La mulți ani, Cluj Arena SA! Se împlinește un an de la intrarea ei în faliment: războaie cu cluburile sportive și o masă credală peste posibilități

Cluj Arena SA își continuă drumul către faliment. Potrivit informațiilor intrate în posesia Ziar de Cluj, societatea administrativă câștigă pe bandă rulantă dosarele cu alte asociații sau cluburi sportive ce îi datorează bani. Însă, sumele respective nu se apropie nici de un sfert din necesarul ieșirii din insolvență a Cluj Arena SA.

 

Luna aceasta se împlinește un an de la intrarea efectivă a Cluj Arena SA în insolvență spre faliment. Însă, problemele de pe societate au pornit de la neplata unui impozit de peste două milioane de euro, către Primăria Cluj-Napoca. În scurt timp de la termenul limită pentru achitarea impozitului, s-au instaurat popriri pe conturile bancare ale societății și de acolo a început declinul. Directorul Radu Rațiu a încercat pentru o perioadă să încaseze veniturile în numerar și nu prin virament, pentru a putea achita salariile și facturile la utilități. Politicienii locali au pasat vina de la unul la altul și responsabilitatea de a preda/vinde/dona stadionul din posesia Consiliului Județean Cluj în cea a Primăriei Cluj-Napoca. Într-un final s-a optat pentru tragerea pe linie moartă a societății și înființarea unei direcții în subordinea CJ Cluj care să administreze stadionul. Angajații de pe Cluj Arena SA au fost mutați pe statul de plată al Consiliului Județean, iar problema cu impozitul a dispărut.

În august 2017, Cluj Arena SA a primit verde la insolvență, iar cei de la Tribunalul Comercial Cluj au stabilit ca, după încheierea lichidării bunurilor, societatea să fie dizolvată.

„Admite cererea debitoarei SC Cluj Arena SA, şi, în consecinţă: Dispune deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată împotriva debitoarei SC Cluj Arena SA. SA.Desemnează în calitate de lichidator judiciar Prestigiu SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 63 din Legea nr. 85/2014, instrumentând prezenta procedură de faliment în formă simplificată până la eventuala sa confirmare sau schimbare, în condiţiile Legii nr. 85/2014.Stabileşte în favoarea lichidatorului judiciar provizoriu un onorariu provizoriu lunar de 1000 lei + eventual TVA plus un onorariu de succes de 5% + eventual TVA din sumele recuperate în cadrul procedurii, plafonat la suma de 3.000 lei + eventual TVA în ipoteza prevăzută de art. 100 alin. 1 lit. a din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă. Stabileşte în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune la dosar în termen de 40 de zile de la deschiderea procedurii un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform art. 64 lit. a din Legea nr. 85/2014. Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 99-100 din Legea nr. 85/2014. Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, în termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, conform art. 101 din Legea nr. 85/2014. Dispune ridicarea dreptului de administrare al debitoarei. Dispune dizolvarea debitoarei SC Cluj Arena SA”, a decis, în august 2017, Tribunalul Comercial.

De atunci, lichidatorul judiciar s-a pus pe treabă: a sărit de la masa credală câteva firme, dar s-a asigurat că orice datornic către Cluj Arena SA să fie tras la răspundere prin sentință.

Așa au câștigat cu Clubul Sportiv Sănătatea, care, apparent, datora 1000 de euro SA-ului.

„ Admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată de debitoare prin întâmpinare. Respinge cererea de chemare în judecată formulată de creditoarea Cluj Arena – „în faliment, in bankruptcy, en faillite”, prin lichidator judiciar Prestigiu SPRL, în contradictoriu cu debitoarea Cluj Arena, având ca obiect ordonanţă de plată, ca fiind prescrisă. Obligă creditoarea la plata către debitoare a sumei de 4159,05 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat” a decis Judecătoria Cluj-Napoca, în luna iulie.

Asociația U Business Sport Cluj a fost și ea data în judecată, în această primăvară. Până în prezent, celor de la U Business Sport Cluj li s-a comunicat întâmpinarea formulate de Cluj Arena Sa și urmează ca ei să răspundă în scris, până în 6 septembrie.

Pentru o suma măruntă a fost data în judecată și Societatea Explore Alliance SRL. De la aceștia, Prestigiu a obținut 1.500 de lei și penalități, pentru că cei de la Explore Alliance au omis să plătească o factură din 2016.

„Admite cererea de emitere ordonanţei de plată şi în consecinţă: Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de 1.500 lei reprezentând contravaloarea facturii fiscale nr. 3049/23.06.2016, precum şi la plata penalităţilor de întârziere de 0,1% pe zi de întârziere aferente debitului restant începând cu data de 24.06.2016 şi până la achitarea efectivă şi integrală a debitului. Stabileşte termen de plată de 20 zile de la comunicarea prezentei ordonanţe”, se arată în soluția pe scurt.

Tot cei de la Prestigiu l-au acționat în instanță și pe jurnalistul Titus Crăciun, pentru firma White News SRL, însă procesul a fost suspendat.

 

Cu toate că lichidatorul obține victorii în procese, tabelul creanțelor atinge de 31 de milioane de lei, însă la masa credală au fost acceptate și însușite spre plată, doar 29 de milioane.

Iată lista :

Cât despre cei de la Prestigiu și fostul director Radu Rațiu, Ziar de Cluj a încercat să îi contactează, însă nu s-a reușit stabili legătura cu aceștia. Lichidatorii de la Prestigiu sunt în concediu și ni s-a comunicat că după 20 august sunt disponibili.  

Adauga comentariu