de cultura, a demarat  mai multe actiuni care au ca si finalitate celebrarea Marii Uniri, de aceea se incearca inlaturarea lui! Sa cereti si de la primarie lista ONG-urilor unguresti care primesc de multa vreme bani publici, inclusiv Altart-ul lui Szakaci, anual abonat!

luca

18.08.2017 18:26

cam tardiv raspunde primaria. L-au lasat pe Tene sa dea examenul de sef si dupa convocaca comisia de disciplina. Daca o convocau inainte si se contata ca trebuie sanctionat , fie si cu mustrare scrisa, n-ar mai fi putut da examenul pentru a ocupa functia de sef al biroului de cultura.

Adauga comentariu